ثبت نام سرویس Adsl
[ برگشت به فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- .......
1 نام و نام خانوادگی *
2 محل خدمت *
3 کد ملی *
4 پست الکترونیک(در صورت امکان ایمیل آکادمیک) *
5 تلفن همراه *
6 تلفن منزل مورد استفاده adsl *
7 نوع مودم *
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کابلی
بیسیم
8 آدرس محل سکونت  *
9 نام پدر *
10 شرکت ارائه دهنده خدمات اشتراک فعلی مورد استفاده
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
شرکت مخابرات
سایر
11 تاریخ اتمام اشتراک adsl که در حال حاضر استفاده مینمایید.
در صورت دارا بودن سرویس فوق در حال حاضر لطفا موارد درخواستی را تکمیل نمایید.

لطفا تاریخ را به شمسى وارد کنید:

12 نوع تعرفه درخواستی *

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
سرعت 1MB با حجم دانلود 119G در یکسال
سرعت 2MBبا حجم دانلود 95G در یکسال
سرعت 2MBیا حجم دانلود 49G در یکسال
13 توضیحات
14 تصویر کارت ملی  *
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
15 صاحب امتیاز خط تلفن  *

(خطی که adsl بر روی ٱن رانژه شده است)

16 شماره شناسنامه  *
17 تاریخ تولد  *

با فرمت کامل 

18 کد پستی  *