برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی

فرم اعلام خطای پزشکی توسط پرسنل


کد رهگیرى این فرم: P294-F388-U0-N221779          
[ چاپ فرم ]
:: مشخصات کلی

1 تاریخ وقوع خطا

تاریخ شمسى:

2 منجر به
مرگ شده
تهدید حیات بیمار - بروز آسیب دیدگی شده اما حیات بیمار به تهدید نیافتاده
بروز آسیب نشده
تا آستانه وقوع پیش رفته ،اما خطا اتفاق نیافتاده است
3 شماره پرونده بیمار
پاسخ را در کادر وارد کنید:
4 سلامت ....... توسط این خطا مورد تهدید واقع شده است.
 بیمار
 کارکنان
 تجهیزات
5 در صورت بروز خطا برای بیمار سن بیمار؟
0-30 روز
1-12 ماهه-12-24 ماهه
24-59 ماهه
6-16 سال
17-40سال
41-55سال
55سال به بالا
6 آیا خطا قابل پیشگیری بوده است؟
بلی- خیر
7 نحوه بروز خطا را شرح دهید
:: زمینه خطای اتفاق افتاده -جراحی

8 خطای جراحی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
:: زمینه خطای اتفاق افتاده- دارویی

9 خطای دارویی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
:: زمینه خطای اتفاق افتاده - مهارتی

10 خطای مهارتی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
:: زمینه خطای اتفاق افتاده - آزمایشگاهی

11 خطای آزمایشگاهی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
:: زمینه خطای اتفاق افتاده - تصویربرداری

12 خطای تصویربرداری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
:: زمینه خطای اتفاق افتاده- سایر موراد

13 خطاهای دیگر
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
:: علل و راهکارها

14 علت بروز خطا
 شیفت طولانی و پشت سر هم
 ثبت اشتباه دستور پزشک در کاردکس
 بی توجهی در خواندن یا اجرای دستور
 نقص تجهیزاتی
 کمبود آگاهی/ دانش علمی پرسنل
 نقص در پرونده نویسی پرستار
 تشابه شکل یا نام دارو
 تاخیر در تشخیص
 عدم رعایت احتیاطات مربوط به تجویز دارو
 عدم كنترل دقيق و صحيح فشارخون
 ناقص بودن دستور دارویی
 تشخیص اشتباه
 لیبل گذاری نامناسب دارو/نمونه
 حضور همراه و شلوغی بخش
 نقص در توضیح/ آموزش به بیمار
 کمبود پرسنل
 ناخوانا بودن خط پزشک یا پرستار
 بی توجهی در ورود اطلاعات
 اشتباه قید شدن محل عمل
 عدم تشخیص
 عدم رعایت استاندارد پروتکل/گایدلاین / دستورالعمل
 آگاهی نا کافی در محاسبه دوز دارو
 عدم ارتباط صحیح با بیمار
 مشکلات شخصی
 عدم گزارش به موقع به پزشک
 نقص در پرونده نویسی پزشک
 فرسودگی/ کالیبر نبودن تجهیزات
 شب کاری
 عدم رسیدگی به موقع و حضوردرانجام مراقبتهای پرستاری
 استفاده از لوازم دیجیتال (تلفن همراه ، تلویزیون .....)
 عدم ثبت دقیق و صحیح اقدامات انجام شده
 عدم دقت به سوابق بیمار
 عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی
 عدم کنترل بعد از زایمان
 عدم ثبت مشخصات بیمار در سربرگ
15 آیا خود فرد خطا را گزارش داده است؟
بلی
خیر
16 سمت فرد گزارش دهنده
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
17 شیفت بروز خطا
صبح
عصر
شب
18 راهکارها و اقدامات پیشنهادی را ارائه نمایید.
  


talghanih
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 58 queries by YEKTAWEB 3772