برنامه کلاسی دانشکده : برنامه کلاسی دانشکده-نیمسال اول 99-98

 | تاریخ ارسال: 1398/6/17 | 
روزهای هفته رشته
ساعت
ترم 1 پزشکی مولکولی
Ph.D
ترم 3 پزشکی مولکولی
Ph.D
ترم 1 زیست فناوری پزشکی
Ph.D
ترم 3 زیست فناوری پزشکی
Ph.D
ترم 1 زیست فناوری پزشکی
ارشد
ترم 1 ژنتیک انسانی
ارشد
ترم3 ژنتیک انسانی
ارشد
ترم 1 نانوفناوری پزشکی
ارشد
 
شنبه
10-8 فیزیوپاتولوژی بیوانفورماتیک-دکترکلانی- کارگاه ایمونوشیمی-دکترمعماریان-1   بیوشیمی-دکترخواجه نیازی-2     اصول میکروبیولوژی و ایمونولوژی-دکترجوانی- کنفرانس
12-10 فیزیوپاتولوژی بیوانفورماتیک-دکترکلانی -کارگاه ایمنی زیستی-دکترکیانمهر-1     اصول رایانه-دکترصفارمقدم-کنفرانس تازه های ژنتیک-دکترشهبازی-2  
15-13 حیوانات-دکترامینی-آز بیوانفورماتیک-دکترکلانی- کارگاه حیوانات-دکترامینی-آز اخلاق-دکترخواجه نیازی-1 زیست شناسی-دکترکیانمهر-2     نانومواد و نانوساختارها-دکتر جوانی-کنفرانس
 
یکشنبه
10-8 فیزیوپاتولوژی روشها-تئوری-دکترکلانی-1 کشت-دکترخواجه نیازی-تئوری-کنفرانس مهندسی ژنتیک عملی- دکتربزی   سیتوژنتیک(تئوری)-دکتراولادنبی-2    
12-10 ایمونو(تئوری)-دکترخسروی-سالن اساس-دکترگلعلی پور-1 سمینار-دکترشهبازی-اتاق مهندسی ژنتیک عملی- دکتربزی حیوانات-دکتر امینی- (ع)-آز ژنتیک انسانی-دکترسمایی-2   مقدمه ای بر نانوتکنولوژی-دکتر عرفانی-2 (کارگاه معاونت)
15-13 بیوشیمی-دکترخواجه نیازی-سالن هدف-دکترفرازمند-1   مهندسی ژنتیک عملی- دکتربزی مهندسی ژنتیک-تئوری-دکترکیانمهر-2     مقدمه ای بر نانوتکنولوژی-دکتر عرفانی-2 (کارگاه معاونت)
 
دوشنبه
10-8 ایمونو(عملی)-دکترخسروی   الکتروشیمی-دکترشیخ عربی-1 مهندسی پروتئین-دکترصفدری-کنفرانس   ژنتیک بیوشیمیایی-دکتراولادنبی-2    
12-10 فیزیوپاتولوژی             سیستم های اطلاع رسانی-دکتر عرفانی-2 (11.5 تا1)
15-13 اطلاع رسانی-دکترفرازمند-کارگاه   زیست شناسی-دکترکیانمهر-1 اقتصاد(تئوری)-دکترکیانمهر- کنفرانس کشت سلول-دکتر بزی-2-تئوری      
 
سه شنبه
10-8 ژنتیک پزشکی-دکترگلعلی پور-سالن روشها-تئوری-دکترخسروی-1 کشت(عملی)-دکترشمس آبادی اقتصاد(عملی)-دکترکیانمهر حیوانات-دکترامینی-تئوری -آز مهندسی ژنتیک-دکترصفار-2    
12-10 فیزیوپاتولوژی اساس-دکترکلانی-1 اطلاع رسانی-دکترصفدری-کارگاه اقتصاد(عملی)-دکترکیانمهر کشت سلول- دکتربزی(ع)-آز روش تحقیق- دکترصفار- کنفرانس ژنتیک جمعیت-دکترگلعلی پور-2  
15-13   هدف-دکترکلانی-1   اقتصاد(عملی)-دکترکیانمهر کشت سلول- دکتربزی(ع)-آز سیتوژنتیک(ع)-دکتراولادنبی-2   شیمی- دکتر شیخ عربی- کنفرانس
 
چهارشنبه
10-8 فیزیوپاتولوژی روشها- عملی-دکترخسروی Computnal- دکتربزی-کارگاه   اطلاع رسانی-دکترصفدری-2     اصول میکروبیولوژی و ایمونولوژی-دکتر جوانی-1
12-10   روشها- عملی-دکترخسروی Computnal-دکتر بزی- کارگاه   پاتوبیولوژی-دکترصفدری-2 ژنتیک انسانی-دکترسمایی-کنفرانس   پلیمر- شیخ عربی 1
15-13   روشها- عملی-دکترخسروی Computnal- دکتربزی- کارگاه   پاتوبیولوژی-دکترصفدری-2   سمینار2 سیستم های دارورسانی-دکتر عرفانی-1
 


دفعات مشاهده: 1616 بار   |   دفعات چاپ: 429 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده فناوری های نوین پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | School of New Technologies

Designed & Developed by : Yektaweb