درخواست مقاله(full text request)
[ برگشت به فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- .......
1 نام و نام خانوادگي
2 واحد خدمت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
دانشكده پزشكي
دانشكده پيراپزشكي و بهداشت
دانشكده پرستاري و مامايي
معاونت آموزشي
معاونت تحقيقات و فناوري
معاونت بهداشتي
معاونت درمان
معاونت غذا و دارو
معاونت دانشجويي و فرهنگي
معاونت پشتيباني
مركز تحقيقات قلب و عروق
مركز تحقيقات گوارش و كبد
مركز تحقيقات ناهنجاريهاي مادرزادي
مركز تحقيقات عفوني و گرمسيري
مركز تحقيقات سلولي و مولكولي
واحد حمايت از توسعه تحقيقات باليني
پايگاه تحقيقات جمعيتي
ساير
3 وضعيت

کاربر گرامی در صورتیکه گزینه دانشجو را انتخاب نموده اید حتما شماره دانشجویی خود را وارد نمایید در غیر این صورت از ارسال مقاله برای شما خودداری خواهد شد

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
هيات علمي
كارشناس
دانشجو
4 شماره دانشجویی

در صورتیکه دانشجو هستید حتما شماره دانشجویی خود را وارد نمایید

5 شماره تلفني كه بتوان در مواقع ضروري با شما تماس گرفت
6 عنوان مقاله
7 DOI
8 سال انتشار
(در صورت عدم درج DOI اجباری است)
9 عنوان مجله
(در صورت عدم درج DOI اجباری است)
10 Volume
(در صورت عدم درج DOI اجباری است)
11 Issue
(در صورت عدم درج DOI اجباری است)
12 پست الكترونيك