AWT IMAGE


 
کوریکولوم آموزشی -- صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
AWT IMAGE
کوریکولوم استاژر ها
کارآموزی اطفال
کارآموزی چشم
کارآموزی داخلی
کارآموزی بهداشت و پزشکی اجتماعی
کارآموزی قلب
کارآموزی گوش
کارآموزی جراحی
کارآموزی نورولوژی
کارآموزی عفونی
کارآموزی رادیولوژی
کارآموزی زنان
کارآموزی اخلاق پزشکی

کوریکولوم اینترن ها
بهداشت و پزشکی اجتماعی
کارورزی قلب
کاروز عفونی
کارورز طب اورژانس
کارورز زنان

کوریکولوم رزیدنت ها
آموزش زنان

AWT IMAGE

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

AWT IMAGE
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله می فرمایند:اگر می توانید هر روز را نوروز کنید؛ یعنی در راه خدا به یکدیگر هدیه بدهید و با یکدیگر پیوند داشته باشید