درباره بیمارستان::
حوزه ریاست::
مدیران اجرائی::
مسئولین فنی::
بخشها و واحدها::
پاراکلینک::
اعتبار بخشی و بهبود کیفیت::
گالری تصاویر::
اخبار بیمارستان::
راهنمای مراجعین::
پزشکان متخصص::
فرم ها - آموزشی::
ارتباط با ما::
صندوق پیشنهادات::
بازگشت به صفحه اصلی::
::
کتابچه توجیهی بیمارستان

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
برنامه استراتژیک

AWT IMAGE

..
گزارش هوا

AWT IMAGE

..
:: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان ::

 AWT IMAGE

:: اخبار : جلسه آموزشی بهداشت محیط ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۶ | 
AWT IMAGE جلسه آموزشی بهداشت محیط
در مورخ 96.05.26 با حضور کارشناس محترم بهداشت محیط بیمارستان وکارشناس مددکاری بیمارستان جلسه آموزشی بهداشت محیط در سالن جلسات بیمارستان پیامبر اعظم (ص) گنبد برگزار گردید.
>
:: اخبار : کمیته دارودرمان وتجهیزات پزشکی ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۵ | 
AWT IMAGE کمیته دارودرمان وتجهیزات پزشکی
کمیته دارودرمان وتجهیزات پزشکی با حضور ریاست محترم بیمارستان ومسئولین مربوطه در اتاق ریاست درمورخ 96.05.25 برگزار گردید.
>
:: اخبار : جلسه مشترک ریاست بیمارستان با متخصصین چشم ،گوش،حلق و بینی ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۴ | 
AWT IMAGE جلسه مشترک ریاست بیمارستان با متخصصین چشم ،گوش،حق و بینی
جلسه مشترک ریاست بیمارستان با متخصصین چشم ،گوش،حلق و بینی در مورخ 96.05.24 در اتاق ریاست برگزار گردید.
>
:: اخبار : افتتاح کلینیک دندان پزشکی سیار شبکه بهداشت ودرمان گنبدکاووس ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۲ | 
AWT IMAGE
افتتاح کلینیک دندان پزشکی سیار شبکه بهداشت ودرمان گنبدکاووس

درمورخ 96.05.22 کلینیک دندان پزشکی سیار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گنبد کاووس با حضور مشاور محترم رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان ومدیریت شبکه بهداشت ودر مان گنبد کاووس وکلیه مسئولین محترم شهرستان گنبد افتتاح گردید.
>
:: اخبار : برگزاری زیارت عاشورا در بیمارستان پیامبر اعظم(ص) گنبد کاووس ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۲ | 
AWT IMAGE
برگزاری زیارت عاشورا در بیمارستان پیامبر اعظم(ص) گنبد کاووس
مراسم زیارت عاشورا با حضور همکاران بیمارستان پیامبر اعظم (ص) گنبد کاووس درنمازخانه بیمارستان درمورخ 96.05.12 برگزارگردید.
>
:: اخبار : جانمایی CTآنژیو وآنژیوگرافی بیمارستان پیامبر اعظم (ص) گنبد کاووس ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۱ | 
AWT IMAGE
جانمایی CTآنژیو وآنژیوگرافی بیمارستان پیامبر اعظم (ص) گنبد کاووس
در مورخ 96.05.11 محل CTآنژیو وآنژیوگرافی بیمارستان پیامبر اعظم گنبد جانمایی گردید.
>
:: اخبار : کمیته فن آوری اطلاعات وکسورات بیمارستان پیامبر اعظم (ص) گنبد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۹ | 
AWT IMAGE 
کمیته فن آوری اطلاعات وکسورات بیمارستان پیامبر اعظم (ص) گنبد
کمیته فن آوری اطلاعات وکسورات بیمارستان با حضور ریاست محترم بیمارستان وکلیه مسئولین واحدها در اتاق ریاست بیمارستان پیامبر اعظم (ص) گنبد در مورخ 96.05.09تشکیل گردید.
>
:: اخبار : بازدید مشاور رئیس دانشگاه ومدیریت شبکه بهداشت گنبد وخیرین سلامت ازبیمارستان پیامبر اعظم (ص) گنبد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۹ | 
AWT IMAGE
بازدید مشاور رئیس دانشگاه ومدیریت شبکه بهداشت گنبد وخیرین سلامت ازبیمارستان پیامبر اعظم (ص) گنبد
درمورخ 96.05.09 مشاور محترم رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان ومدیریت شبکه بهداشت ودرمان گنبد کاووس و جمعی از خیرین محترم سلامت از بخش های مختلف بیمارستان پیامبر اعظم (ص) گنبد بازدید نمودند.
>
:: اخبار : عیادت مسئولین شبکه بهداشت ودرمان گنبد کاووس و ریاست بیمارستان های مطهری وطالقانی از حاجی آخوند جاورامام جمعه اهل سنت گنبد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۷ | 
AWT IMAGE
عیادت مسئولین شبکه بهداشت ودرمان  گنبد کاووس و ریاست بیمارستان های مطهری وطالقانی  از حاجی آخوند جاورامام جمعه اهل سنت گنبد
در مورخ 96.05.07 با حضور ریاست بیمارستان های مطهری وطالقانی گنبدوروابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان گنبد کاووس وریاست بیمارستان پیامبر اعظم (ص) گنبد از حاجی آخوند جاور امام جماعت اهل سنت شهرستان گنبدکه در این بیمارستان بستری می باشند دیدار و عیادت نمودند.


 
>
:: اخبار : عیادت ریاست مرکز بهداشت گنبد کاووس و ریاست بیمارستان پیامبراعظم (ص) از حاجی آخوند جاورامام جمعه اهل سنت گنبد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۷ | 
AWT IMAGEعیادت ریاست مرکز بهداشت گنبد کاووس و ریاست بیمارستان پیامبراعظم (ص) از حاجی آخوند جاورامام جماعت اهل سنت گنبد
در مورخ 96.05.07 با حضور ریاست مرکز بهداشت گنبد وریاست بیمارستان پیامبر اعظم (ص) گنبد وهمچنین مهندس پایدار عضو شورای شهر وآقای دکتر پولادی منتخب نظام پزشکی شهرستان گنبد کاووس از حاجی آخوند جاور امام جماعت اهل سنت شهرستان گنبدکه در این بیمارستان بستری می باشند دیدار و عیادت نمودند.
 

 
>
:: اخبار : راه اندازی داروخانه بستری بیمارستان پیامبر اعظم(ص) گنبد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۵ | 
AWT IMAGE
راه اندازی داروخانه بستری بیمارستان پیامبر اعظم(ص) گنبد

درمورخ 96.05.05 با حضور مدیریت محترم بیمارستان پیامبر اعظم(ص) گنبد داروخانه بستری بیمارستان پیامبر اعظم (ص) گنبد جهت ارائه خدمات بهتر به ارباب رجوع و بیماران راه اندازی گردید.
>
:: اخبار : کلاس آموزشی آشنایی با داروهای ترالی ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲ | 
AWT IMAGE
کلاس آموزشی آشنایی با داروهای ترالی
در مورخ 96.05.02 کلاس آموزشی آشنایی با داروهای ترالی با حضور همکاران پرستار در سالن اجتماعات بیمارستان پیامبر اعظم (ص) گنبد برگزار گردید.
>
:: اخبار : جلسه شبانه روزی شدن داروخانه بستری بیمارستان پیامبراعظم(ص) گنبد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۵ | 

AWT IMAGE

 جلسه شبانه روزی شدن داروخانه بستری بیمارستان پیامبراعظم(ص) گنبد

درمورخ 96.04.25 جلسه ای در رابطه با شبانه روزی شدن داروخانه بستری بیمارستان پیامبر اعظم (ص) گنبد با حضور مدیریت محترم بیمارستان وکلیه مسئولین بخش ها دراتاق ریاست بیمارستان برگزار گردید.

>
:: اخبار : جلسه مسئولین اسناد پزشکی وپذیرش بیمارستان پیامبر اعظم(ص) گنبد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۵ | 

AWT IMAGE

 جلسه مسئولین اسناد پزشکی وپذیرش بیمارستان پیامبر اعظم(ص) گنبد

طی جلسه مسئولین اسناد پزشکی وپذیرش بیمارستان پیامبر اعظم(ص) گنبدبا حضور مدیریت محترم بیمارستان و مسئولین مربوطه مشکلات وموارد مربوط به واحد اسناد پزشکی ، پذیرش وترخیص بیمارستان پیامبر اعظم (ص) گنبد مورد بحث وبررسی قرار گرفت .

>
:: اخبار : بازدید سرکارخانم دکتر کوچکی عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی گرگان از بیمارستان پیامبر اعظم(ص) گنبد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۴ | 

AWT IMAGE

 بازدید سرکارخانم دکتر کوچکی عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی گرگان از بیمارستان پیامبر اعظم(ص) گنبد

طی بازدید سرکارخانم دکتر کوچکی عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی گرگان از بیمارستان پیامبر اعظم(ص) گنبدجلسه مشترک در خصوص آموزشی شدن بیمارستان پیامبر اعظم(ص) گنبد با حضور ریاست ومدیریت محترم بیمارستان درمورخ 96.04.24 دراتاق ریاست بیمارستان برگزارگردید.

>
:: اخبار : جلسه هم اندیشی در جهت استانداردسازی بهینه آزمایشگاهها با حضورسوپروایزر و مسئول کنترل کیفی و ایمنی آزمایشگاههای شرق استان ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۴ | 

AWT IMAGEجلسه هم اندیشی در جهت استانداردسازی  بهینه آزمایشگاهها  با حضورسوپروایزر و مسئول کنترل کیفی و ایمنی آزمایشگاههای شرق استان

جلسه هم اندیشی در جهت استانداردسازی  بهینه آزمایشگاهها  با حضورسوپروایزر و مسئول کنترل کیفی و ایمنی آزمایشگاههای شرق استان  و ممیزین اداره امور آزمایشگاههای این حوزه  در  روز شنبه مورخ 24/4/96 در سالن اجتماعات بیمارستان پیامبر اعظم (ص) گنبد برگزار  گردد.

>
:: اخبار : جلسه حجاب وعفاف دربیمارستان پیامبراعظم(ص) گنبد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۱ | 

AWT IMAGE

برگزاری جلسه حجاب وعفاف دربیمارستان پیامبراعظم(ص) گنبد

جلسه حجاب وعفاف با حضور کارشناس محترم  حوزه علمیه شهرستان گنبد کاووس و همکاران خانم بیمارستان در سالن اجتماعات بیمارستان پیامبراعظم(ص) گنبددرمورخ 96.04.21 برگزارگردید.

>
:: اخبار : ایستگاه سلامت بیمارستان پیامبراعظم(ص) گنبد ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۱ | 

AWT IMAGE

 ایستگاه سلامت بیمارستان پیامبراعظم(ص) گنبد

جهت رفاه وبالارفتن سطح اطلاعات علمی وبهداشتی بیماران وهمراهان بیمار ایستگاه سلامت با مجموعه ای از کتابها  ومجموعه های علمی بهداشتی با هماهنگی مسئول مددکاری بیمارستان پیامبراعظم (ص) گنبد در بخش های مختلف بیمارستان در دسترس بیماران وهمراهان بیمار می باشد.

>
:: اخبار : کلاس آموزشی مدیریت سکته حاد قلبی توسط دکترآریان پور ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۰ | 

AWT IMAGE 

کلاس آموزشی مدیریت سکته حاد قلبی توسط دکترآریان پور

کلاس آموزشی مدیریت سکته حاد قلبی با حضور متخصص قلب وعروق  آقای دکتر آریان پور و کلیه کادر درمانی ( پزشکان و پرستاران) در مورخ 96.04.20 در سالن اجتماعات بیمارستان پیامبراعظم (ص) گنبد برگزارگردید.

>
:: اخبار : انتخاب دکتر شهریار قلی زاده به عنوان نماینده پزشکان خانواده استان گلستان ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۰ | 

AWT IMAGE

 انتخاب دکتر شهریار قلی زاده به عنوان نماینده پزشکان خانواده استان گلستان

انتخابات دوسالانه پزشکان خانواده استان برگزارگردیدواقای دکتر شهریار قلی زاده پزشک عمومی (اورژانس) بیمارستان پیامبراعظم(ص) گنبد با کسب اکثریت آرا به عنوان نماینده پزشکان خانواده استان گلستان جهت معرفی به وزارت بهداشت ودرمان انتخاب گردید.

>
برنامه کلینیک

AWT IMAGE

::
منشور حقوق بیمار

AWT IMAGE

::
اتوماسیون اداری

AWT IMAGE

::
ورود کاربران
نام کاربری
رمز عبور
ورود خودکار
بازیابی رمز عبور
::
آخرین بروزرسانی
پنجشنبه ۱۳۹۶/۵/۲۶
::
بانک ملت

AWT IMAGE

::
اتاق‌هاى گفتگو:
payambar azam hospital
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.064 seconds with 2513 queries by yektaweb 3443