[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 20، شماره 3 - ( پاییز 1397 ) ::
جلد 20 شماره 3 صفحات 11-18 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر تمرین استقامتی بر عامل رشد اندوتلیال عروقی و گیرنده عامل رشد اندوتلیال عروقی-2 بافت توده سرطان پستان موش‌های کوچک آزمایشگاهی
الهام شهاب پور1 ، مریم کوشکی جهرمی* 2، محسن ثالثی3 ، غلامحسین تمدن4
1- دکتری فیزیولوژی ورزشی - بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
2- دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران ، koushkie53@yahoo.com
3- دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
4- استادیار، گروه هماتولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
چکیده:   (1865 مشاهده)

زمینه و هدف : آنژیوژنز و بیان عوامل آنژیوژنیک تومور با افزایش خطر متاستاز و کاهش نتایج درمان همراه است. این مطالعه به منظور تعیین اثر تمرین استقامتی بر عامل رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) و گیرنده عامل رشد اندوتلیال عروقی-2 (VEGFR-2) بافت توده سرطان پستان موش‌های کوچک آزمایشگاهی ماده انجام شد.

روش بررسی : در این مطالعه تجربی 20 سر موش کوچک آزمایشگاهی ماده نژاد BALB/c پس از القای سرطان پستان به‌طور تصادفی در دو گروه 10 تایی کنترل و تجربی قرار گرفتند. سرطان پستان با تزریق سلول MC4-L2 ایجاد گردید. گروه تجربی به مدت 6 هفته و 5 روز در هفته تمرینات استقامتی را با افزایش تدریجی شدت 12 متر به 20 متر در دقیقه و مدت زمان 25 دقیقه تا 55 دقیقه انجام دادند. حجم توده به صورت هفتگی با کولیس دیجیتالی اندازه‌گیری شد. برای ارزیابی اثر تمرین استقامتی بر فنوتیپ متابولیکی و آنژیوژنز تومور بیان دو پروتئین آنژیوژنیک VEGFR-2 و VEGF با روش الایزا اندازه‌گیری شد.

یافته‌ها : تمرین استقامتی موجب کاهش آماری معنی‌دار پروتئین VEGFR-2 در گروه تجربی (1.524±0.324 ng ml-1) در مقایسه با گروه کنترل (2.686±0.815 ng ml-1) گردید (p<0.05). درحالی که در میزان پروتئین VEGF گروه تجربی (734.633±110.131 ng ml-1) در مقایسه با گروه کنترل (756.31772.3272.32 ng ml-1) اختلاف آماری معنی‌داری مشاهده نشد. حجم توده در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل کاهش آماری معنی‌داری نشان داد (p<0.05).

نتیجه‌گیری : تمرین استقامتی منظم، اثر آنتی‌آنژیوژنیک بر بافت توده سرطان پستان موش‌های آزمایشگاهی دارد.

واژه‌های کلیدی: سرطان پستان، تمرین استقامتی، آنژیوژنز، VEGFR-2، VEGF، موش آزمایشگاهی
متن کامل [PDF 372 kb] [English Abstract]   (283 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزشی
* نشانی نویسنده مسئول: شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی، بخش تربیت بدنی، تلفن 36134666-071، نمابر 36286441 ، koushkie53@yahoo.com
فهرست منابع
1. Manau D, Fábregues F, Peñarrubia J, Creus M, Carmona F, Casals G, et al. Vascular endothelial growth factor levels in serum and plasma from patients undergoing controlled ovarian hyperstimulation for IVF. Hum Reprod. 2007 Mar; 22(3): 669-75. doi:10.1093/humrep/del427
2. Mirmalek SA, Elhamkani F. [Clinical application of breast cancer biology review of literature]. Iran J Surg. 2009; 17(1): 1-17. [Article in Persian]
3. Ebrahimi M, Vahdaninia M, Montazeri A. Risk factors for breast cancer in Iran: a case-control study. Breast Cancer Res. 2002 Oct; 4(5): R10. doi:10.1186/bcr454
4. Saharinen P, Eklund L, Pulkki K, Bono P, Alitalo K. VEGF and angiopoietin signaling in tumor angiogenesis and metastasis. Trends Mol Med. 2011 Jul; 17(7): 347-62. doi:10.1016/j.molmed.2011.01.015
5. Wicki A, Christofori G. The angiogenic switch in tumorigenesis. Tumor Angiogenesis. 2008; pp: 67-88.
6. Lee K, Qian DZ, Rey S, Wei H, Liu JO, Semenza GL. Anthracycline chemotherapy inhibits HIF-1 transcriptional activity and tumor-induced mobilization of circulating angiogenic cells. Proc Natl Acad Sci U S A. 2009 Feb; 106(7): 2353-58. doi:10.1073/pnas.0812801106
7. Adams J, Carder PJ, Downey S, Forbes MA, MacLennan K, Allgar V, et al. Vascular endothelial growth factor (VEGF) in breast cancer: comparison of plasma, serum, and tissue VEGF and microvessel density and effects of tamoxifen. Cancer Res. 2000 Jun; 60(11): 2898-905.
8. Tu Y, Liu L, Zhao D, Liu Y, Ma X, Fan Y, et al. Overexpression of miRNA-497 inhibits tumor angiogenesis by targeting VEGFR2. Sci Rep. 2015 Sep; 5: 13827. doi:10.1038/srep13827
9. Yan JD, Liu Y, Zhang ZY, Liu GY, Xu JH, Liu LY, et al. Expression and prognostic significance of VEGFR-2 in breast cancer. Pathol Res Pract. 2015 Jul; 211(7): 539-43. doi:10.1016/j.prp.2015.04.003
10. Guo S, Colbert LS, Fuller M, Zhang Y, Gonzalez-Perez RR. Vascular endothelial growth factor receptor-2 in breast cancer. Biochim Biophys Acta. 2010 Aug; 1806(1): 108-21. doi:10.1016/j.bbcan.2010.04.004
11. Shibuya M. Differential roles of vascular endothelial growth factor receptor-1 and receptor-2 in angiogenesis. J Biochem Mol Biol. 2006 Sep; 39(5): 469-78.
12. Dimeo FC, Stieglitz RD, Novelli-Fischer U, Fetscher S, Keul J. Effects of physical activity on the fatigue and psychologic status of cancer patients during chemotherapy. Cancer. 1999 May; 85(10): 2273-77.
13. Murphy EA, Davis JM, Barrilleaux TL, McClellan JL, Steiner JL, Carmichael MD, et al. Benefits of exercise training on breast cancer progression and inflammation in C3(1)SV40Tag mice. Cytokine. 2011 Aug; 55(2): 274-79. doi: 10.1016/j.cyto.2011.04.007
14. Zielinski MR, Muenchow M, Wallig MA, Horn PL, Woods JA. Exercise delays allogeneic tumor growth and reduces intratumoral inflammation and vascularization. J Appl Physiol (1985). 2004 Jun; 96(6): 2249-56.
15. Lee IM. Physical activity and cancer prevention--data from epidemiologic studies. Med Sci Sports Exerc. 2003 Nov; 35(11): 1823-7. doi:10.1249/01.MSS.0000093620.27893.23
16. Khori V, Amani Shalamzari S, Isanejad A, Alizadeh AM, Alizadeh S, Khodayari S, et al. Effects of exercise training together with tamoxifen in reducing mammary tumor burden in mice: Possible underlying pathway of miR-21. Eur J Pharmacol. 2015 Oct; 765: 179-87. doi:10.1016/j.ejphar.2015.08.031
17. Aveseh M, Nikooie R, Aminaie M. Exercise-induced changes in tumour LDH-B and MCT1 expression are modulated by oestrogen-related receptor alpha in breast cancer-bearing BALB/c mice. J Physiol. 2015 Jun; 593(12): 2635-48. doi:10.1113/JP270463
18. Jones LW, Viglianti BL, Tashjian JA, Kothadia SM, Keir ST, Freedland SJ, et al. Effect of aerobic exercise on tumor physiology in an animal model of human breast cancer. J Appl Physiol (1985). 2010 Feb; 108(2): 343-48. doi:10.1152/japplphysiol.00424.2009
19. Bradford MM. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry. 1976 May; 72(1-2): 248-54. http://doi.org/10.1016/0003-2697(76)90527-3
20. Shalamzari SA, Agha-Alinejad H, Alizadeh S, Shahbazi S, Kashani Khatib Z, Kazemi AR, et al. The effect of exercise training on the level of tissue IL-6 and vascular endothelial growth factor in breast cancer bearing mice. Iran J Basic Med Sci. 2014 Apr; 17(4): 231-58.
21. Verma VK, Singh V, Singh MP, Singh SM. Effect of physical exercise on tumor growth regulating factors of tumor microenvironment: implications in exercise-dependent tumor growth retardation. Immunopharmacol Immunotoxicol. 2009 Jun; 31(2): 274-82. doi:10.1080/08923970802562042
22. Betof AS, Dewhirst MW, Jones LW. Effects and potential mechanisms of exercise training on cancer progression: a translational perspective. Brain Behav Immun. 2013 Mar; 30 Suppl: S75-87. doi:10.1016/j.bbi.2012.05.001
23. Sáez Mdel C, Barriga C, García JJ, Rodríguez AB, Ortega E. Exercise-induced stress enhances mammary tumor growth in rats: beneficial effect of the hormone melatonin. Mol Cell Biochem. 2007 Jan; 294(1-2): 19-24. doi:10.1007/s11010-005-9067-5
24. Eickmeyer SM, Gamble GL, Shahpar S, Do KD. The role and efficacy of exercise in persons with cancer. PM R. 2012 Nov; 4(11): 874-81. doi:10.1016/j.pmrj.2012.09.588
25. Fernandes T, Baraúna VG, Negrão CE, Phillips MI, Oliveira EM. Aerobic exercise training promotes physiological cardiac remodeling involving a set of microRNAs. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2015 Aug; 309(4): H543-52. doi:10.1152/ajpheart.00899.2014
26. La Porta S, Roth L, Singhal M, Mogler C, Spegg C, Schieb B, et al. Endothelial Tie1-mediated angiogenesis and vascular abnormalization promote tumor progression and metastasis. J Clin Invest. 2018 Feb; 128(2): 834-45. doi:10.1172/JCI94674
27. Zachary I, Gliki G. Signaling transduction mechanisms mediating biological actions of the vascular endothelial growth factor family. Cardiovasc Res. 2001 Feb; 49(3): 568-81.
28. akahashi T, Ueno H, Shibuya M. VEGF activates protein kinase C-dependent, but Ras-independent Raf-MEK-MAP kinase pathway for DNA synthesis in primary endothelial cells. Oncogene. 1999 Apr; 18(13): 2221-30. doi:10.1038/sj.onc.1202527
29. Wheeler-Jones C, Abu-Ghazaleh R, Cospedal R, Houliston RA, Martin J, Zachary I. Vascular endothelial growth factor stimulates prostacyclin production and activation of cytosolic phospholipase A2 in endothelial cells via p42/p44 mitogen-activated protein kinase. FEBS Lett. 1997 Dec; 420(1): 28-32.
30. Kojda G, Hambrecht R. Molecular mechanisms of vascular adaptations to exercise. Physical activity as an effective antioxidant therapy? Cardiovasc Res. 2005 Aug; 67(2): 187-97. doi:10.1016/j.cardiores.2005.04.032
31. Arroyo AG, Iruela-Arispe ML. Extracellular matrix, inflammation, and the angiogenic response. Cardiovasc Res. 2010 May; 86(2): 226-35. doi:10.1093/cvr/cvq049
32. Sturgeon K, Digiovanni L, Good J, Salvatore D, Fenderson D, Domchek S, et al. Exercise-induced dose-response alterations in adiponectin and leptin levels are dependent on body fat changes in women at risk for breast cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2016 Aug; 25(8): 1195-200. doi:10.1158/1055-9965.EPI-15-1087
33. Donatto FF, Neves RX, Rosa FO, Camargo RG, Ribeiro H, Matos-Neto EM, Seelaender M. Resistance exercise modulates lipid plasma profile and cytokine content in the adipose tissue of tumour-bearing rats. Cytokine. 2013 Feb; 61(2): 426-32. doi:10.1016/j.cyto.2012.10.021
34. Borch KB, Braaten T, Lund E, Weiderpass E. Physical activity and mortality among Norwegian women - the norwegian women and cancer study. Clin Epidemiol. 2011; 3: 229-35. doi:10.2147/CLEP.S22681
35. Jones LW, Fels DR, West M, Allen JD, Broadwater G, Barry WT, et al. Modulation of circulating angiogenic factors and tumor biology by aerobic training in breast cancer patients receiving neoadjuvant chemotherapy. Cancer Prev Res (Phila). 2013 Sep; 6(9): 925-37. doi:10.1158/1940-6207.CAPR-12-0416
36. Liu M, Jin X, He X, Pan L, Zhang X, Zhao Y. Macrophages support splenic erythropoiesis in 4T1 tumor-bearing mice. PLoS One. 2015 Mar; 10(3): e0121921. doi:10.1371/journal.pone.0121921
37. Isanejad A, Alizadeh AM, Amani Shalamzari S, Khodayari H, Khodayari S, Khori V, et al. MicroRNA-206, let-7a and microRNA-21 pathways involved in the anti-angiogenesis effects of the interval exercise training and hormone therapy in breast cancer. Life Sci. 2016 Apr; 151: 30-40. doi:10.1016/j.lfs.2016.02.090
38. Tsai MS, Kuo ML, Chang CC, Wu YT. The effects of exercise training on levels of vascular endothelial growth factor in tumor-bearing mice. Cancer Biomark. 2013; 13(5): 307-13. doi:10.3233/CBM-130359
39. Betof AS, Lascola CD, Weitzel D, Landon C, Scarbrough PM, Devi GR, et al. Modulation of murine breast tumor vascularity, hypoxia and chemotherapeutic response by exercise. J Natl Cancer Inst. 2015 Mar; 107(5): pii: djv040. doi:10.1093/jnci/djv040
40. Kut C, Mac Gabhann F, Popel AS. Where is VEGF in the body? A meta-analysis of VEGF distribution in cancer. Br J Cancer. 2007 Oct; 97(7): 978-85. doi:10.1038/sj.bjc.6603923
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shahabpour E, Koushkie Jahromi M, Salasi M, Tamadon G H. Effect of endurance training on vascular endothelial growth factor and vascular endothelial growth factor receptor 2 in tumor of breast cancer bearing mice. J Gorgan Univ Med Sci. 2018; 20 (3) :11-18
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3450-fa.html

شهاب پور الهام، کوشکی جهرمی مریم، ثالثی محسن، تمدن غلامحسین. اثر تمرین استقامتی بر عامل رشد اندوتلیال عروقی و گیرنده عامل رشد اندوتلیال عروقی-2 بافت توده سرطان پستان موش‌های کوچک آزمایشگاهی. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1397; 20 (3) :11-18

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3450-fa.htmlدوره 20، شماره 3 - ( پاییز 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3903