برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
:: اعضا - آیلر جمالی ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی ##
پست الکترونیک jamaligoums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى goums.ac.ir
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل آیلر جمالی
محل تولد
تاریخ تولد
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى میکروبیولوژی
محل اخذ آخرین مدرک پاریس - فرانسه
اطلاعات شغلی
محل خدمت دانشكده پزشكي
درجه علمی پی اچ دی
استاديار
وضعیت استخدامی پيماني
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور Iran
## سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی دانشگاه آزاد گرگان گرگان ایران 2002
2 کارشناسی ارشد INA P-G پاریس فرانسه 2006
3 دکتری پاریس 7 Denis Diderot پاریس فرانسه 2010
## آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 خوب خوب انگلیسی
1 عالی عالی فرانسوی
## علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 Molecular pathogenesis of uropathogenic E.coli
2 Biofilm formation in bacterial
3 Study of Mechanisms Regulating the Expression of Ribonucleases in Bacillus Subtilis
4 Role and Function of Ribonucleases in the Control of Gene Expression in Bacillus Subtilis and Chlamydomonas
5 Antimicrobial Drug Resistance in Escherichia coli
## دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 میکروب شناسی پزشکی دانشكده پزشكي، رشته پزشکی
2 باکتری شناسی سیستماتیک I و II دانشكده پزشكي، رشته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
3 ژنتیک میکروارگانیزمها دانشکده فن اوریهای نوین پزشکی-دانشكده پزشكي،
4 ساختمان و فیزیولوژی میکرو ارگانیزمها دانشكده پزشكي، رشته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
5 باکتری شناسی پزشکی دانشکده پیراپزشکی رشته علوم آزمایشگاهی
6 زیست شناسی سلولی ملکولی دانشکده فن اوریهای نوین پزشکی رشته کارشناسی ارشد ب
7 زیست شناسی سلولی ملکولی دانشكده پزشكي، رشته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
8 میکروب شناسی پزشکی دانشكده دندان پزشکی، رشته دندانپزشکی
## كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 میکروب شناسی (عفونتهای باکتریال دستگاه تناسلی -ادراری) دانشگاه علوم پزشکی گستان دانشگاه علوم پزشکی گستان 1393
2 باکتری شناسی 4 (عفونتهای باکتریال دستگاه گوارش) دانشگاه علوم پزشکی گستان دانشگاه علوم پزشکی گستان 1392
3 کنفرانس مقاومت آنتی بیوتیکی دانشگاه علوم پزشکی گستان دانشگاه علوم پزشکی گستان 1390
4 باكتري شناسي3 (عفونتهای باکتریال CNS) دانشگاه علوم پزشکی گستان دانشگاه علوم پزشکی گستان 1390
5 بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی گستان دانشگاه علوم پزشکی گستان 1394
## طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی شرایط محیطی مختلف بر تشکیل بیوفیلم اشریشیا کولی یوروپاتوژن و تاثیر آن بر بیان رونویسی ژن آنتی ژن43 دکتر آیلر جمالی محمد ارجمند مرکز تحقیقات علوم ازمایشگاهی -معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشکده پزشکی در حال اجرا -
2 تعیین فراوانی ژن های bcs(سازنده سلولز) و draE (ادهسین Dr) در نمونه هایUPEC و مقایسه تشکیل بیوفیلم آنها روی سوند ادراری در گرگان دکتر آیلر جمالی مرکز تحقیقات علوم ازمایشگاهی- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشکده پزشکی تکمیل شده 1392
3 بررسی تشکیل بیوفیلم و برخی ژنهای کد کننده آن در اشریشیاکلی¬های جدا شده از عفونت ادراری در شهر گرگان مطهره صامت و دکتر ایلر جمالی مرکز تحقیقات عفونی -معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشکده پزشکی تکمیل شده 1392
4 بررسی رابطه پلی مورفيسم های ناحية–2518 پروموتر ژن MCP-1 و ناحية +874 ژن اينترفرون گاما با سل ريوی در استان گلستان دکتر آیلر جمالی, ایوب خسروی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشکده فن اوریهای نوین پزشکی در حال اجرا -
## دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسی فراوانی ژن های کد کننده سیدروفورها و تاثیر غلظت های مختلف عنصر آهن بر روی رشد اشرشیا کلی یوروپاتوژن بهنوش خاشعی دانشکده پزشکی
2 بررسی شرایط محیطی مختلف بر تشکیل بیوفیلم اشریشیا کولی یوروپاتوژن و تاثیر آن بر بیان رونویسی ژن آنتی ژن43 محمد ارجمند دانشکده پزشکی
3 تعیین فراوانی ژن های bcs(سازنده سلولز) و draE (ادهسین Dr) در نمونه هایUPEC و مقایسه تشکیل بیوفیلم آنها روی سوند ادراری در گرگان زهرا خوزین دانشکده پزشکی 1392
4 بررسی تشکیل بیوفیلم و برخی ژنهای کد کننده آن در اشریشیاکلی¬های جدا شده از عفونت ادراری در شهر گرگان مطهره صامت دانشکده پزشکی 1392
5 بررسی هیدروفوبیسیته و الکترون دهندگی و گیرندگی E.coli های ادراری و مدفوعی در شرایط محیطی مختلف مهدی خانقلی دانشکده پزشکی
6 بررسی اثر نانوذره اکسید روی بر تشکیل بیو فیلم اشریشیاکولای یوروپاتوژن وتاثیر آن بر بیان ژن آنتی ژن 43 علی شاکری مقدم دانشکده پزشکی
7 بررسی فراوانی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت بتالاکتامازی AmpC در سویه های اشریشیا کلی جدا شده از عفونت ادراری در شهر گرگان مهدی عرب زوزنی دانشکده پزشکی
## دانشجويان تحت مشاوره
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 تعیین فراوانی ویبریوهای محیطی در ابهای سطحی استان گلستان مهدی موقری دانشکده پزشکی
2 تعیین فراوانی و تیپ بندی كلاميديا تراکوماتیس جداشده از معتادین ، با رفتارهای پر خطر، در استان گلستان با استفاده از روش PCR-RFLP سمیرا اخلی دانشکده پزشکی
3 بررسی فنوتیپی مقاومت آنتی بیوتیکی و ردیابی کلاستر ژنی SXT وژن bla P1 در ویبریوهای محیطی مهین یزدانی دانشکده پزشکی
## مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Zinc oxide nanoparticle reduced biofilm formation and antigen 43 expressions in uropathogenic escherichia coli Ali Shakeri moghaddam, Ezzat A. Ghaemi, Ailar jamalli Iran J Basic Med Sci 2017 چکیده مقاله
2 Frequency of Chlamydia Trachomatis in Symptomatic and Asymptomatic Samira Okhli, Shaghayegh Anvari, Aylar Jamali, Mohammad JavadKazemi مجله علوم ازمایشگاهی 2016 مقاله کامل علمی - پژوهشی
3 The Effects of Sugars on the Biofilm Formation of Escherichia coli 185p on Stainless Steel and Polyethylene Terephthalate Surfaces in a Laboratory Model Mahdi Khangholi,and Ailar Jamalli Jundishapur J Microbiol 2016 مقاله کامل علمی - پژوهشی
4 The effects of sugars on biofilm formation of E. coli 185 p on stainless steel and polyethylene terephthalate surfaces in a laboratory model Khangholi Mehdi- Ailar JAMALLI Jundishapur J Microbiol 2016 چکیده مقاله
5 Association of bcsA and draE genes with biofilm formation on urinary catheter in uropathogenic Escherichia coli isolates Ailar Jamalli-zahra khozain- Ayatollah Nasrolahi Omran International Journal of Molecular and Clinical Microbiology 2016 چکیده مقاله
6 Frequency evaluation of genes encoding siderophores and the effects of different concentrations of Fe ions on growth rate of uropathogenic Escherichia coli Behnoush khasheii, Shaghayegh Anvari and Ailar Jamalli Iranian Journal of Microbiology 2016 چکیده مقاله
7 Sub-minimum Inhibitory Concentrations of Zinc Oxide Nanoparticles Reduce the Expression of the Staphylococcus aureus α-Haemolysin M. SAGHALLI, S. K. BIDOKI, A. JAMALI1, H. BAGHERI1 AND E. A. GHAEMI1 Indian J Pharm Sci 2016 چکیده مقاله
8 Ability of cellulose polysaccharide and curli pili production in uropathogenic Escherichia coli Zahra Khozein- Ayatollah nasrolahi Omran- Ailar JAMALLI mljgoums 2015 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
9 Control of Expression of the RNases J1 and J2 in Bacillus subtilis. Jamalli A- Hébert A.- Zig L. and H. Putzer . J Bacteriol. 2014 مقاله کامل علمی - پژوهشی
10 Prevalence of different virulence factors and biofilm production ability of urinary Motahareh Sameta-Ezatallah Ghaemib- Mesam Hassan Nejadc and Ailar Jamalid International Journal of Biological & Medical Research 2014 مقاله کامل علمی - پژوهشی
11 Evaluation of biofilm-forming capabilities of urinary Escherichia coli isolates in microtiter plate using two different culture media Motahareh Samet- Ezatollah Ghaemi- Shadi Jahanpur-- Ailar Jamalli ) International Journal of Molecular and Clinical Microbiology 2013 مقاله کامل علمی - پژوهشی
12 RNase Y, a novel endoribonuclease, initiates riboswitch turnover in Bacillus subtilis Shahbabian - Jamalli A, Zig L, Putzer H EMBO J 2009 مقاله کامل علمی - پژوهشی
13 Structural insights into the dual activity of RNase J Inés Li de la Sierra-Gallay- Léna Zig- Ailar Jamalli & Harald Putzer Nat Struct Mol Biol 2008 مقاله کامل علمی - پژوهشی
14 حداقل غلظت مهارکنندگی نانو ذره نقره علیه استافیلوکوکوس اورئوس و ارتباط آن با مقاومتبه متیسیلین و منشا جداسازي باکتري فهیمه آزادي ، دکتر آیلر جمالی ، بصیره بائی ، مسعود بازوري، فاطمه شاکري ، دکتر عزت اله قائمی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1395 مقاله کامل
15 طراحی و تولید واکسن فیوژ شده جدید متشکل از پروتئین E7 و سم کلستریدیوم تتانی محسن جوکار، ندا عسلی، ایلر جمالی، محسن فرهادی، یعقوب صفدری، یعقوب یزدانی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل 1395 چکیده مقاله
## مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 MIC of silver nanoparticle on S.aureus Fahimeh Azadi- Basireh Baee- Masoud Bazouri- Fatemeh Shakeri- Ailar jamalli- Ezzat A.Ghaemi The 3rd Iranian Congress of Medical Bacteriology 2015 پوسترى
2 Prevalence of AmpC beta-lactamase resistance in E. coli strains isolated from urinary tract infections in Gorgan Mahdi Arab zoozani- Ezzatollah ghaemi- Ailar jamalli The 3rd Iranian Congress of Medical Bacteriology 2015 پوسترى
3 Frequency evaluation of genes encoding siderophores and the effects of different concentrations of Fe ions on growth rate of uropathogenic Escherichia coli Ailar Jamalli- Behnoush khasheii- Shaghayegh Anvari The 3rd Iranian Congress of Medical Bacteriology 2015 پوسترى
4 Antibiotic resistance profile of vibrio spp. isolated from surface water and sea water and detection SXTelement mahin yazdani khelejani- Ailar Jamali- shaghayegh anvari The 3rd Iranian Congress of Medical Bacteriology 2015 پوسترى
5 Comparision of ampicillin and rhamnoliphid biosurfactant effect on hydrophobicity and electron donor- electron acceptor of escherichia coli Mahdi khangholi- Shaghayegh Anvari- Ailar Jamalli The 3rd Iranian Congress of Medical Bacteriology 2015 پوسترى
6 The ability of biofilm formation on urinary catheters by uropathogenic Escherichia coli and its relationship with antibiotic resistance and genes encoding biofilm Zahra Khozein - Ayat allah Nasrollahi omran- Ezzat Ghaemi- Ailar Jamalli The 2nd Iranian congress of medical bacteriology 2013 پوسترى
7 Biofilm formation of Escherichia coli isolated from urinary tract infection and frequency of related genes Motahareh samet- Ezzat Allah Ghaemi- Ailar Jamalli The 2nd Iranian congress of medical bacteriology 2013 پوسترى
8 Evaluation of biofilm-forming capabilities of urinary Escherichia coli isolates in microtiter plate with using two different culture medium Motahareh Same- Ezatollah Ghaemi- Shadi Jahanpour- Ailar Jamalli 14th international Iranian congress of microbiology 2013 پوسترى
9 Structural basis for mRNA degradation by the RnaseJ Li de la Sierra-Gallay- ZigL, JamalliA- Putzer H 24 European Crystallographic 2007 شفاهى
برگشت به صفحه کارنامه علمی
educational deputy
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.078 seconds with 986 queries by yektaweb 3571