گزارش عملکرد دفتر ارزشیابی

 | تاریخ ارسال: 1393/4/21 | 

گزارش عملکرد دفتر ارزشیابی 


AWT IMAGE گزارش عملکرد سال ۱۳۹۸ AWT IMAGE
AWT IMAGE گزارش عملکرد سال ۱۳۹۷ AWT IMAGE
AWT IMAGE گزارش عملکرد سال ۱۳۹۶ AWT IMAGE
AWT IMAGE گزارش عملکرد سال ۱۳۹۵ AWT IMAGE

AWT IMAGE گزارش عملکرد دفتر ارزشیابی (سال ۱۳۹۴)  AWT IMAGE

AWT IMAGE گزارش عملکرد سال ۱۳۹۳   AWT IMAGE

AWT IMAGE گزارش عملکرد سال ۱۳۹۲ AWT IMAGE

AWT IMAGE گزارش عملکرد سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۱ دفتر ارزشیابی AWT IMAGE

AWT IMAGE گزارش عملکرد سال ۱۳۸۹ دفتر ارزشیابی AWT IMAGE

AWT IMAGE گزارش عملکرد سال ۸۶ الی۸۹ دفتر ارزشیابی  AWT IMAGE


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)