AWT IMAGE


 
ایمنی و بهداشت فراگیران -- صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
AWT IMAGE
مطالب ایمنی و بهداشت فراگیران
دستورالعمل ایمنی 
جزوه کنترل عفونت 
مدیریت ریسک در حوضه سلامت

AWT IMAGE

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

AWT IMAGE
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله می فرمایند:اگر می توانید هر روز را نوروز کنید؛ یعنی در راه خدا به یکدیگر هدیه بدهید و با یکدیگر پیوند داشته باشید