مفاهیم بازاریابی 98
[ برگشت به فرم ]

 


موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- .......
1 نام و نام خانوادگی
2 کد ملی
3 نام سازمان
4 رشته تحصیلی
5 مرتبه علمی
6 تلفن محل کار
7 نام شهر و استان محل خدمت
8 شماره تلفن همراه
9 نشانی و کد پستی
10 پست الکترونیک