اخبار دانشکده پزشکی : از بازنشستگان سال ۹۶ دانشکده پزشکی تجلیل بعمل آمد.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۲ | 

مراسم تجلیل از زحمات و خدمات بی شائبه ۳ کارمند بازنشسته دانشکده پزشکی گرگان با حضور ریاست، معاون آموزشی و کارکنان در محل دفتر ریاست دانشکده پزشکی برگزار شد.

دفعات مشاهده: 58 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار دانشکده پزشکی : جلسه دفاع از پایان‌نامه دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب شناسی دانشکده پزشکی گرگان انجام پذیرفت.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | 
جلسه دفاع از پایان‌نامه دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب شناسی دانشکده پزشکی گرگان انجام پذیرفت.

دفعات مشاهده: 5 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار دانشکده پزشکی : جلسه کمیته منتخب ارتقای اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی گرگان برگزار گردید.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | 
جلسه کمیته منتخب ارتقای اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی گرگان برگزار گردید.
جلسه کمیته منتخب ارتقای یکی از اعضای هیئت علمی گروه آموزشی اطفال دانشکده پزشکی گرگان از مرتبه استادیاری به دانشیاری با حضور کمیته منتخب در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد.

دفعات مشاهده: 9 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار دانشکده پزشکی : نهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی ویژه دانشجویان پزشکی عمومی دانشکده پزشکی برگزار گردید.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | 
نهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی ویژه دانشجویان پزشکی عمومی دانشکده پزشکی برگزار گردید.
نهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی ویژه دانشجویان دکتری حرفه ای پزشکی عمومی مرحله پیش کارورزی دانشکده پزشکی گرگان راس ساعت هماهنگ کشوری برگزار گردید.

دفعات مشاهده: 34 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار دانشکده پزشکی : جلسه کمیته منتخب ارتقای اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی گرگان برگزار گردید.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | 
جلسه کمیته منتخب ارتقای اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی گرگان برگزار گردید.
 
جلسه کمیته منتخب ارتقای یکی از اعضای هیئت علمی گروه آموزشی داخلی دانشکده پزشکی گرگان از مرتبه استادیاری به دانشیاری با حضور کمیته منتخب در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد.

دفعات مشاهده: 8 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار دانشکده پزشکی : هیئت بورد رشته تخصصی باکتری شناسی وزارت بهداشت از دانشکده پزشکی گرگان بازدید بعمل آورد.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۷ | 
هیئت بورد رشته تخصصی باکتری شناسی وزارت بهداشت از دانشکده پزشکی گرگان بازدید بعمل آورد.
طی بازدید دوره ای، اعضای هیات ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته باکتری شناسی )هیئت بورد تخصصی باکتری شناسی) وزارت متبوع از امکانات فیزیکی اعم از بخش میکروب شناسی و دیگر فضاهای آموزشی گروه در دانشکده پزشکی گرگان بازدید نمودند.

دفعات مشاهده: 27 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار دانشکده پزشکی : با حضور گروه ارزیاب دانشگاهی، پایش درونی اعتباربخشی دانشکده پزشکی صورت پذیرفت.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱ | 
با حضور گروه ارزیاب دانشگاهی، پایش درونی اعتباربخشی دانشکده پزشکی صورت پذیرفت.
در راستای اعتبار بخشی حوزه آموزش عالی دانشگاه، جلسه فرایند اعتباربخشی و پایش درون سازمانی از دانشکده پزشکی با حضور معاون آموزشی و گروه ارزیاب دانشگاه برگزار گردید.

دفعات مشاهده: 23 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار دانشکده پزشکی : فصل امتحانات پایان نیمسال اول تحصیلی در دانشکده پزشکی گرگان آغاز گردید.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | 
فصل امتحانات پایان نیمسال اول تحصیلی در دانشکده پزشکی گرگان آغاز گردید.
امتحانات پایان نیمسال اول تحصیلی ۹۷-۹۶ در دانشکده پزشکی گرگان آغاز گردید. 

دفعات مشاهده: 32 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار دانشکده پزشکی : جلسه پایش اعتباربخشی دانشکده پزشکی برگزار گردید.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۹ | 
جلسه پایش اعتباربخشی دانشکده پزشکی برگزار گردید.
جلسه فرایند اعتباربخشی و پایش دورن سازمانی با حضور ریاست، معاونت آموزشی، نماینده اعضای هیات علمی و نماینده دیگر واحدهای دانشکده پزشکی گرگان با توجه به اهمیت موضوع ساماندهی و پیگیری و انجام اعتبار بخشی موسسه ای در حوزه فعالیت های آموزشی تشکیل گردید.

دفعات مشاهده: 53 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار دانشکده پزشکی : جلسه شورای اساتید مشاور شاهد و ایثارگر دانشکده پزشکی برگزار گردید.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۶ | 
جلسه شورای اساتید مشاور شاهد و ایثارگر دانشکده پزشکی گرگان برگزار گردید.
ضمن گرامیداشت سالگرد رخداد عملیات کربلای ۴ و یاد و نام شهدای غواص، جلسه اساتید مشاور شاهد و ایثارگر دانشکده پزشکی گرگان با موضوع بررسی آخرین وضعیت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر در طی نیمسال اول تحصیلی ۹۷-۹۶ برگزار شد.

دفعات مشاهده: 26 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار دانشکده پزشکی : نشست صمیمانه ریاست دانشکده با اعضای هیئت علمی علوم پایه دانشکده پزشکی برگزار شد.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۱۸ | 
نشست صمیمانه ریاست دانشکده با اعضای هیئت علمی علوم پایه دانشکده پزشکی برگزار شد.
دکتر محمدحسین تازیکی رییس جدید دانشکده پزشکی ضمن خیرمقدم به حضور اعضای هیئت علمی علوم پایه پزشکی دانشکده پزشکی گرگان...

دفعات مشاهده: 60 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار دانشکده پزشکی : جلسه دفاع از پایان‌نامه دانشجوی کارشناسی ارشد ویروس شناسی دانشکده پزشکی گرگان انجام پذیرفت.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۱۲ | 
جلسه دفاع از پایان‌نامه دانشجوی کارشناسی ارشد ویروس شناسی دانشکده پزشکی گرگان انجام پذیرفت.
جلسه دفاع از پایان‌نامه یک نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته ویروس شناسی پزشکی دانشکده پزشکی گرگان انجام پذیرفت.

دفعات مشاهده: 72 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار دانشکده پزشکی : هیئت بورد رشته های دستیاری تخصصی روانپزشکی و بیهوشی وزارت بهداشت از دانشکده پزشکی گرگان بازدید بعمل آورد.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۹ | 
هیئت بورد رشته های دستیاری تخصصی روانپزشکی و بیهوشی وزارت بهداشت از دانشکده پزشکی گرگان بازدید بعمل آورد.
طی بازدید دوره ای اعضای هیئت های بورد تخصصی از امکانات فیزیکی اعم از بخش روانپزشکی، درمانگاه، اتاق عمل و دیگر فضاهای آموزشی گروه در مرکز آموزشی درمانی ۵ آذر گرگان بازدید نمودند.

دفعات مشاهده: 57 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار دانشکده پزشکی : مراسم تکریم و معارفه رییس دانشکده پزشکی گرگان برگزار شد.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۴ | 
مراسم تکریم و معارفه رییس دانشکده پزشکی گرگان برگزار شد.
مراسم معارفه دکتر محمد حسین تازیکی رییس دانشکده پزشکی و تکریم دکتر عزت اله قائمی با حضور دکتر عبدالرضا فاضل رییس دانشگاه، حجت الاسلام والمسلمین حسینی کوهستانی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و جمعی از معاونین، مدیران، اعضای هیات علمی و کارکنان در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد.

دفعات مشاهده: 85 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اخبار دانشکده پزشکی : دکتر الهام کاشانی مدیر گروه آموزشی زنان دانشکده پزشکی شد.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۵ | 
طی حکمی از سوی دکتر عبدالرضا فاضل رئیس دانشگاه، دکتر الهام کاشانی مدیر گروه آموزشی زنان دانشکده پزشکی شد.
در این حکم آمده است:
به استناد ماده ۳۷ آیین نامه مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند سرکارعالی به موجب این ابلاغ به مدت دو سال به عنوان 
مدیرگروه زنان دانشکده پزشکی منصوب می شوید.

دفعات مشاهده: 104 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرورود کاربران

آمار بازدید

  • كل کاربران ثبت شده: 1621 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 1 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 90 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 24080133 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 26541 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | webda

Designed & Developed by : Yektaweb