AWT IMAGE


 
اخبار و اطلاعیه ها -- صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
AWT IMAGE

برگزاری cpc در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 95/12/16 اسفند سال جاری

Cpc این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با معرفی یک مورد کانسر آندومتر در بیماری هایپر تیروئیدی در تاریخ95/12/16 توسط:

خانم دکتر الهام مبشری

خانم دکتر حمیده اکبری

رزیدنت : خانم دکتر بهناز بهزادی

برگزار می شود.

برگزاری cpc در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 95/11/25 بهمن سال جاری

Cpc این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با اخلاق پزشکی و اصول ارتباطات حرفه ای پزشک با بیمار در تاریخ95/11/25 توسط آقای دکتر روشندل برگزار می شود.

برگزاری cpc در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 95/11/18 بهمن سال جاری

Cpc این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع زایمان بی درد در قرن بیست و یکم در تاریخ 95/11/18 توسط آقایان دکتر سیدی و دکتر افراسیاب و خانمها دکتر محبوبه آزادراه برگزار می شود.

برگزاری cpc در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 95/11/11 بهمن سال جاری

Cpc این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع سندرم کوشینگ اتیولوژی ، تشخیص و درمان در تاریخ 95/11/11 توسط آقایان دکترافغانی – دکتر قریب و دکتر شمس امیری و خانم دکتر حمیده اکبری برگزار می شود.

برگزاری cpcدر بیمارستان صیاد شیرازی گرگالن در تاریخ 95/11/04 بهمن سال جاری

cpc این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع تغذیه در بیماران بستری در تاریخ 95/11/04توسط خانمها دکتر سمیرا عشقی نیا و دکتر ترانه اسماعیلی برگزار می شود.

AWT IMAGE

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

AWT IMAGE
برای کسی که شگفت زده خود نیست معجزه ای وجود ندارد . (اشنباخ)