برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
(صفحه اصلی)::
معرفی مرکز::
کمیته ارزشیابی::
کمیته آموزش اساتید::
کمیته آموزش پاسخگو و عدالت محور::
کمیته برنامه ریزی آموزشی::
گروه اخلاق و آداب پزشکی::
مرکز مهارتهای بالینی skill lab::
گروههای علوم پایه::
گروههای علوم بالینی::
آزمونها::
دفاتر توسعه آموزش بالینی(EDO) بیمارستان::
فایلهای آموزشی- فرمها::
شورای مشاورین علمی::
IT , تکنولوژی آموزشی::
جلسات::
تماس با ما::
پرونده درسی::
جراحی عمومی::
::

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

:: دفتر توسعه آموزش پزشکی ::

AWT IMAGE   AWT IMAGE  AWT IMAGE   AWT IMAGE    AWT IMAGE

 AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

    AWT IMAGE   AWT IMAGE   AWT IMAGE    AWT IMAGE    AWT IMAGE      

:: صفحه اصلی : ارزشیابی ::

قابل توجه اعضای هیئت علمی

بازه زمانی ارزشیابی چهارگانه اعضای هیئت علمی با استفاده از نرم افزار آنلاین سما و از طریق وب سایت (در صفحه معاونت آموزشی دانشگاه) از 16آذرماه لغایت 15 دی ماه 1395 می باشد.

>
:: صفحه اصلی : مقایسه دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی ::

مقایسه اعضاء هیئت علمی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دانشکده پزشکی 64 درصد اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان را پوشش می دهد که عهده دار......

>
:: صفحه اصلی : اخبار ::

AWT IMAGE گزارش عملکرد شش ماهه اول اسکیل لب در سال 1397(جدید)
AWT IMAGEبرگزاری کارگاه تدوین طرح درس و طرح دوره، ویژه اعضای محترم هیئت علمی
⇐ زمان: ۱۰/۰۵/۹۷
⇐ مکان: دانشکده پزشکی، کلاس شماره ۳
⇐ ​مدرس: سرکار خانم دکتر سبزی
AWT IMAGE گزارش عملکرد دوماهه (فروردین و اردیبهشت) سال 1397 مربوط به اسکیل لب
AWT IMAGE لیست برنامه زمانبندی و مهارت های قابل آموزش هر گروه بر اساس برنامه های مدون آموزشی، مانکن ها و تجهیزات موجود در اسکیل لب
AWT IMAGE برگزاری جلسه مشترک EDO دانشکده پزشکی با EDO مرکز صیاد شیرازی با دستور کار پیگیری  مصوبات جلسات قبلی در تاریخ19/07/96 در مرکز صیاد شیرازی برگزار گردید.
AWT IMAGE برگزاری جلسه مشترک EDO دانشکده پزشکی با EDO مرکز صیاد شیرازی با دستور کار پیگیری مصوبات جلسات قبلی در تاریخ 15/06/96 در مرکز صیاد شیرازی برگزار گردید.
AWT IMAGE برگزاری جلسه مشترک EDOدانشکده پزشکی با EDO مرکز صیاد شیرازی با دستور کار شرح وظایف EDO بیمارستان ها و معرفی اعضای شورای EDO در تاریخ 04/05/96 در مرکز صیاد شیرازی برگزار گردید.
AWT IMAGE مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با همکاری دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی ویژه دستیاران جدیدالورود اقدام به برگزاری کارهای ذیل نمود:

ردیف تاریخ مکان عنوان
1 19/06/96 سالن کنفرانس دانشکده پیراپزشکی EBM - پزشکی مبتنی بر شواهد
2 30/06/96 سالن کنفرانس دانشکده پیراپزشکی آشنایی با شیوه های نوین ارزشیابی
3 21/06/96 سالن کنفرانس دانشکده پیراپزشکی اخلاق پزشکی- حاکمیت بالینی
4 22/06/96 سالن کنفرانس دانشکده پیراپزشکی روش تحقیق - آمار مقدماتی
5 25/06/96 سالن کنفرانس دانشکده پیراپزشکی مقاله نویسی فارسی و نقد مقاله
6 26/06/96 سالن کنفرانس دانشکده پیراپزشکی اصول پرونده نویسی، نقد مدارک پزشکی، اصول و طبقه بندی بیماری ها، صدور گواهی فوت
7 27/06/96 سالن کنفرانس دانشکده پیراپزشکی آشنایی با بانک های اطلاعاتی پزشکی


AWT IMAGE دومین جلسه شورای EDO بیمارستان شهید صیاد شیرازی با حضور مسئول کمیته ارزشیابی، مسئول کمیته برنامه ریزی درسی و مسئول EDO بیمارستان شهید صیاد شیرازی و سایر اعضا مورخ 15/06/96 برگزار گردید.

AWT IMAGE برگزاری آزمون آسکی پیش از ارتقاء رزیدنت های گروه جراخی در تاریخ 21/02/96.

AWT IMAGE برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی درسی و کمیته ارزشیابی در دفتر EDO با حضور اساتید عضو و سرپرست و کارشناسان EDO در تاریخ 20/02/96 برگزار شد.

AWT IMAGE برنامه کارگاه های اسکیل لب در اردیبهشت و خرداد ماه 1396

12/02/1396 کارگاه پروسیجر LP تزریقات ویژه استاژر و انترن اطفال
14/02/1396 آزمون OSCE در اسکیل لب ویژه رزیدنت زنان
20/02/1396 کارگاه پروسیجر احیاء نوزاد ویژه استاژر و انترن اطفال
24/02/1396 کارگاه پروسیجر ABG و NGT گذاری ویژه انترن داخلی
28/02/96 آزمون OSCE در اسکیل لب ویژه رزیدنت اطفال
31/02/96 کارگاه CPR بزرگسالان ویژه انترن داخلی
21/03/96 آزمون OSCE  ترم8 پرستاری

AWT IMAGE برنامه زمانبندی کلاس های اسکیل لب در سال1395

AWT IMAGE برگزاری آزمون صلاحیت های بالینی پایان دوره پزشکی عمومی در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۵ در محل مرکز مهارت های بالینی (کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دزیانی) برگزار می گردد.

AWT IMAGE برنامه دوره کوتاه مدت آموزش علوم پزشکی ویژه اعضای هیئت علمی و مدرسین (راهنمای تدریس در دانشگاه)

۱ شیوه های نوین ارزشیابی ۱۳/۱۰/۹۵
۲ آموزش پاسخگو و عدالت محور ۲۰/۱۰/۹۵
۳ اخلاق پژوهش در آموزش(پلاژیاریسم، وب پنهان) ۲۷/۱۰/۹۵
۴ شیوه های نوین تدریس ۰۴/۱۱/۹۵
۵ آشنایی با آموزش الکترونیک و نحوه ایجاد محتوای آموزشی ۱۱/۱۱/۹۵
۶ اعتبار بخشی موسسات و بیمارستانهای آموزشی ۱۸/۱۱/۹۵

مکان برگزاری تمامی کارگاه ها: سالن کنفرانس دانشکده پیراپزشکی

ساعت برگزاری کارگاه ها: ۸:۳۰الی۱۲

AWT IMAGE نشست صمیمانه ریاست دانشکده  پزشکی با سرپرست و پرسنلEDOدانشکده پزشکی و ارائه راهکارها جهت ارتقاء بهینه امور وارائه پیشنهادات از سمت EDO و دریافت نطریه های ارشادی در تاریخ۲۷/۰۷/۹۵ صورت پذیرفت.

AWT IMAGE مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با همکاری EDO دانشکده پزشکی اقدام به برگزاری کارگاه های توانمند سازی ویژه دستیاران بالینی جدیدالورود در مهرماه سال۱۳۹۵ بشرح ذیل نمود:

۱ EBMپزشکی مبتنی برشواهد ۱۱/۰۷/۱۳۹۵
۲ آشنایی با شیوه های نوین ارزشیابی ۱۲/۰۷/۱۳۹۵
۳ روش تحقیق مقدماتی ۱۳/۰۷/۱۳۹۵
۴ آشنایی با بانک های اطلاعاتی پزشکی ۱۴/۰۷/۱۳۹۵
۵ اول پرونده نویسی، نقد مدارک پزشکی، اصول و طبقه بندب بیماری ها، صدور گواهی فوت ۱۷/۰۷/۱۳۹۵
۶ اخلاق پزشکی-حاکمیت بالینی ۱۸/۰۷/۱۳۹۵
۷ مقاله نویسی فارسی و نقد مقاله ۱۹/۰۷/۱۳۹۵

مکان برگزاری تمامی کارگاه ها: اتاق کارگاه دانشکده پرستاری و مامایی، معاونت تحقیقات و فناوری

ساعت کارگاه ها:۸صبح الی ۱۴بعدازظهر

AWT IMAGE پایش از گروه های آموزشی علوم بالینی در شش ماه نخست سال ۱۳۹۵ توسط EDOدانشکده پزشکی صورت پذیرفت.

AWT IMAGE پایش از گروه های آموزشی علوم پایه در شش ماه نخست سال ۱۳۹۵ توسط EDO دانشکده پزشکی صورت پذیرفت.     

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان کارورز و داوطلب در آزمون صلاحیت بالینی

کارگاه "آشنایی با آزمون های صلاحیت بالینی" مورخه چهارشنبه ۱۸/۰۹/۹۴ ساعت ۱۲-۱۴ بعد از ظهر در سالن اجتماعات بیمارستان ۵آذر برگزار می شود.

.

AWT IMAGEآغاز ارزشیابی آنلاین دروس تئوری توسط دانشجویان از تارخ ۰۷/۰۹/۹۴ .

AWT IMAGEانجام ارزشیابی چهارگانه گروه های علوم پایه و نیز ارسال فرم های ارزشیابی چهارگانه برای گروه بالینی مربوط به سال ۹۴ در آذرماه صورت پذیرفت.

AWT IMAGEپایش گروه های بالینی جراحی و اعصاب و روان در خصوص تدوین و اجرای پورت فولیو و برنامه های آموزشی توسط مسئول EDO دانشکده پزشکی در تاریخ ۱۲/۰۸/۹۴ صورت پذیرفت.

AWT IMAGEعملکرد برنامه آزمون های مرکز مهارت های بالینی(skill lab) در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۴

AWT IMAGE برنامه آزمونهاو کارگاههای مرکز مهارتهای بالینی(Skill Lab)درسال۹۴

AWT IMAGEارزشیابی چهارگانه اعضای هیئت علمی گروههای علوم پایه و بالینی در ۳۰ آذر ماه به پایان 

AWT IMAGEبرنامه کارگاههای فیزیو پاتولوژی ۲

AWT IMAGEکارگاهها و آزمونها مرکز مهارت بالینی از ابتدای سال ۹۳ تا آذر ماه 

AWT IMAGEپایش گروههای علوم پایه و بالینی و بررسی (طرح دوره-طرح درس-ارزیابی درونی-ارزیابی آزمونها)

AWT IMAGE آزمون OSCE  جهت دستیاران سال یک  بیهوشی در تاریخ ۷/۸/۹۳برگزار شد.

AWT IMAGE  کارگاه MCQ تاریخ ۵/۸/۹۳ در  دانشکده پزشکی برگزار گردید.

AWT IMAGEکارگاه آموزشی مهارت بخیه زدن در تاریخ ۲۰/۷/۹۳ برای دستیاران سال ۱ در محل skill lab برگزار گردید.

AWT IMAGE کارگاه آموزشی مهارت اینتوباسیون در تاریخ ۲۳/۷/۹۳ برای دستیاران سال ۱ در محل skill lab برگزار گردید.

>
:: صفحه اصلی : ارزیابی کیفی ::

AWT IMAGE  ارزیابی کیفی آزمونهای گروههای بالینی    AWT IMAGE ارزیابی کیفی آزمونهای گروههای علوم پایه            

>
:: صفحه اصلی : برنامه آموزشی ::

در راستای مصوبه شورای آموزش بالینی دانشکده پزشکی کوریکولوم(برنامه درسی) دوره اسکرین دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی با همکاری گروه آموزشی جراحی طی چندین جلسه کارشناسی تهیه گردید. در برنامه اهداف آموزشی دوره- logbook و برنامه آموزشی دوره به شرح تدوین شده است.

 لینک          

>
:: صفحه اصلی : فرآیند ::

انتخاب شایسته فرایند آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان را در هفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری را به جامعه دانشگاهی تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

AWT IMAGE   AWT IMAGE  AWT IMAGE

استفاده از راهبردآموزشی یادگیری مبتنی بر مبادله و بازاندیشی جهت توسعه و بهبود مهارت های بالینی دانشجویان پزشکی

جناب آقای دکترمحمد رضا یوسفی و جناب آقای دکتر حاجی محمّد ساتلقی و جناب آقای دکتر سعید کوکلی 


مشاهده فایل فرایند


>

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

ورود کاربران
نام کاربری
رمز عبور
ورود خودکار
بازیابی رمز عبور
::

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE


اتاق‌هاى گفتگو:
دفتر توسعه آموزش EDO
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 79 queries by YEKTAWEB 3844