AWT IMAGE


 
عفونی -- بخش:عفونی صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
AWT IMAGE

AWT IMAGEبخش عفونی

رییس بخش عفونی:خانم دکتر بهناز خدابخشی

  

مسئول بخش عفونی:خانم شادی نوروزی

   

شماره تماس داخلی:2103-2104

AWT IMAGE

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

AWT IMAGE
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله می فرمایند:اگر می توانید هر روز را نوروز کنید؛ یعنی در راه خدا به یکدیگر هدیه بدهید و با یکدیگر پیوند داشته باشید