عفونی -- بخش:عفونی صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش

AWT IMAGEبخش عفونی

رییس بخش عفونی:خانم دکتر بهناز خدابخشی

  

مسئول بخش عفونی:خانم شادی نوروزی

   

شماره تماس داخلی:2103-2104

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.