اخبار دانشکده پزشکی : دکتر آیلر جمالی مسئول دبیرخانه ارتقاء، ترفیع و پایه و فراخوان دانشکده پزشکی شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۷ | 
طی حکمی از سوی دکتر محمدحسین تازیکی رئیس دانشکده، دکتر آیلر جمالی مسئول دبیرخانه ارتقاء، ترفیع و پایه و فراخوان اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی شد.

دفعات مشاهده: 12 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار دانشکده پزشکی : جلسه کارگروه بررسی صلاحیت علمی رشته ی بیولوژی تولید مثل دانشکده پزشکی برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۷ | 
جلسه کارگروه بررسی صلاحیت علمی رشته بیولوژی تولید مثل دانشکده پزشکی برگزار شد.
جلسه کارگروه بررسی صلاحیت علمی شرکت کنندگان در پانزدهمین فراخوان جذب هیأت علمی (بصورت استخدام پیمانی) مربوط به اسفندماه سال ۱۳۹۶ گروه آموزشی زنان و زایمان دانشکده پزشکی گرگان با حضور کمیته منتخب در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد.

دفعات مشاهده: 10 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار دانشکده پزشکی : آیین افتتاح دفتر بسیج جامعه پزشکی مجموعه آموزش عالی فلسفی برگزار گردید

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۳ | 
آیین افتتاح دفتر بسیج جامعه پزشکی مجموعه آموزش عالی فلسفی برگزار گردید
همزمان با سالروز حمله ناوجنگی آمریکا به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۷، دفتربسیج جامعه پزشکی در مجموعه آموزشی عالی فلسفی دانشگاه علوم پزشکی گلستان با حضور مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه، معاون فرهنگی دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه، مدیران کانون های بسیج اساتید و کارکنان، جمعی از اعضای هیئت علمی، روسای دانشکده ها و بسیجیان مجموعه آموزش عالی فلسفی افتتاح گردید.

دفعات مشاهده: 18 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار دانشکده پزشکی : دکتر سیدآیدین ساجدی مدیر گروه آموزشی نورولوژی دانشکده پزشکی شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۳ | 
طی حکمی از سوی دکتر عبدالرضا فاضل رئیس دانشگاه، دکتر سیدآیدین ساجدی مدیر گروه آموزشی نورولوژی دانشکده پزشکی شد.

دفعات مشاهده: 101 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار دانشکده پزشکی : جلسه کمیته منتخب ارتقای عضو هیئت علمی گروه آموزشی جراحی دانشکده پزشکی گرگان برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۳ | 
جلسه کمیته منتخب ارتقای عضو هیئت علمی گروه آموزشی جراحی دانشکده پزشکی برگزار گردید.
جلسه کمیته منتخب ارتقای یکی از اعضای هیئت علمی گروه آموزشی جراحی دانشکده پزشکی گرگان از مرتبه استادیاری به دانشیاری با حضور کمیته منتخب در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد.

دفعات مشاهده: 103 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار دانشکده پزشکی : جلسه کمیته منتخب ارتقای عضو هیئت علمی گروه آموزشی اطفال دانشکده پزشکی گرگان برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۳ | 
جلسه کمیته منتخب ارتقای عضو هیئت علمی گروه آموزشی اطفال دانشکده پزشکی برگزار گردید.
جلسه کمیته منتخب ارتقای یکی از اعضای هیئت علمی گروه آموزشی اطفال دانشکده پزشکی گرگان از مرتبه استادیاری به دانشیاری با حضور کمیته منتخب در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد.

دفعات مشاهده: 42 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار دانشکده پزشکی : کارگروه بررسی صلاحیت علمی رشته های نورولوژی و اورولوژی دانشکده پزشکی برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۳ | 
کارگروه بررسی صلاحیت علمی رشته های نورولوژی و اورولوژی دانشکده پزشکی برگزار شد.
جلسه کارگروه بررسی صلاحیت علمی شرکت کنندگان در پانزدهمین فراخوان جذب هیأت علمی (بصورت استخدام پیمانی) مربوط به اسفندماه سال ۱۳۹۶ گروه های آموزشی نورولوژی و جراحی دانشکده پزشکی گرگان با حضور کمیته منتخب در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد.

دفعات مشاهده: 66 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار دانشکده پزشکی : جلسه کارگروه بررسی صلاحیت علمی رشته های رادیولوژی و کودکان دانشکده پزشکی برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۳ | 
جلسه کارگروه بررسی صلاحیت علمی رشته های رادیولوژی و کودکان دانشکده پزشکی برگزار شد.
جلسه کارگروه بررسی صلاحیت علمی شرکت کنندگان در پانزدهمین فراخوان جذب هیأت علمی (بصورت استخدام پیمانی) مربوط به اسفندماه سال ۱۳۹۶ گروه های آموزشی رادیولوژی و اطفال دانشکده پزشکی گرگان با حضور کمیته منتخب در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد.

دفعات مشاهده: 11 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار دانشکده پزشکی : کارگروه بررسی صلاحیت علمی رشته قلب دانشکده پزشکی برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱۹ | 
کارگروه بررسی صلاحیت علمی رشته قلب دانشکده پزشکی برگزار شد.
جلسه کارگروه بررسی صلاحیت علمی شرکت کنندگان در پانزدهمین فراخوان جذب هیأت علمی (بصورت استخدام پیمانی) مربوط به اسفندماه سال ۱۳۹۶ گروه آموزشی قلب دانشکده پزشکی گرگان با حضور کمیته منتخب در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد.

دفعات مشاهده: 50 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار دانشکده پزشکی : کارگروه بررسی صلاحیت علمی رشته زنان و زایمان و جراحی عمومی دانشکده پزشکی برگزار شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۹ | 
کارگروه بررسی صلاحیت علمی رشته زنان و زایمان و جراحی عمومی دانشکده پزشکی برگزار شد.
جلسه کارگروه بررسی صلاحیت علمی شرکت کنندگان در پانزدهمین فراخوان جذب هیأت علمی (بصورت استخدام پیمانی) مربوط به اسفندماه سال 1396 گروه های آموزشی زنان و زایمان و جراحی دانشکده پزشکی گرگان با حضور کمیته منتخب در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد.

دفعات مشاهده: 44 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار دانشکده پزشکی : جلسه ارزیابی درونی اعتباربخشی دانشکده پزشکی برگزار گردید

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۹ | 
جلسه ارزیابی درونی اعتباربخشی دانشکده پزشکی برگزار گردید.
جلسه اعتباربخشی و پایش دورن سازمانی با حضور معاون آموزشی، نماینده مدیران گروه های آموزشی، نماینده اعضای هیات علمی و نماینده دیگر واحدهای دانشکده پزشکی گرگان با توجه به اهمیت موضوع ساماندهی و پیگیری و انجام اعتبار بخشی موسسه ای در حوزه فعالیت های آموزشی تشکیل گردید.

دفعات مشاهده: 34 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار دانشکده پزشکی : جلسه کارگروه بررسی صلاحیت علمی رشته کودکان دانشکده پزشکی برگزار گردید

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲ | 
جلسه کارگروه بررسی صلاحیت علمی رشته کودکان دانشکده پزشکی برگزار گردید.
جلسه کارگروه بررسی صلاحیت علمی شرکت کنندگان در پانزدهمین فراخوان جذب هیأت علمی (بصورت استخدام پیمانی) مربوط به اسفندماه سال ۱۳۹۶ گروه آموزشی کودکان دانشکده پزشکی گرگان با حضور کمیته منتخب در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد.

دفعات مشاهده: 43 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار دانشکده پزشکی : مشارکت دانشکده پزشکی در برگزاری طرح معنوی مهمان خدا در ماه مبارک رمضان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۳۱ | 
برگزاری طرح معنوی مهمان خدا در ماه مبارک رمضان توسط دانشکده پزشکی صورت پذیرفت.
روابط عمومی دانشکده پزشکی گرگان با همکاری حوزه مشاوران جوان دانشگاه اقدام به برگزاری طرح معنوی مهمان خدا در ماه مبارک رمضان نمود.

دفعات مشاهده: 61 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار دانشکده پزشکی : جلسه کمیته منتخب ارتقای اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی گرگان برگزار گردید.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۶ | 
جلسه کمیته منتخب ارتقای اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی گرگان برگزار گردید.
جلسه کمیته منتخب ارتقای یکی از اعضای هیئت علمی گروه آموزشی داخلی دانشکده پزشکی گرگان از مرتبه استادیاری به دانشیاری با حضور کمیته منتخب در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد.

دفعات مشاهده: 50 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار دانشکده پزشکی : به مناسبت روز جهانی کار و کارگر از نیروهای خدماتی دانشکده پزشکی تجلیل شد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۵ | 
به مناسبت روز جهانی کار و کارگر از نیروهای خدماتی دانشکده پزشکی تجلیل شد
طی مراسمی ضمن گرامیداشت روز جهانی کارگر در دانشکده پزشکی گرگان از زحمات نیروهای خدماتی با حضور معاون، مدیران و کارکنان دانشکده پزشکی تجلیل شد.

دفعات مشاهده: 75 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرورود کاربران

آمار بازدید

  • كل کاربران ثبت شده: 1614 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 1 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 82 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 28308835 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 32255 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | webda

Designed & Developed by : Yektaweb