برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
:: اعضا - آسیه سادات بنی عقیل ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی ##
پست الکترونیک R3goums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل خانم آسیه سادات بنی عقیل
محل تولد گرگان
تاریخ تولد 29/12/1350
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى مامایی
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه علوم پزشكي مشهد
اطلاعات شغلی
محل خدمت دانشكده پرستاري و مامايي
درجه علمی كارشناسي ارشد
مربي
وضعیت استخدامی رسمي
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 0171 4426900
دورنگار 0171 4425171
نشانی
کدپستی
صندوق پستی 49155 568
شهر
کشور I.R. of Iran
## سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشكي مشهد مشهد ايران 1378 80/17
2 كارشناسي دانشگاه علوم پزشكي مشهد مشهد ايران 1374
## آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 انگلیسی متوسط متوسط
## مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 camputer 1 th skill
2 camputer 2 th skill
3 camputer 3 th skill
4 camputer 4 th skill
5 camputer 5 th skill
6 camputer 6 th skill
7 camputer 7 th skill
8 کامپیوتر مهارت اول
9 کامپیوتر مهارت دوم
10 کامپیوتر مهارت سوم
11 کامپیوتر مهارت چهارم
12 کامپیوتر مهارت پنجم
13 کامپیوتر مهارت ششم
14 کامپیوتر مهارت هفتم
## سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 9- عضو گروه تنظيم خانواده استانداري گلستان 1384
2 8- دبير اجرايي همايش پرستار، ماما و پژوهش 1385
3 7- مسئول گروه پژوهشي بهداشت باروري دانشگاه
4 5- مدير گروه آموزش مامايي 1385
5 6- استاد مشاور دانشجويان مامايي 1384
6 4- عضو كميته دانشگاهي زايمان ايمن دانشگاه علوم پزشكي گلستان
7 3-مسئول ثبت نام پذيرفته شدگان رشته پرستاري -76 1376
8 2- استاد مشاور دانشجويان مامايي كارشناسي – ورودي 78 1378
9 1- عضو كميته آموزشي و مديران خدمات مامايي و مسئول زايشگاه 1383
10 10- نماينده دانشكده در طرح توسعه مشاركت هاي اجتماعي و فرهنگي زنان 1383
## علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 repruductive health
2 psychology
3 managment
4 education
5 بهداشت باروری
6 روانشناسی
7 مدیریت
8 آموزش
## دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 بارداري وزايمان (1،2،3،4 )
2 بهداشت مادر وكودك و تنظيم خانواده
3 تاريخ،اخلاق ومقررات مامايي و پزشكي قانوني
4 بهداشت مادران ونوزادان
5 بهداشت باروري و مراقبت مادران
6 تغذيه مادر وكودك
7 تنظيم خانواده
8 تغذيه و تغذيه درماني مادر و كودك
9 كودكان و پرستاري مربوطه
10 پرستاري بهداشت مادران و نوزادان
11 مشاور علمي مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي 1386
## كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 خونريزي هاي دوره نفاس دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1385
2 فوريت هاي بارداري و زايمان دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
3 كارگاه آموزشي استفاده از پاراتوگراف دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
4 كارگاه آموزشي خونريزي هاي پس از زايمان دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1379
5 كارگاه آموزشي خونريزي هاي سه ماهه سوم بارداري دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
6 كارگاه آموزشي هپاتيت در بارداري دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1375
7 كارگاه آموزشي بارداري هاي پرخطر دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
8 آمادگي هاي قبل از زايمان دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1385
9 احياء نوزاد دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1386
10 ترويج تغذيه با شير مادر دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
## مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 كارگاه آموزشي فشار خون جاملگي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1385
2 مهارتهاي آموزش كامپيوتر دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1385
3 كارگاه تحليل موضوعات جنسيتي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
4 كارگاه ارزيابي دانشجو و شيوه هاي طراحي سوال با ناكيد بر سوالات چند گزينه اي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
5 كارگاه آموزشي ارزيابي دروني گروههاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
6 كارگاه آموزشي طرح درس دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
7 كارگاه بازآموزي اصول علمي انتقال خون و تجويز فرآورده هاي آن
8 كار گاه آموزشي طرح درس دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
9 كارگاه آموزشي آشنايي با روش هاي كاهش درد زايمان دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
10 كارگاه بازآموزي اصول علمي انتقال خون و تجويز فرآورده هاي آن دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
11 كارگاه پژوهش در آموزش 1 دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
12 كار گاه آموزشي تحليل موضوعات جنسي در حمايتي از حقوق بهداشت باروري وتوانمند سازي زنان دانشگاه علوم پزشكي گلستان انجمن تنظيم خانواده 1382
13 كار گاره روش تحقيق مقدماتي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1381
14 كارگاه آموزشي گزارش نويسي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1379
15 كارگاه پيشرفته طراحي سوالات چند گزينه اي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1379
16 كارگاه آموزشي ترويج تغذيه با شير مادر دانشگاه علوم پزشكي گلستان انجمن تغذيه با شير مادر 1378
17 كارگاه مقدماتي آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1377
18 كارگاه آموزشي زايمان بي درد دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1385
19 كارگاه آموزشي روشهاي كاهش كنترل درد زايمان به عنوان (master trainer ) دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشگاه علوم پزشكي تهران 1385
20 كارگاه آموزشي روشهاي كاهش كنترل درد زايمان به عنوان (master trainer ) دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشگاه علوم پزشكي تهران 1385
21 كارگاه تدوين پروتكل جنين و زايمان دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1385
22 كارگاه آموزشي فرآيند پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1385
23 كارگاه مهارتهاي زندگي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1386
24 كارگاه روش تحقيق پيشرفته دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1386
25 بازآموزي آمادگي زايمان با بكارگيري تكنيك هاي كاهش درد دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1386
## طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسي علل شكست در تغذيه انحصاري شيردهي تکمیل شده 1384
2 بررسي اعتبار قانون جانسون در تخمين وزن جنين تکمیل شده 1380
3 بررسي عوامل موثر در ايجاد مسموميت حاملكي و پييامد باليني آن در مراجعين به مركز آموزشي درماني دزياين 81 تکمیل شده 1381
4 بررسي اثر پمفلت بر آگاهي دانشجويان درباره ازدواج تکمیل شده 1382
5 بررسي اثر دو نوع آموزشي چهره به چهره وگروهي بر عملكرد تنظيم خانواده تکمیل شده 1383
6 بررسي سرولوژيك IGM سرخجه نوزاداني كه مادران آنها طي سه ماه بعد از تزريق واكسن MRباردار شدند تکمیل شده 1383
## مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 تاثير آموزش فردي و گروهي بر عملكرد تنظيم خانواده زنان آسيه سادات بني عقيل مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گر گان - سال7 - شماره 1 1384 چکیده مقاله
2 بررسي تاثير آموزش به روش پمفلت بر ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گلستان نسبت به مساله ازدواج آسيه سادات بني عقيل مجله فرازفصلنامه پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي گلستان 1383 چکیده مقاله
3 تخمين وزن جنين با استفاده از فرمول جانسون آسيه سادات بني عقيل مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گر گان- سال پنجم - شماره 12 1382 چکیده مقاله
4 مقايسه طول زايمان زنان نخست زاي فارس وتركمن آسيه سادات بني عقيل مجله دانشكده پرستاري ومامايي بويه - دوره دوم- شماره 1 1380 چکیده مقاله
برگشت به صفحه کارنامه علمی
educational deputy
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 59 queries by YEKTAWEB 3638