:: دوره 25، شماره 2 - ( تابستان 1402 ) ::
جلد 25 شماره 2 صفحات 44-38 برگشت به فهرست نسخه ها
عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس
نگار عسگری1 ، محمدحسن نعیمی2 ، علیرضا تهمتن3 ، ثمین زمانی* 4
1- دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی، گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
2- استادیار، گروه نورولوژی، مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
3- استادیار، گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
4- استادیار، گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران و استادیار، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران. ، samin.zamanii@gmail.com
چکیده:   (576 مشاهده)

زمینه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس (MS) یک بیماری خودایمنی است که سیستم اعصاب مرکزی را مورد هدف قرار می‌دهد. مطالعات مختلف نشان داده‌اند عوامل متعددی در بروز این بیماری و همچنین در جهت جلوگیری از پیشرفت آن موثر است. از جمله این عوامل می‌توان به هلیکوباکترپیلوری اشاره کرد. این مطالعه به منظور تعیین عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و افراد سالم انجام شد.


روش بررسی: این مطالعه مورد - شاهدی روی 100 بیمار مبتلا به MS (میانگین سنی 36.99±9.87 سال) و 100 فرد سالم (میانگین سنی 38.05±11.38 سال) در استان گلستان طی سال 1400 انجام شد. گروه مورد شامل 80 مورد عود کننده-فروکش یابنده و 20 مورد پیشرونده ثانویه بودند. از هر دو گروه نمونه خون گرفته شد و پس از جدا کردن سرم با استفاده از تست الایزا، آنتی‌بادی ضدهلیکوباکترپیلوری (IgG) با تعیین تیتر آنتی‌بادی مشخص شد.


یافته‌ها: حضور IgG هلیکوباکترپیلوری در گروه مورد و شاهد به ترتیب 21 درصد و 44 درصد بود (P<0.05). میانگین غلظت IgG در گروه مورد به طور معنی‌داری کمتر از گروه شاهد (13.48±10.83 در مقابل 19.78±16.14 AU/ml) اندازه ‌گیری شد. درصد موارد مثبت آنتی‌بادی IgG علیه هلیکوباکترپیلوری در گروه عود شونده-فروکش یابنده و پیشرونده ثانویه بیماران مبتلا به MS به ترتیب 21.2% و 20% تعیین شد که اختلاف این دو گروه از نظر آماری معنی‌دار نبود.


نتیجه‌گیری: احتمالاً کمتر بودن حدود دو برابری سابقه عفونت هلیکوباکترپیلوری در مبتلایان به MS در مقایسه با افراد سالم می‌تواند نشان‌دهنده نقش محافظتی این باکتری در برابر این بیماری باشد.

واژه‌های کلیدی: مولتیپل اسکلروزیس، هلیکوباکترپیلوری، ایمونوگلوبولین جی
Article ID: Vol25-19
متن کامل [PDF 834 kb]   (575 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: میکروب شناسی
* نشانی نویسنده مسئول: گرگان، ابتدای جاده قدیم گرگان به کردکوی، مجموعه آموزش عالی (شادروان فلسفی) دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پزشکی، تلفن 32452651-017
فهرست منابع
1. Dobson R, Giovannoni G. Multiple sclerosis - a review. Eur J Neurol. 2019 Jan; 26(1): 27-40. doi: 10.1111/ene.13819. [DOI] [PubMed]
2. Lassmann H. Pathogenic Mechanisms Associated With Different Clinical Courses of Multiple Sclerosis. Front Immunol. 2019 Jan; 9: 3116. doi: 10.3389/fimmu.2018.03116. [DOI] [PubMed]
3. Amato MP, Derfuss T, Hemmer B, Liblau R, Montalban X, Soelberg Sørensen P, et al. Environmental modifiable risk factors for multiple sclerosis: Report from the 2016 ECTRIMS focused workshop. Mult Scler. 2018 Apr; 24(5): 590-603. doi: 10.1177/1352458516686847. [DOI] [PubMed]
4. Scalfari A, Lederer C, Daumer M, Nicholas R, Ebers GC, Muraro PA. The relationship of age with the clinical phenotype in multiple sclerosis. Mult Scler. 2016 Nov; 22(13): 1750-58. doi: 10.1177/1352458516630396. [DOI] [PubMed]
5. Browne P, Chandraratna D, Angood C, Tremlett H, Baker C, Taylor BV, et al. Atlas of Multiple Sclerosis 2013: A growing global problem with widespread inequity. Neurology. 2014 Sep; 83(11): 1022-24. doi: 10.1212/WNL.0000000000000768. [DOI] [PubMed]
6. Almasi-Hashiani A, Sahraian MA, Eskandarieh S. Evidence of an increased prevalence of multiple sclerosis: a population-based study of Tehran registry during 1999-2018. BMC Neurol. 2020 May; 20(1): 169. doi: 10.1186/s12883-020-01747-8. [DOI] [PubMed]
7. Walton C, King R, Rechtman L, Kaye W, Leray E, Marrie RA, et al. Rising prevalence of multiple sclerosis worldwide: Insights from the Atlas of MS, third edition. Mult Scler. 2020 Dec; 26(14): 1816-21. doi: 10.1177/1352458520970841. [DOI] [PubMed]
8. Riccio P, Rossano R. Nutrition facts in multiple sclerosis. ASN Neuro. 2015 Feb; 7(1): 1759091414568185. doi: 10.1177/1759091414568185. [DOI] [PubMed]
9. Ascherio A. Environmental factors in multiple sclerosis. Expert Rev Neurother. 2013 Dec; 13(12 Suppl): 3-9. doi: 10.1586/14737175.2013.865866. [DOI] [PubMed]
10. Wang X, Wan J, Wang M, Zhang Y, Wu K, Yang F. Multiple sclerosis and inflammatory bowel disease: A systematic review and meta-analysis. Ann Clin Transl Neurol. 2022 Feb; 9(2): 132-40. doi: 10.1002/acn3.51495. [DOI] [PubMed]
11. Sadovnick AD, Armstrong H, Rice GP, Bulman D, Hashimoto L, Paty DW, et al. A population-based study of multiple sclerosis in twins: update. Ann Neurol. 1993 Mar; 33(3): 281-85. doi: 10.1002/ana.410330309. [DOI] [PubMed]
12. Hollenbach JA, Oksenberg JR. The immunogenetics of multiple sclerosis: A comprehensive review. J Autoimmun. 2015 Nov; 64: 13-25. doi: 10.1016/j.jaut.2015.06.010. [DOI] [PubMed]
13. Zarkesh-Esfahani SH, Zahed Nasab H, Jabalameli MR, Babaei A, Bahrami E. [The Role of Infectious Agents in Etiology of Multiple Sclerosis]. Journal of Isfahan Medical School. 2010; 28(108): 364-76. [Article in Persian] [Link]
14. Addy S. A Review Paper on Helicobacter Pylori. International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET). 2022 Mar; 10(3): 384-87. doi: 10.22214/ijraset.2022.40649. [View at Publisher] [DOI]
15. Dunn BE, Cohen H, Blaser MJ. Helicobacter pylori. Clinical Microbiology Reviews. 1997; 10(4): 720-41. [Link]
16. Chey WD, Leontiadis GI, Howden CW, Moss SF. ACG Clinical Guideline: Treatment of Helicobacter pylori Infection. Am J Gastroenterol. 2017 Feb; 112(2): 212-39. doi: 10.1038/ajg.2016.563. [DOI] [PubMed]
17. Tran V, Saad T, Tesfaye M, Walelign S, Wordofa M, Abera D, et al. Helicobacter pylori (H. pylori) risk factor analysis and prevalence prediction: a machine learning-based approach. BMC Infect Dis. 2022 Jul; 22(1): 655. doi: 10.1186/s12879-022-07625-7. [DOI] [PubMed]
18. Hooi JKY, Lai WY, Ng WK, Suen MMY, Underwood FE, Tanyingoh D, et al. Global Prevalence of Helicobacter pylori Infection: Systematic Review and Meta-Analysis. Gastroenterology. 2017 Aug; 153(2): 420-29. doi: 10.1053/j.gastro.2017.04.022. [DOI] [PubMed]
19. Radić M. Role of Helicobacter pylori infection in autoimmune systemic rheumatic diseases. World J Gastroenterol. 2014 Sep; 20(36): 12839-46. doi: 10.3748/wjg.v20.i36.12839. [DOI] [PubMed]
20. Franceschi F, Gasbarrini A, Polyzos SA, Kountouras J. Extragastric Diseases and Helicobacter pylori. Helicobacter. 2015 Sep; 20 Suppl 1: 40-6. doi: 10.1111/hel.12256. [DOI] [PubMed]
21. Luther J, Dave M, Higgins PD, Kao JY. Association between Helicobacter pylori infection and inflammatory bowel disease: a meta-analysis and systematic review of the literature. Inflamm Bowel Dis. 2010 Jun; 16(6): 1077-84. doi: 10.1002/ibd.21116. [DOI] [PubMed]
22. Surawut S, Panpetch W, Makjaroen J, Tangtanatakul P, Thim-Uam A, Wongphoom J, et al. Helicobacter pylori Infection Increased Anti-dsDNA and Enhanced Lupus Severity in Symptomatic FcγRIIb-Deficient Lupus Mice. Front Microbiol. 2018 Jul; 9: 1488. doi: 10.3389/fmicb.2018.01488. [DOI] [PubMed]
23. Hasni SA. Role of Helicobacter pylori infection in autoimmune diseases. Curr Opin Rheumatol. 2012 Jul; 24(4): 429-34. doi: 10.1097/BOR.0b013e3283542d0b. [DOI] [PubMed]
24. Kiani S, Vakilian A, Kamiab Z, Shamsizadeh A. Correlation of Dietary Intake and Helicobacter pylori Infection with Multiple Sclerosis, a Case-Control Study in Rafsanjan, Iran, 2017-18. Qatar Med J. 2021 Feb; 2020(3): 45. doi: 10.5339/qmj.2020.45. [DOI] [PubMed]
25. Kountouras J, Papaefthymiou A, Gavalas E, Polyzos SA, Boziki M, Kyriakou P, et al. Helicobacter pylori infection as a potential risk factor for multiple sclerosis. Med Hypotheses. 2020 Oct; 143: 110135. doi: 10.1016/j.mehy.2020.110135. [DOI] [PubMed]
26. Martins DJ, Matos GC, Loiola RS, D'Annibale V, Corvelo T. Relationship of vitamin D receptor gene polymorphisms in Helicobacter pylori gastric patients. Clin Exp Gastroenterol. 2018 Jan; 11: 19-27. doi: 10.2147/CEG.S143332. [DOI] [PubMed]
27. Malli C, Pandit L, D'Cunha A, Mustafa S. Environmental factors related to multiple sclerosis in Indian population. PLoS One. 2015 Apr; 10(4): e0124064. doi: 10.1371/journal.pone.0124064. [DOI] [PubMed]
28. Mohebi N, Mamarabadi M, Moghaddasi M. Relation of helicobacter pylori infection and multiple sclerosis in Iranian patients. Neurol Int. 2013 Jun; 5(2): 31-33. doi: 10.4081/ni.2013.e10. [DOI] [PubMed]
29. Pedrini MJ, Seewann A, Bennett KA, Wood AJ, James I, Burton J, et al. Helicobacter pylori infection as a protective factor against multiple sclerosis risk in females. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2015 Jun; 86(6): 603-607. doi: 10.1136/jnnp-2014-309495. [DOI] [PubMed]
30. Cook KW, Crooks J, Hussain K, O'Brien K, Braitch M, Kareem H, et al. Helicobacter pylori infection reduces disease severity in an experimental model of multiple sclerosis. Front Microbiol. 2015 Feb; 6: 52. doi: 10.3389/fmicb.2015.00052. [DOI] [PubMed]
31. Thompson AJ, Banwell BL, Barkhof F, Carroll WM, Coetzee T, Comi G, et al. Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria. Lancet Neurol. 2018 Feb; 17(2): 162-73. doi: 10.1016/S1474-4422(17)30470-2. [DOI] [PubMed]
32. Avila M, Bansal A, Culberson J, Peiris AN. The Role of Sex Hormones in Multiple Sclerosis. Eur Neurol. 2018; 80(1-2): 93-99. doi: 10.1159/000494262. [DOI] [PubMed]
33. Mokry LE, Ross S, Timpson NJ, Sawcer S, Davey Smith G, Richards JB. Obesity and Multiple Sclerosis: A Mendelian Randomization Study. PLoS Med. 2016 Jun; 13(6): e1002053. doi: 10.1371/journal.pmed.1002053. [DOI] [PubMed]
34. Li W, Minohara M, Su JJ, Matsuoka T, Osoegawa M, Ishizu T, et al. Helicobacter pylori infection is a potential protective factor against conventional multiple sclerosis in the Japanese population. J Neuroimmunol. 2007 Mar; 184(1-2): 227-31. doi: 10.1016/j.jneuroim.2006.12.010. [DOI] [PubMed]
35. Katz Sand I, Zhu Y, Ntranos A, Clemente JC, Cekanaviciute E, Brandstadter R, et al. Disease-modifying therapies alter gut microbial composition in MS. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2018 Oct; 6(1): e517. doi: 10.1212/NXI.0000000000000517. [DOI] [PubMed]
36. Cremonini F, Gasbarrini A. Atopy, Helicobacter pylori and the hygiene hypothesis. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2003 Jun; 15(6): 635-36. doi: 10.1097/00042737-200306000-00009. [DOI] [PubMed]
37. Correale J, Farez M. Association between parasite infection and immune responses in multiple sclerosis. Ann Neurol. 2007 Feb; 61(2): 97-108. doi: 10.1002/ana.21067. [DOI] [PubMed]
38. Zevit N, Balicer RD, Cohen HA, Karsh D, Niv Y, Shamir R. Inverse association between Helicobacter pylori and pediatric asthma in a high-prevalence population. Helicobacter. 2012; 17: 30-35. doi: 10.1111/j.1523-5378.2011.00895.x. [DOI] [PubMed]
39. Kira JI, Isobe N. Helicobacter pylori infection and demyelinating disease of the central nervous system. J Neuroimmunol. 2019 Apr; 329: 14-19. doi: 10.1016/j.jneuroim.2018.06.017. [DOI] [PubMed]
40. Aragona P, Magazzù G, Macchia G, Bartolone S, Di Pasquale G, Vitali C, et al. Presence of antibodies against Helicobacter pylori and its heat-shock protein 60 in the serum of patients with Sjögren's syndrome. J Rheumatol. 1999 Jun; 26(6): 1306-11. [PubMed]
41. Kalabay L, Fekete B, Czirják L, Horváth L, Daha MR, Veres A, et al. Helicobacter pylori infection in connective tissue disorders is associated with high levels of antibodies to mycobacterial hsp65 but not to human hsp60. Helicobacter. 2002 Aug; 7(4): 250-56. doi: 10.1046/j.1523-5378.2002.00092.x. [DOI] [PubMed]
42. Youssefi M, Tafaghodi M, Farsiani H, Ghazvini K, Keikha M. Helicobacter pylori infection and autoimmune diseases; Is there an association with systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, autoimmune atrophy gastritis and autoimmune pancreatitis? A systematic review and meta-analysis study. J Microbiol Immunol Infect. 2021 Jun; 54(3): 359-69. doi: 10.1016/j.jmii.2020.08.011. [DOI] [PubMed]


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 25، شماره 2 - ( تابستان 1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها