جراحی عمومی -- بخش:جراحی عمومی صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش

AWT IMAGEبخش جراحی عمومی

   

رییس بخش جراحی عمومی :آقای دکتر رضا افغانی

  

مسئول بخش جراحی عمومی: آقای امین پور اصغر

  

شماره تماس داخلی: 2167

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.