برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی

پرسشنامه رضایت سنجی بیماران بستری


کد رهگیرى این فرم: P294-F386-U0-N219353          
[ چاپ فرم ]
:: نگهبانی

1 طرز برخورد نگهبانی با شما و همراهان
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
:: پذیرش

2 طرز برخورد پرسنل پذیرش
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
3 ارائه اطلاعات لازم بدو پذیرش ( هزینه ها ، بیمه های اصلی و تکمیلی ، راهنمای بخشها ...)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
:: منشی بخش

4 طرز برخورد و پاسخگویی منشی بخش
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
:: کادرپزشکی

5 طرز برخورد پزشکان
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
6 ارائه آموزش های لازم در طول درمان و ترخیص توسط پزشک به شما
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
7 نحوه پاسخ گویی پزشکان به سوالات شما
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
8 دردسترس بودن پزشکان در صورت نیاز
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
9 حفظ حریم خصوصی شما هنگام معاینه پزشکی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
:: کادرپرستاری

10 نحوه ی اطلاع رسانی اولیه پرستار ( معرفی خود ، معرفی امکانات و فضاهایی مثل سرویس بهداشتی –حمام – خروج اضطراری و ... در بخش )
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
11 طرز برخورد و علاقه و صبر پرستاران در پاسخگویی به سوالات و نیازهای شما
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
12 ارائه آموزش ها در طول بستری توسط کادر پرستاری(رژیم غذایی، میزان فعالیت، استفاده از دارو و ..
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
13 ارائه آموزش ها در زمان ترخیص توسط کادر پرستاری(رژیم غذایی، میزان فعالیت، استفاده از دارو ،...)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
14 توجه پرستاران به حفظ آرامش
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
15 دسترسی به پرستاری در صورت نیاز و انجام به موقع مراقبتها
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
16 حفظ حریم شما هنگام نجام مراقبت توسط پرسنل پرستاری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
17 ارائه آموزش های لازم در خصوص میزان تعرفه ها و پوش بیمه های خدماتی در مرکز درمانی مقصد (در صورتی که بیمار شما به مرکز درمانی دیگری اعزام گردد)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
:: تغذیه

18 رضایت از غذای سرو شده ( طعم و مزه ، گرم بودن ، مقدار و تمیزی ...)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
19 نحوه سرو غذا و جمع آوری ظروف
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
20 رعایت رژیم غذایی بیمار
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
21 ساعت توزیع غذا
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
22 طرز برخورد مسئول توزیع غذا
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
:: آزمایشگاه

23 طرز برخورد و پاسخگویی کارکنان آزمایشگاه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
24 ارائه آموزش و توضیحات لازم آزمایشگاه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
25 مدت انتظار در واحد آزمایشگاه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
26 دسترسی راحت و به موقع به داروهای موردنیاز
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
:: داروخانه

:: ترخیص و صندوق

27 سرعت انجام ترخیص
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
28 طرز برخورد پرسنل ترخیص
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
29 طرز برخورد پرسنل صندوق
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
30 رضایت شما از حضور به موقع و برخورد مناسب کارشناسان بیمه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
:: تصویربرداری

31 طرز برخورد و پاسخگویی کارکنان تصویربرداری (رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن و ...)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
32 مدت انتظار در واحد تصویربرداری
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
33 ارائه آموزش و توضیحات لازم
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
:: امکانات رفاهی

34 وجود آرامش در بخش (وضعیت سروصدا، نور و ...)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
35 وضعیت تهویه و سرمایش و گرمایش اتاق ها
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
36 وضعیت بهداشتی و نظافتی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
37 مناسب بودن ساعات ملاقات
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
38 انجام مددکاری و حمایت از گروه های آسیب پذیر
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
39 امکانات برای همراهان (غذا، صندلی و ...)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
40 امکانات ارتباطی موجود (تلفن و ...)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
41 امکانات رفاهی بیمار در قالب کیف بهداشتی (حاوی لباس- مسواک – لیوان و ...)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
42 وجود مکان مناسب برای انجام فرایض دینی (نمازخانه و امکانات ادای فرایض دینی مانند مهر، خاک تیمم و..)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
43 نحوه ارائه خدمات آمبولانس (درصورت استفاده)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
44 علایم راهنما برای مراجعه به واحدهای مختلف
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
45 برخورد پرسنل خدمات با شما
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
46 تعویض به موقع ملحفه ، پتو ، لباس
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
  


talghanih
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 85 queries by YEKTAWEB 3764