AWT IMAGE


 
گروه پوست -- صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
AWT IMAGE

  

معرفی گروه پوست

     

مسئول گروه پوست: دکتر مجید مهری (CV)

 


  

  

برنامه های آموزشی

  

برنامه آموزشی بخش پوست

    

پوشش حرفه ای

  

دفترچه راهنمای یادگیری

AWT IMAGE

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

AWT IMAGE
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله می فرمایند:اگر می توانید هر روز را نوروز کنید؛ یعنی در راه خدا به یکدیگر هدیه بدهید و با یکدیگر پیوند داشته باشید