برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

:: کمیته تحقیقات دانشجویی : آشنایی با کمیته تحقیقات دانشجویی ::

آشنایی با کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی

• طرحها

• کارگاهها

• سرپرست،دبیر،اعضای شورای مرکزیو سایر اعضای فعال

دفعات مشاهده: 1860 بار   |   دفعات چاپ: 516 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 17 بار   |   0 نظر
>
:: کمیته تحقیقات دانشجویی : اخبار ::
اخبار کمیته تحقیقات...
دفعات مشاهده: 21452 بار   |   دفعات چاپ: 418 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 21 بار   |   0 نظر
>
:: کمیته تحقیقات دانشجویی : معرفی دبیران و سرپرستان ::

معرفی دبیران و سرپرستان

دفعات مشاهده: 2020 بار   |   دفعات چاپ: 487 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 18 بار   |   0 نظر
>
:: کمیته تحقیقات دانشجویی : کارگاه و سمینار ::
کارگاه و سمینار
دفعات مشاهده: 1175 بار   |   دفعات چاپ: 377 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 22 بار   |   0 نظر
>
:: کمیته تحقیقات دانشجویی : افتخارات ::
افتخارات
دفعات مشاهده: 1294 بار   |   دفعات چاپ: 437 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 23 بار   |   0 نظر
>
:: کمیته تحقیقات دانشجویی : شورای مرکزی ::

تعریف:شورای منتخب از اعضای کمیته تحقیقات است که مرجع سیاست گذاری و تصمیم گیری کمیته در چهارچوب سیاستهای وزارت متبوع و دانشگاه می باشد...

دفعات مشاهده: 1532 بار   |   دفعات چاپ: 651 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 20 بار   |   0 نظر
>
:: کمیته تحقیقات دانشجویی : پژوهشگران ::
پژوهشگران
دفعات مشاهده: 1499 بار   |   دفعات چاپ: 584 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 17 بار   |   0 نظر
>
:: کمیته تحقیقات دانشجویی : فهرست طرحهای تحقیقاتی ::
فهرست طرحهای تحقیقاتی
دفعات مشاهده: 2276 بار   |   دفعات چاپ: 1065 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 22 بار   |   0 نظر
>
:: کمیته تحقیقات دانشجویی : طرحهای کمیته ::
طرحهای کمیته
دفعات مشاهده: 1608 بار   |   دفعات چاپ: 574 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 23 بار   |   0 نظر
>
:: کمیته تحقیقات دانشجویی : آیین نامه ::

آیین نامه

دفعات مشاهده: 1300 بار   |   دفعات چاپ: 413 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 22 بار   |   0 نظر
>
:: کمیته تحقیقات دانشجویی : مجلات ::

فصلنامه پژوهشی فراز

دفعات مشاهده: 1718 بار   |   دفعات چاپ: 457 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 41 بار   |   0 نظر
>
برای مشاهده کل مطالب بخش کمیته تحقیقات دانشجویی اینجا را کلیک کنید.
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان-معاونت تحقیقات و فناوری