AWT IMAGE


 
گروه زنان -- صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
AWT IMAGE


معرفی گروه زنان

       

مدیر گروه : دکتر الهام مبشری (CV)

 

مسئول رزیدنت  : دکتر خدیجه خسروی

 

مسئول اینترنی : دکتر محبوبه آزاده راه

 

مسئول اسناژری  : دکتر محیا شیرنگی

 

 


برنامه های آموزشی


برنامه آموزشی گراند راند رزیدنتها

   

برنامه آموزشی ژورنال کلاب رزیدنتها

   

برنامه آموزشی کارآموزی و کارورزی

   

برنامه آموزشی کنفرانس اینترن و استاژرن و رزیدنتها

   

برنامه  درس تئوری حرفه ای گروه زنان

    

پوشش حرفه ای

   

دفترچه راهنمای یادگیری

    

AWT IMAGE

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

AWT IMAGE
برای کسی که شگفت زده خود نیست معجزه ای وجود ندارد . (اشنباخ)