پرسشنامه رضایتمندی کارکنان


کد رهگیرى این فرم: P454-F526-U0-N301421          
[ چاپ فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
1- من فکر ميکنم درازای کاری که انجام ميدهم حقوق منصفانه ای دريافت می کنم.
بسيار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسيار موافق
2- درکار من امکان ارتقای شغلی بسيار کم است.
بسيار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسيار موافق
3- ناظرکار من درکارش از صلاحيت کامل برخوردار است.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
4- از مزايای جانبی که دريافت ميکنم راضی نيستم.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
5- وقتی کارم را خوب انجام ميدهم بطورشايسته ای از من قدردانی مي شود.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
6- درشغل من بسياری از مقررات و برنامه ها مانع ازآن مي شوند که کار به خوبی انجام گيرد.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
7-من افرادی را که با آنها کار ميکنم دوست دارم.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
8- گاهی اوقات احساس ميکنم کارمن بيهوده است.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
9- تبادل اطلاعات بين بخش های مختلف اين سازمان خوب است.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
10- افزايش حقوق بسيار کم و فاصله زمانی بين آنها زياد است.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
11-دراين شغل همه کسانی که کارشان راخوب انجام مي دهند از فرصتهای عادلانه ای برای ارتقای شغلی برخوردارند.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
12- ناظر کار من نسبت به من منصف نيست.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
13- مزايای جانبی که ما دريافت مي کنيم با مزايای اکثرسازمانهای ديگر برابری مي کند.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
14- احساس ميکنم کاری که من انجام مي دهم مورد قدردانی واقع نمي شود.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
15-به ندرت پيش می آيد که روال های اداری باعث شوند که کارکنان نتوانند کارشان را به خوبی انجام دهند.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
16- احساس ميکنم به دليل عدم صلاحيت افرادی که با آنها کار ميکنم مجبورم کار سنگين تری انجام دهم.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
17- من فعاليتهای مربوط به شغل خود را دوست دارم.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
17- من فعاليتهای مربوط به شغل خود را دوست دارم.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
18- اهداف اين سازمان برای من روشن نيست.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
19- من زمانی که به حقوقی که به من پرداخت مي کنند فکر ميکنم، احساس ميکنم از سوی اين سازمان مورد قدرنشناسی واقع شده ام.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
20-افراد با همان سرعتی که درجاهای ديگر پيشرفت مي کنند در اينجا نيز پيشرفت مي کنند.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
21- ناظرکار من نسبت به زير دستانش توجه بسيار کمی نشان مي دهد.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
22-مجموع مزايای جانبی که ما دريافت مي کنيم عادلانه است.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
23-برای کسانی که در اينجا کارمي کنند پاداش های بسيار کمی در نظر گرفته می شود.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
24- حجم کاری که بايد انجام دهم بيش از حدّ است.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
25- من از بودن با همکارانم لذت می برم.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
26- اغلب احساس مي کنم از آنچه که دراين سازمان مي گذرد آگاهی ندارم.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
27- من ازانجام اين کار احساس افتخار مي کنم.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
28- ازفرصتهايی که برای افزايش دادن حقوق ماهيانه دراختياردارم راضی ام.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
29- ما از بعضی مزايای جانبی که بايد برخوردار باشيم، برخوردار نيستيم.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
30- من ناظر خود را دوست دارم.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
31- من در شغلم مجبورم نامه نگاری های بسيار زيادی انجام دهم.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
32- من فکر ميکنم به تلاشهای من آن گونه که شايسته است پاداش داده نمي شود.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
33- من از فرصتهايی که برای ارتقای شغلی دارم راضی ام.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
34- درسرکارمن بحث و جدل و مشاجره های زيادی وجود دارد.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
35- کار من لذت بخش است.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق
36- وظايف کاری بطور کامل برای ما شرح داده نمی شوند.
بسیار مخالف
مخالف
کمی مخالف
کمی موافق
موافق
بسیار موافق

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت آموزشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | educational deputy

Designed & Developed by : Yektaweb