برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

:: معاونت تحقیقات و فناوری ::

:: اخبار کارگاهها : کارگاه جستجوی منابع ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۹ | 
کارگاه جستجوی منابع الکترونیک 
مدرس : آقای مسعود محمدی عضو محترم هیات علمی دانشگاه 
تاریخ برگزاری : چهارشنبه 96/8/3
محل برگزاری : سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری 
گروه هدف : اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی 
       فرم ثبت نام                    برنامه کارگاه
>
:: واحد اطلاع رسانی : دستورالعمل برگزاری دوره‌ پسا دکترای پژوهشی ::

فراخوان حمایت از دوره های پسا دکتری

>
:: فراخوان برنامه جذب دستیار پژوهش : فراخوان برنامه جذب دستیار پژوهش ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۰ | 

فراخوان برنامه جذب دستیار پژوهش

>
پایگاه نتایج پژوهش های کشور
::
پایگاه نتایج پژوهش های دانشگاه
::

AWT IMAGE

ورود به بخش مدیریت

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE
AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان-معاونت تحقیقات و فناوری