اخبار و اطلاعیه ها -- صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش


برگزاری  مشترک cpc گروه آموزشی نفرولوژی و روماتولوژی در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 96/12/07  سال جاری

    

Cpc  های این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع نفریت لوپوسی و درمانهای آن توسط:
 
خانم دکتر ترانه اسماعیلی ( فوق تخصص نفرولوژی )
خانم دکتر نفیسه عبداللهی ( فوق تخصص روماتولوژی )
 


 دوشنبه  ساعت 11:30 صبح - 96/12/07

برگزار می شود.

 


 

برگزاری cpc گروه آموزشی اخلاق پزشکی و حرفه ای در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 96/11/23  سال جاری

    

Cpc  های این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع نکات اخلاقی در پژوهش و نحوه پیشگیری از سوء رفتار پژوهشی توسط:
 
آقای دکتر غلامرضا روشندل ( MPH  اخلاق پزشکی و دکترایی تخصصی اپیدمیولوژی )
 


 دوشنبه  ساعت 11:30 صبح - 96/11/23

برگزار می شود.

 


 

برگزاری cpc گروه آموزشی غدد در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 96/11/16  سال جاری

    

Cpc  های این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع تشخیص و درمان هایپر تیروئیدی و هایپوتیروئیدی در بارداری توسط:
 
خانم دکتر حمیده اکبری(فوق تخصص غدد)
 
خانم دکتر مریم کبوتری(فوق تخصص غدد) دوشنبه  ساعت 11:30 صبح - 96/11/16

برگزار می شود.

 


 

برگزاری cpc گروه آموزشی نورولوژی در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 96/11/09  سال جاری

    

Cpc  های این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع اورژانس های نورولوژی ( سردرد ها ، تشنج ، فلج حاد ) توسط:
 
آقای دکتر حسین قنادان (  متخصص مغز و اعصاب )
 
آقای دکتر آیدین ساجدی ( متخصص مغز و اعصاب )
 
آقای دکتر مجید جعفری ( متخصص مغز و اعصاب )
 


 دوشنبه  ساعت 11:30 صبح - 96/11/09

برگزار می شود.

 


 

برگزاری cpc گروه آموزشی قلب و بیهوشی در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 96/11/02  سال جاری

    

Cpc  های این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع CPR  توسط:
 
 
آقای دکتر محمدعلی رمضانی( متخصص قلب و عروق)
 
آقای دکتر علیرضا سیدی نیاکی(متخصص بیهوشی)


 

دوشنبه  ساعت 11:30 صبح - 96/11/02

برگزار می شود.

 

 

 

برگزاری cpc گروه آموزشی گوارش در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 96/10/25  سال جاری

    

Cpc  های این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع آقای میانسال با ملنا و ضایعات پوستی  توسط:
 
آقای دکتر علیرضا نوروزی  ( فوق تخصص گوارش )
 
آقای دکتر مجید مهری ( متخصص پوست )
 
آقای دکتر محمد اشعاری ( متخصص پاتولوژی )
 
آقای دکتر امیر هوشنگ پورخانی  ( فوق تخصص هماتولوژی )
 

دوشنبه  ساعت 11:30 صبح - 96/10/25

برگزار می شود.

 


 

برگزاری cpc گروه آموزشی پزشکی قانونی در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 96/10/18  سال جاری

    

Cpc  های این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع مسمومیت با فسفید آلومنیوم ( قرص برنج )  توسط:
 
 
آقای دکتر فرامرز ابراهیمی فلاح طلب  ( متخصص پزشکی قانونی و سم شناسی بالینی  )
 

دوشنبه  ساعت 11:30 صبح - 96/10/18

برگزار می شود.

 

 

 


برگزاری cpc گروه آموزشی رادیولوژی در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 96/10/11  سال جاری

    

Cpc  های این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع آشنایی با تفسیر HRCT  و یافته های شایع در HRCT ریه توسط:
 
 
خانم دکتر سمیه لیوانی   ( متخصص رادیولوژی )
 

دوشنبه  ساعت 11:30 صبح - 96/10/11

برگزار می شود.

 


 


برگزاری cpc گروه آموزشی زنان در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 96/10/04  سال جاری

    

Cpc های این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع آشنایی و درمان مادر باردار با بیماری ترومبو آمبولیک  توسط:
 
خانم دکتر ملیحه آزاد راه ( متخصص زنان و زایمان)
 
آقای دکتر محمود خانداشپور  ( فوق تخصص ریه)
 
آقای دکتر حمیدرضا عظیمی ( فوق تخصص قلب و عروق )
 
خانم دکتر ساناز علیزاده ( رزیدنت زنان )
 

دوشنبه  ساعت 11:30 صبح - 96/10/04

برگزار می شود.

 


 


برگزاری cpc گروه آموزشی نفرولوژی در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 96/09/27  سال جاری

    

Cpc های این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع رابدومیلیز  توسط:
 
خانم دکتر ترانه اسماعیلی ( فوق تخصص نفرولوژی )
 
آقای دکتر سعید امیرخانلو ( فوق تخصص نفرولوژی )
 

دوشنبه  ساعت 11:30 صبح - 96/09/27

برگزار می شود.

 


 

برگزاری cpc گروه آموزشی روماتولوژی در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 96/09/20  سال جاری

    

Cpc های این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع پوکی استخوان  توسط:
 
آقای دکتر مهرداد آقایی ( فوق تخصص روماتولوژی )
 

دوشنبه  ساعت 11:30 صبح - 96/09/20

برگزار می شود.

 


 

برگزاری cpc گروه آموزشی ریه در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 96/09/13  سال جاری

    

Cpc های این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع بازتوانی ریه  توسط:
 
آقای دکتربهزاد کشاورز
 

دوشنبه  ساعت 11:30 صبح - 96/09/13

برگزار می شود.

 


برگزاری cpc گروه آموزشی عفونی در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 96/08/22  سال جاری

    

Cpc های این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع تجویز منطقی دارو در عفونتهای تنفسی فوقانی توسط:
 
خانم دکترخدابخشی ( متخصص عفونی )
 

دوشنبه  ساعت 11:30 صبح - 96/08/22

برگزار می شود.

 


برگزاری cpc گروه آموزشی هماتولوژی و انکولوژی در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 96/08/15  سال جاری

    

Cpc های این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع بیماریابی و پیشگیری از سرطان توسط:
 
دکتر امیر هوشنگ پورخانی ( فوق تخصص هماتولوژی )
 

دوشنبه  ساعت 11:30 صبح - 96/08/15

برگزار می شود.

 برگزاری cpc گروه آموزشی بیهوشی در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 96/08/08  سال جاری

    

Cpc های این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوعVentilator Graphics توسط:
 
آقای دکتر علیرضا  سیدی ( متخصص بیهوشی )
 

دوشنبه  ساعت 11:30 صبح - 96/08/08

برگزار می شود.

 برگزاری cpc گروه آموزشی زنان  و رادیولوژی در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 96/07/24  سال جاری

    

Cpc های این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع شناخت بهتر بیماری های آندومتریوز و راههای جدید تشخیصی توسط:
  
خانم دکتر آنا راشدی ( متخصص رادیولوژی)
 
خانم دکتر ملیحه آزاد راه (متخصص زنان و زایمان )

 

دوشنبه  ساعت 11:30 صبح - 96/07/24

برگزار می شود.

 برگزاری cpc گروه آموزشی زنان در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 96/07/17  سال جاری

    

Cpc این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع معرفی یک مورد بیماری سل در مادر باردارتوسط:
  
خانم دکتر آزاده آزادی ( متخصص زنان و زایمان )
 
آقای دکتر شریفی فر ( متخصص عفونی )
 
آقای دکتر خانداشپور ( فوق تخصص ریه )
 
خانم دکتر بابویی (رزیدنت زنان و زایمان )

 

دوشنبه  ساعت 11:30 صبح - 96/07/17

برگزار می شود.

 برگزاری cpc گروه آموزشی گوارشی در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 96/07/10  سال جاری

    

Cpc این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع آشنایی با برخورد با توده های کبدی توسط:

 آقای دکتر علیرضا نوروزی(فوق تخصص گوارش) 

 آقای دکتر نعمت نعمت اللهی

 

دوشنبه  ساعت 11:30 صبح - 96/07/10

برگزار می شود.

 


برگزاری cpc گروه آموزشی روماتولوژی و گوارش در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 96/07/03  سال جاری

    

Cpc این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع تظاهرات روماتولوژیک و گوارشی در بیماریهای IBD توسط:

 خانم دکتر سمانه توسلی ( فوق تخصص روماتولوژی)


آقای دکتر علیرضا نوروزی(فوق تخصص گوارش)
 

 

دوشنبه  ساعت 11:30 صبح -  96/07/03

برگزار می شود.

 برگزاری cpc گروه آموزشی رادیولوژی در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 96/05/23  سال جاری

    

Cpc این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع بیماری های پانکراس و نقش تصویربرداری در تشخیص آنها  توسط:

 خانم دکتر سمیه لیوانی ( متخصص رادیولوژی )
 
خانم دکتر محدثه محمدی (متخصص رادیولوژی )


آقای دکتر سامان الهویی (فوق تخصص گوارش)

دوشنبه  ساعت 11:30 صبح -  96/05/23

برگزار می شود.

 


برگزاری cpc گروه آموزشی غدد در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 96/05/16  سال جاری

    

Cpc این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع تظاهرات قلبی  تیروتوکسیوکوزیس  توسط:

 خانم دکترحمیده اکبری ( فوق تخصص غدد )
 
خانم دکتر نگین اکبری (متخصص قلب و عروق )

 

دوشنبه  ساعت 11:30 صبح -  96/05/16

برگزار می شود.

 


برگزاری cpc گروه آموزشی غدد در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 96/05/09  سال جاری

    

Cpc این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع درمان های نوین دیابت  توسط:

 خانم دکترحمیده اکبری ( فوق تخصص غدد ) و

خانم دکتر سمیرا عشقی نیا ( دکترای تغذیه )

دوشنبه  ساعت 11:30 صبح -  96/05/09

برگزار می شود.

 


برگزاری cpc گروه آموزشی عفونی در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 96/05/2 سال جاری

    

Cpc این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با تب خونریزی دهنده کریمه کنگو  توسط:

 آقای دکتر عبدالله عباسی( متخصص بیماریهای عفونی) و

آقای دکتر مازیار فرجاد( متخصص بیماریهای عفونی)

دوشنبه  ساعت 11:30 صبح -  96/05/02

برگزار می شود.

 


برگزاری cpc گروه آموزشی جراحی در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 96/04/26 تیر سال جاری

    

Cpc این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع آشنایی با اندیکاسیونهای اسپلنکتومی توسط:

آقای دکتر رضا افغانی
آقای دکتر فرهاد کر

دوشنبه  ساعت 11:30 صبح -  96/04/26

برگزار می شود.

 


برگزاری cpc گروه آموزشی تغذیه در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 96/04/19 تیر سال جاری

    

Cpc این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع شایعترین سنگ های دستگاه ادراری و تغذیه صحیح در مبتلایان  توسط:

 دکتر سمیرا عشقی نیا  ( دکترای تغذیه )

دکتر ترانه اسماعیلی ( فوق تخصص نفرولوژی )

دوشنبه  ساعت 11:30 صبح -  96/04/19

برگزار می شود.

 


برگزاری cpc گروه آموزشی  پزشکی قانونی در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 96/04/12 تیر سال جاری

    

Cpc این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع چالشهای قانونی در مراکز درمانی توسط:

 دکتر فرامرز ابراهیمی فلاح طلب (متخصص پزشکی قانونی و سم شناسی بالینی )

دوشنبه  ساعت 11:30 صبح -  96/04/12

برگزار می شود.

 


برگزاری cpc گروه آموزشی  زنان در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 96/03/22 خرداد سال جاری

    

Cpc این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع ترومبوسیتوز در بارداری توسط:

 دکتر آزاده آزادی ( متخصص زنان و زایمان )

دکتر امیر هوشنگ پورخانی ( فوق تخصص هماتولوژی )

دکتر نگین اکبری ( متخصص قلب )

دوشنبه  ساعت 11:30 صبح -  96/03/22

برگزار می شود.

 


برگزاری cpc گروه آموزشی  اخلاق پزشکی در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 96/03/08 خرداد سال جاری

    

Cpc این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع ملاحظات اخلاقی در آموزش دانشجویان پزشکی   توسط:

 دکتر غلامرضا روشندلMPH  اخلاق پزشکی و دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

دوشنبه  ساعت 11:30 صبح -  96/03/08

برگزار می شود.

 


برگزاری cpc گروه آموزشی گوارش در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 96/03/01 خرداد سال جاری

    

Cpc این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع روش برخورد با تستهای غیر طبیعی کبدی در بزرگسال و خانم های باردار  توسط:

 دکتر عبدالله پوشانی

دوشنبه  ساعت 11:30 صبح -  96/03/01

برگزار می شود.

 


برگزاری cpc گروه آموزشی قلب در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 96/02/25 اردیبهشت سال جاری

    

Cpc این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع درمان دیس لیپیدمی ATP4  توسط:

خانم دکتر نگین اکبری( متخصص قلب و عروق )

دوشنبه  ساعت 11:30 صبح -  96/02/25

برگزار می شود.

برگزاری cpc گروه آموزشی رادیولوژی در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 96/02/18 اردیبهشت سال جاری

    

Cpc این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع تصویر برداریدر غربالگریو تشخیص بیماری های پستان  توسط:

خانم دکتر سمیه لیوانی

دوشنبه  ساعت 11:30 صبح -  96/02/18

برگزار می شود.

 


برگزاری cpc گروه آموزشی عفونی در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 96/02/11 اردیبهشت سال جاری

    

Cpc این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع چالشهای تشخیصی در بیماری های گرانولوماتوز  توسط:

خانم دکتر گلشا ( متخصص بیماری های عفونی )

خانم دکتر نفیسه عبداللهی ( فوق تخصص روماتولوژی )

دوشنبه  ساعت 11:30 صبح -  96/02/11

برگزار می شود.

 


برگزاری cpc گروه آموزشی نفرولوژی و جراحی در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در تاریخ 96/02/04 اردیبهشت سال جاری

    

Cpc این هفته بیمارستان صیاد شیرازی با موضوع دسترسی وریدی در بیماران همودیالیزی  توسط:

آقای دکتر سعید امیرخانلو

آقای دکتر رضا افغانی

خانم دکتر ترانه اسماعیلی

دوشنبه  ساعت 11:30 صبح -  96/02/04

برگزار می شود.

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.