مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان- ساختار مجله و نمایه نامه ها
پرسش‌های مربوط به ساختار مجله و نمایه نامه ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

پرسش‌های مربوط به ساختار مجله

  سوال ۱- «مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان» زیرمجموعه چه بخشی از دانشگاه علوم پزشکی گلستان است؟

  پاسخ: معاونت تحقیقات و فناوری

  سوال ۲- این مجله از چه سالی منتشر میگردد؟

  پاسخ: از بهار سال ۱۳۷۸ تاکنون

  سوال ۳- مجله با چه تناوبی منتشر میشود؟

  پاسخ: فصلنامه 

  سوال ۴- مفهوم دوره انتشار چیست؟

  پاسخ: معرف سالهای انتشار مجله است.

  سوال ۵- مفهوم شماره انتشار چیست؟

  پاسخ: معرف تعداد مجلات منتشر شده در طول یکسال است.

  سوال ۶- شماره p-ISSN این مجله چیست؟

  پاسخ: ۴۷۶۵-۱۵۶۲

  سوال ۷- شماره e-ISSN این مجله چیست؟

  پاسخ ۴۰۸۰-۲۰۰۸

  سوال ۸- این مجله از چه سالی وب سایت اختصاصی دارد؟
از سال 1387

 

پرسش‌های مربوط به نمایه نامه ها

  سوال ۱- آیا مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان رتبه علمی – پژوهشی دارد؟

  پاسخ: بلی – این مجله در جلسه چهل و هشتم کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور در سال 1382 حائز  رتبه علمی – پژوهشی گردید. لازم به ذکر است که قبلا در جلسه چهلم کمیسیون مورد اشاره در سال 1380 با توجه به سیاست‌های آن زمان رتبه علمی - ترویجی دریافت نموده بود.

  سوال ۲- کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور زیر مجموعه چه سازمانی است؟

  پاسخ: کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد و امور مربوط به نشریات ایرانی را برعهده دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به «بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور» به نشانی http://journals.research.ac.ir مراجعه نمایید.

  سوال ۳- آیا مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان نمایه شده است؟

پاسخ: بلی توضیحات بیشتر در اینجا قابل مشاهده است.

  سوال 4- سطح‌بندی نشریات (Ranking) چیست و آیا به معنای نمایه مجله است؟

  پاسخ: به‌طور معمول برداشت اشتباه از دو مقوله «نمایه شدن» و «سطح بندی نشریات» وجود داشت و به اشتباه تصور می‌شد که این دو یکی هستند، در حالی که دو مقوله جدا از هم بودند. کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور در مقاطعی تمام مجلات با رتبه علمی – پژوهشی ایرانی اعم از فارسی زبان یا انگلیسی زبان را ارزشیابی می‌نمود و امتیازات کسب شده به صورت سطح‌بندی نشریات شامل سطح یک، سطح دو و سطح سه اعلام می‌گردید. با توجه به آخرین سطح‌بندی انجام شده توسط کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۹۲ سطح این مجله "یک" اعلام گردید.

  سوال 5- آیا برای مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، نمایه شدن در نمایه‌نامه‌های ایرانی امتیازآور است؟

  پاسخ: ایندکس شدن در نمایه‌نامه‌های ایرانی از نظر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور امتیازآور نیست؛ اما از نظر قابل‌رویت شدن مقالات به چاپ رسیده، انتشار نتایج تحقیقات و دسترسی آسان به نتایج تحقیقات ایرانی توسط علاقمندان اهمیت می‌یابد.


 

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان:
http://goums.ac.ir/journal/find.php?item=1.88.57.fa
برگشت به اصل مطلب