:: دوره 24، شماره 1 - ( بهار 1401 ) ::
جلد 24 شماره 1 صفحات 79-74 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی اختلالات اضطرابی و افسردگی بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده در استان گلستان
لیلا کاشانی1 ، فیروزه درخشانپور2 ، مهسا الیاسی3 ، نجمه شاهینی4 ، سیده مریم هاشمی نسب* 5
1- متخصص روانپزشکی، استادیار، مرکز تحقیقات روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
2- فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، دانشیار، مرکز تحقیقات روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
3- پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
4- استادیار روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
5- کارشناس ارشد روانشناسی، MPH اپیدمیولوژی، مرکز بهداشت استان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران. ، hasheminasab1360@gmail.com
چکیده:   (2346 مشاهده)

زمینه و هدف: بیماری التهابی روده (Inflammatory Bowel Disease: IBD) یکی از اختلالات شایع گوارشی است که با عوامل روانی – اجتماعی در ارتباط است. IBD یک بیماری دستگاه گوارش با عود مزمن و با علت پاسخ ایمنی غیرکنترل شده است. درمانی قطعی برای IBD وجود نداشته و درمان بر اساس مدیریت پاسخ التهابی در طول عودها و حفظ بهبودی انجام می‌شود. این مطالعه به منظور ارزیابی اختلالات اضطرابی و افسردگی بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده در استان گلستان انجام شد.


روش بررسی: این مطالعه توصیفی - تحلیلی روی 117 بیمار (67 زن و 50 مرد) در محدوده سنی 17 تا 75 مبتلا به IBD ثبت شده در بانک IBD مرکز تحقیقات بالینی گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی گرگان در سال 1396 انجام شد. تشخیص بیماری به روش آندوسکوپی معمولی، رادیولوژی و معیارهای بافتی انجام گردید. اطلاعات دموگرافیک شامل سن، جنس، قومیت و وضعیت تاهل، زمان تشخیص و مدت زمان شروع درمان ثبت شد. از مقیاس بیمارستانی اضطراب و افسردگی (Hospital Anxiety and Depression Scale: HADS) برای تعیین میزان افسردگی و اضطراب بیماران استفاده گردید.


یافته‌ها: کولیت اولسراتیو در 80.3% و کرون در 19.7% از بیماران مشاهده شد. میانگین نمره کل اضطراب در گروه کرون (نمره 9.43) به طور غیرمعنی‌داری بیشتر از گروه کولیت اولسراتیو (نمره 8.90) بود. نمره کل افسردگی در دو گروه تقریباً مشابه (نمره 7.65) و غیرمعنی‌دار بود. تنها بین تاهل و وضعیت اضطراب در بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو ارتباط آماری معنی‌داری دیده شد (P<0.05). به طوری که وضعیت مرزی و مشکوک اضطراب در بیماران متاهل 42.4% و در بیماران مجرد 33.3% تعیین شد. وضعیت غیرنرمال اضطراب در متاهلین 31.8% بود و در بیماران مجرد دیده نشد. بین نمره کل اضطراب با نمره کل افسردگی در بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو (ضریب همبستگی: 0.657، P<0.0001) و بیماران مبتلا به کرون (ضریب همبستگی: 0.644، P<0.001) همبستگی مثبت و معنی‌داری دیده شد. به طوری که در این بیماران با افزایش افسردگی، اضطراب بیشتر شده است. 29.8% از بیماران مبتلا به کولیت و 26.1% از بیماران مبتلا به کرون دچار اضطراب بودند. 18.1% از بیماران مبتلا به کولیت و 8.7% از بیماران مبتلا به کرون دچار افسردگی واضح بودند.


نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که میزان اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده بسیار بالا است.

واژه‌های کلیدی: بیماری التهابی روده، اختلالات اضطرابی، افسردگی
Article ID: Vol24-10
متن کامل [PDF 511 kb]   (10311 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: روانپزشكي
* نشانی نویسنده مسئول: گرگان، کوی تختی، کشاورز 1، مرکز بهداشت استان، تلفن 32241152-017
فهرست منابع
1. Loftus EV Jr. Clinical epidemiology of inflammatory bowel disease: Incidence, prevalence, and environmental influences. Gastroenterology. 2004 May; 126(6): 1504-17. DOI: 10.1053/j.gastro.2004.01.063 [DOI] [PubMed]
2. Pittet V, Juillerat P, Mottet C, Felley C, Ballabeni P, Burnand B, et al. Cohort profile: the Swiss Inflammatory Bowel Disease Cohort Study (SIBDCS). Int J Epidemiol. 2009 Aug; 38(4): 922-31. DOI: 10.1093/ije/dyn180 [DOI] [PubMed]
3. Burisch J, Jess T, Martinato M, Lakatos PL; ECCO -EpiCom. The burden of inflammatory bowel disease in Europe. J Crohns Colitis. 2013 May; 7(4): 322-37. DOI: 10.1016/j.crohns.2013.01.010 [DOI] [PubMed]
4. Mayer EA, Craske M, Naliboff BD. Depression, anxiety, and the gastrointestinal system. J Clin Psychiatry. 2001; 62 (Suppl 8): 28-36. [PubMed]
5. Qualter P, Rouncefield-Swales A, Bray L, Blake L, Allen S, Probert C, et al. Depression, anxiety, and loneliness among adolescents and young adults with IBD in the UK: the role of disease severity, age of onset, and embarrassment of the condition. Qual Life Res. 2021 Feb; 30(2): 497-506. DOI: 10.1007/s11136-020-02653-9 [DOI] [PubMed]
6. Sidebottom AM, Rodriguez TG, Karpin JE, Rubin DT. Clinical and Translational Considerations for Understanding Depression and Anxiety in Patients with Inflammatory Bowel Disease. Gastroenterol Res Pract. 2021 Mar; 2021: 6689443. DOI: 10.1155/2021/6689443 [DOI] [PubMed]
7. Porcelli P, Affatati V, Bellomo A, De Carne M, Todarello O, Taylor GJ. Alexithymia and psychopathology in patients with psychiatric and functional gastrointestinal disorders. Psychother Psychosom. 2004 Mar-Apr; 73(2): 84-91. DOI: 10.1159/000075539 [DOI] [PubMed]
8. Sceats LA, Dehghan MS, Rumer KK, Trickey A, Morris AM, Kin C. Surgery, stomas, and anxiety and depression in inflammatory bowel disease: a retrospective cohort analysis of privately insured patients. Colorectal Dis. 2020 May; 22(5): 544-53. doi: 10.1111/codi.14905 [DOI] [PubMed]
9. Choi K, Chun J, Han K, Park S, Soh H, Kim J, et al. Risk of Anxiety and Depression in Patients with Inflammatory Bowel Disease: A Nationwide, Population-Based Study. J Clin Med. 2019 May; 8(5): 654. DOI: 10.3390/jcm8050654 [DOI] [PubMed]
10. Drossmana DA, Creedb FH, Oldenc KW, Svedlundd J, Tonere BB, Whiteheadf WE. Psychosocial aspects of the functional gastrointestinal disorders. Gut. 1999; 45(Suppl II): II25–II30. [View at Publisher]
11. Kaviani H, Seyfourian H, Sharifi V, Ebrahimkhani N. [Reliability and validity of Anxiety and Depression Hospital Scales (HADS): Iranian patients with anxiety and depression disorders]. Tehran Univ Med J. 2009; 67(5): 379-85. [Article in Persian] [View at Publisher]
12. Goodhand JR, Wahed M, Mawdsley JE, Farmer AD, Aziz Q, Rampton DS. Mood disorders in inflammatory bowel disease: relation to diagnosis, disease activity, perceived stress, and other factors. Inflamm Bowel Dis. 2012 Dec; 18(12): 2301-9. DOI: 10.1002/ibd.22916 [DOI] [PubMed]
13. Byrne G, Rosenfeld G, Leung Y, Qian H, Raudzus J, Nunez C, et al. Prevalence of Anxiety and Depression in Patients with Inflammatory Bowel Disease. Can J Gastroenterol Hepatol. 2017; 2017: 6496727. DOI: 10.1155/2017/6496727 [DOI] [PubMed]
14. Fakheri H, Zarghami M, Shahsavari M, Bari Z, Yazdani J. [Evaluation of the Correlation between Anxiety, Depression and Personality Traits with Immunologic Markers (ANCAs) in Ulcerative Colitis]. Govaresh. 2011; 16(2): 91-97. [Article in Persian] [View at Publisher]
15. Mikocka-Walus A, Pittet V, Rossel JB, von Känel R; Swiss IBD Cohort Study Group. Symptoms of Depression and Anxiety Are Independently Associated With Clinical Recurrence of Inflammatory Bowel Disease. Clin Gastroenterol Hepatol. 2016 Jun; 14(6): 829-35.e1. DOI: 10.1016/j.cgh.2015.12.045 [DOI] [PubMed]


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 24، شماره 1 - ( بهار 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها