مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان- فرایند انتشار مقاله
فرایند انتشار مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فرایند انتشار مقاله در تصویر زیر قابل مشاهده است. لطفاً تا تکمیل شدن تصویر منتظر بمانید.


 
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان:
http://goums.ac.ir/journal/find.php?item=1.80.46.fa
برگشت به اصل مطلب