مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان- خودآموز صفحه آرایی مقاله
راهنما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فایلی به منظور خودآموزی نحوه صفحه آرایی مقاله تهیه شده است. در صورت تمایل برای دانلود آن اینجا  را کلیک نمایید.
 

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان:
http://goums.ac.ir/journal/find.php?item=1.73.49.fa
برگشت به اصل مطلب