ایمنی و بهداشت فراگیران -- صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
مطالب ایمنی و بهداشت فراگیران
دستورالعمل ایمنی 
جزوه کنترل عفونت 
مدیریت ریسک در حوضه سلامت

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.