درباره بیمارستان::
حوزه ریاست::
مدیران اجرائی::
مسئولین فنی::
بخشها و واحدها::
پاراکلینک::
اعتبار بخشی و بهبود کیفیت::
گالری تصاویر::
اخبار بیمارستان::
راهنمای مراجعین::
پزشکان متخصص::
فرم ها - آموزشی::
ارتباط با ما::
صندوق پیشنهادات::
بازگشت به صفحه اصلی::
::
کتابچه توجیهی بیمارستان

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
برنامه استراتژیک

AWT IMAGE

..
گزارش هوا

AWT IMAGE

..
صندوق پیشنهاد و انتقاد


 
..
:: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان ::

 

                                                                                                                                                              پرسشنامه تمایل به اعتیاد     

                                                    


 

:: اخبار : جلسه هماهنگی متخصصین شرق استان در رابطه با نظام ارجاع الکترونیک ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۸ | 
   جلسه هماهنگی متخصصین شرق استان در رابطه با نظام ارجاع الکترونیک سلامت

جلسه هماهنگی متخصصین شرق استان در رابطه با نظام ارجاع الکترونیک سلامت درسالن جلسات بیمارستان پیامبر اعظم (ص) گنبد در تاریخ 97.03.28 برگزار گردید.
>
:: اخبار : آموزش مداوم ارزیابی نوزاد سالم در بیمارستان پیامبر اعظم (ص) ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۸ | 
    آموزش مداوم ارزیابی نوزاد سالم در بیمارستان پیامبر اعظم (ص)

برگزاری کلاس آموزش مداوم ارزیابی نوزاد سالم در بیمارستان پیامبر اعظم (ص) برای همکاران پرستار و ماما در سالن کنفرانس بیمارستان پیامبر اعظم(ص) در مورخ 97.03.28 برگزار گردید.
>
:: اخبار : کلاس آموزشی توجیهی بهداشت محیط جهت پرسنل خدماتی بیمارستان پیامبر اعظم(ص) ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۴ | 
  کلاس آموزشی توجیهی بهداشت محیط جهت پرسنل خدماتی بیمارستان پیامبر اعظم(ص)

کلاس آموزشی توجیهی بهداشت محیط جهت پرسنل خدماتی بیمارستان پیامبر اعظم(ص) در مورخ 97.03.24 با حضور کلیه پرسنل خدماتی در سالن جلسات بیمارستان برگزار گردید.
>
:: اخبار : مراسم زیارت عاشورا و ختم قرآن مجید در بیمارستان پیامبر اعظم ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۴ | 
  مراسسم زیارت عاشورا و ختم قرآن مجید در بیمارستان پیامبر اعظم(ص)

به مناسبت ایام مبارک ماه رمضان مراسم زیارت عاشورا همراه با ختم قرآن مجید با حضور همکاران محترم در مورخ 97.03.24 در بیمارستان پیامبر اعظم (ص) برگزار گردید.

 
>
:: اخبار : جلسه مسئولین یخش های و سوپر وایزر بیمارستان پیامبر اعظم(ص) ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱۹ | 
جلسه مسئولین یخش های و سوپر وایزر بیمارستان پیامبر اعظم(ص)


جلسه مسئولین یخش های و سوپر وایزر بیمارستان پیامبر اعظم(ص) در رابطه با مسائل مربوط به بخش ها در مورخ 97.03.19 در دفتر پرستاری بیمارستان پیامبر اعظم (ص) برگزار گردید.
>
:: اخبار : کلاس آموزشی عوارض مصرف سیگار، در بیمارستان پیامبر اعظم ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱۰ | 
    کلاس آموزشی عوارض مصرف سیگارجهت بیماران و همراه بیمار  در بیمارستان پیامبر اعظم(ص)

کلاس آموزشی عوارض مصرف سیگارجهت بیماران و همراه بیمار در بخش درمانگاه در بیمارستان پیامبر اعظم(ص) در مورخ 97.03.10 برگزار گردید.
>
:: اخبار : جلسه توجیحی مباحث اعتبار بخشی وکنترل کیفیت بخش آزمایشگاه توسط واحد آموزش بیمارستان پیامبر اعظم (ص) 97.02.19 ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۷ | 
    جلسه توجیحی مباحث اعتبار بخشی وکنترل کیفیت بخش آزمایشگاه  بیمارستان پیامبر اعظم (ص)

جلسه توجیحی مباحث اعتبار بخشی وکنترل کیفیت بخش آزمایشگاه در بیمارستان پیامبر اعظم (ص)  در مورخ   97.03.07 در بخش آزمایشگاه بیمارستان برگزار گردید.
>
:: اخبار : جلسه توجیهی مسئول خدمات و مسئول شرکت تاسیسات بیمارستان پیامبر اعظم(ص) ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۷ | 
  جلسه توجیهی باحضور مسئول خدمات و مسئول شرکت تاسیسات بیمارستان پیامبر اعظم(ص)جهت پرسنل تاسیسات


جلسه توجیهی با حضور مسئول خدمات و مسئول شرکت تاسیسات  و کلیه پرسنل تاسیسات بیمارستان پیامبر اعظم(ص) در مورخ 97.03.06 در اتاق خدمات برگزار گردید.
>
:: اخبار : برگزاری مراسم زیارت عاشورا به مناسبت روز سوم خرداد آزادسازی خرمشهر ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۳ | 
  برگزاری مراسسم زیارت عاشورا به مناسبت روز سوم خرداد آزادسازی خرمشهر

به مناسبت سوم خرداد روز آزادسازی خرمشهر در بیمارستان پیامبر اعظم (ص) گنبد در مورخ 97.03.03 مراسم زیارت عاشورا برگزار گردید.
>
:: اخبار : جلسه مسئولین بخش های و سوپر وایزر بیمارستان پیامبر اعظم(ص) ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۳۰ | 
    جلسه مسئولین بخش های و سوپر وایزر بیمارستان پیامبر اعظم(ص)


جلسه مسئولین بخش های و سوپر وایزر بیمارستان پیامبر اعظم(ص)در مورخ 97.02.30 در سالن جلسات بیمارستان بر گزار گردید.
>
:: اخبار : کسب مقام دوم مسابقات فوتسال یادواره مرحوم طاهر کوچکی بیمارستان پیامبر اعظم (ص) ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۹ | 
   کسب مقام دوم مسابقات فوتسال یادواره مرحوم طاهر کوچکی
کسب مقام دوم همکاران بیمارستان پیامبر اعظم (ص)     در مسابقات فوتسال کارکنان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گنبد کاووس یادواره مرحوم طاهر کوچکی را به همکاران تبریک می گوییم.
>
:: اخبار : آموزش وآزمون اعتباربخشی وبهبود کیفیت در بیمارستان پیامبر اعظم(ص) ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۶ | 
    آموزش وآزمون اعتباربخشی وبهبود کیفیت در بیمارستان پیامبر اعظم(ص)


جلسه آموزش و آزمون اعتباربخشی و بهبود کیفیت توسط واحد آموزش و پژوهش بیمارستان پیامبراعظم(ص) برای همه کارکنان بخش های درمانی و پاراکلینیک در 3 نوبت در مورخ 97.02.26برگزار گردید.
 
>
:: اخبار : کلاس آموزشی احیاء پایه در بخش آزمایشگاه بیمارستان پیامبر اعظم(ص) ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۵ | 
  کلاس آموزشی احیاء پایه در بخش آزمایشگاه بیمارستان پیامبر اعظم(ص)


کلاس آموزشی احیاء پایه در بخش آزمایشگاه بیمارستان پیامبر اعظم(ص) جهت پرسنل این بخش توسط واحد آموزش بیمارستان در مورخ 97.02.25 برگزار گردید.
>
:: اخبار : جلسه توجیحی مباحث اعتبار بخشی وکنترل کیفیت بخش دیالیزتوسط واحد آموزش بیمارستان پیامبر اعظم (ص) 97.02.19 ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۴ | 
    جلسه توجیحی مباحث اعتبار بخشی وکنترل کیفیت بخش دیالیزبیمارستان پیامبر اعظم (ص)

جلسه توجیحی مباحث اعتبار بخشی وکنترل کیفیت بخش دیالیزبیمارستان پیامبر اعظم (ص)  درمورخ 97.02.19 در بخش دیالیز بیمارستان برگزار گردید.
>
:: اخبار : برگزاری کلاس آموزشی مراقبت از بیماران در انتظار ICU ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۳ | 
    برگزاری کلاس آموزشی مراقبت از بیماران در انتظار ICU

 کلاس آموزشی مراقبت از بیماران در انتظار ICU توسط واحد آموزش و پژوهش بیمارستان پیامبر اعظم (ص) گنبد در مورخ 97.02.23 در سالن جلسات این بیمارستان برگزار گردید.
>
:: اخبار : کلاس آموزشی وینتیلاتور جهت پرسنل بخش های ویژه بیمارستان پیامبر اعظم(ص) ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۲ | 
   کلاس آموزشی وینتیلاتور جهت پرسنل بخش های ویژه بیمارستان پیامبر اعظم(ص)

کلاس آموزشی وینتیلاتور جهت پرسنل بخش های ویژه بیمارستان پیامبر اعظم(ص) در مورخ 97.02.22 در بخش I C U برگزار گردید.
>
:: اخبار : مراسم جشن روز کارگر در آشپزخانه بیمارستان پیامبر اعظم(ص) ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۰ | 
  مراسسم جشن روز گارگر در آشپزخانه بیمارستان پیامبر اعظم(ص)

به مناسبت روز کارگر مراسم جشنی در آشپزخانه بیمارستان پیامبر اعظم (ص) گنبدبا حضور همکاران بیمارستان  برگزار گردید.
>
:: اخبار : کلاس آموزشی شستشوی دست برای همکاران در بیمارستان پیامبر اعظم(ص) ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۰ | 
    کلاس آموزشی شستشوی دست برای همکاران در بیمارستان پیامبر اعظم(ص)


کلاس آموزشی شستشوی دست برای همکاران در بیمارستان پیامبر اعظم(ص) در مورخ 97.02.20 در سالن جلسات بیمارستان برگزار گردید.
>
:: اخبار : کلاس آموزشی فشار خون جهت بیماران و همراه بیمار در بیمارستان پیامبر اعظم ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۰ | 
  کلاس آموزشی فشار خون جهت بیماران و همراه بیمار در بیمارستان پیامبر اعظم (ص)

کلاس آموزشی فشار خون جهت بیماران و همراه بیمار در بیمارستان پیامبر اعظم (ص) گنبد در تاریخ 97.02.20 در بخش درمانگاه برگزارگردید.
>
:: اخبار : جلسه توجیحی مباحث اعتبار بخشی وکنترل کیفیت بخش اتاق عمل توسط واحد آموزش بیمارستان پیامبر اعظم (ص) 97.02.19 ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۹ | 
  جلسه توجیحی مباحث اعتبار بخشی وکنترل کیفیت بخش اتاق عمل توسط واحد آموزش بیمارستان پیامبر اعظم (ص)


جلسه توجیحی مباحث اعتبار بخشی وکنترل کیفیت بخش اتاق عمل توسط واحد آموزش بیمارستان پیامبر اعظم (ص) در مورخ 97/02/19 در بخش اتاق عمل بیمارستان برگزار گردید.
>
برنامه کلینیک

AWT IMAGE

::
منشور حقوق بیمار

AWT IMAGE

::
اتوماسیون اداری

AWT IMAGE

::
ورود کاربران
نام کاربری
رمز عبور
ورود خودکار
بازیابی رمز عبور
::
آخرین بروزرسانی
دوشنبه ۱۳۹۷/۳/۲۸
::
بانک ملت

AWT IMAGE

::
سامانه آموزش مداوم
::
کاربران حاضر در پایگاه: [brgaz message chat ] [webda message chat ]
اتاق‌هاى گفتگو:
payambar azam hospital
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 165 queries by YEKTAWEB 3701