درخواست مقاله
[ برگشت به فرم ]

ورود الزامی با علامت (*) مشخص شده اند.


موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- .......
1 نام و نام خانوادگی
2 واحد خدمت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
دانشکده پزشکی
دانشکده پیراپزشکی و بهداشت
دانشکده پرستاری و مامایی
معاونت آموزشی
معاونت تحقیقات و فناوری
معاونت بهداشتی
معاونت درمان
معاونت غذا و دارو
معاونت دانشجویی و فرهنگی
معاونت پشتیبانی
مرکز تحقیقات قلب و عروق
مرکز تحقیقات گوارش و کبد
مرکز تحقیقات ناهنجاریهای مادرزادی
مرکز تحقیقات فونی و گرمسیری
مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی
واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی
پایگاه تحقیقات جمعیتی
سایر
3 وضعیت

کاربر گرامی در صورتیکه گزینه دانشجو را انتخاب نموده اید حتما شماره دانشجویی خود را وارد نمایید در غیر اینصورت از ارسال مقاله برای شما خودداری خواهد شد. 

یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید:

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
هیات علمی
کارشناس
دانشجو
4 شماره دانشجویی

در صورتیکه دانشجو هستید حتما شماره دانشجویی خود را وارد نمایید.

5 شماره تلفنی که بتوان در مواقع ضروری با شما تماس گرفت
6 عنوان مقاله
7 DOI
8 سال انتشار

( در صورت عدم درج DOI اجباری است)

9 عنوان مقاله

(در صورت عدم درج DOI اجباری است) 

10 Volume

(در صورت عدم درج DOI اجباری است)

11 Issue

(در صورت عدم درج DOI اجباری است)

12 پست الکترونیک