ثبت نام سرویس Adsl
[ برگشت به فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- .......
1 نام و نام خانوادگی
2 محل خدمت
3 کد ملی
4 پست الکترونیک(در صورت امکان ایمیل آکادمیک)
5 تلفن همراه
6 تلفن منزل مورد استفاده adsl
7 آدرس محل سکونت
8 نام پدر
9 شرکت ارائه دهنده خدمات اشتراک فعلی مورد استفاده
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
شرکت مخابرات
سایر
10 تاریخ اتمام اشتراک adsl که در حال حاضر استفاده مینمایید.
در صورت دارا بودن سرویس فوق در حال حاضر لطفا موارد درخواستی را تکمیل نمایید.

تاریخ شمسى:

11 توضیحات
12 تصویر کارت ملی
تصویر روی کارت ملی 
 
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
13 تصویر پشت کارت ملی
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
14 صاحب امتیاز خط تلفن

(خطی که adsl بر روی ٱن رانژه شده است)

15 شماره شناسنامه
16 تاریخ تولد

با فرمت کامل 

17 کد پستی
18 تصویر قبض تلفن
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.