برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
:: اعضا - خدیجه یزدی ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی ##
پست الکترونیک yazdigoums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نام کامل خانم خدیجه یزدی
محل تولد مينودشت
تاریخ تولد 1351
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى آموزش پرستاری جراحی داخلی
محل اخذ آخرین مدرک تبريز
اطلاعات شغلی
محل خدمت دانشكده پرستاري و مامايي
درجه علمی كارشناسي ارشد
مربي
وضعیت استخدامی رسمي آزمايشي
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
## سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهش تهران ايران 1374
2 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تبریز تبريز ايران 1377
## سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 پرستار طرحی بیمارستان شهدای گنبد 1374 1374
2 مدرس وعضو هیئت علمی دانشکده پرستاری ومامایی بویه 1377
## دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 اصول پرستاری در دیالیز 2 ترم
2 مدرس اصول فنون عملی پرستاری 4ترم
3 روش تحقیق 5ترم
4 کمکهای اولیه رشته بهداشت خانواده 1 ترم
5 اصول توانبخشی 4ترم
6 مقدمه جراحی داخلی کارشناسی نا پیوسته 5ترم
7 پرستاری در اختلالات دستگاه تناسلی 12ترم
8 پرستاری در بیماریهای کلیه ومجاری ادراری 3ترم
9 پرستاری در فوریتها 4ترم
10 مفاهیم پرستاری کارشناسی نا پیوسته 5ترم
11 سمیولوژی مامایی 10ترم
12 بررسی وضعیت سلامت 10ترم
13 فیزیوپاتولوژی مامایی (بیماریهای گوارش ) 6ترم
14 پرستاری بیماریهای گوارش 14 ترم
15 مفاهیم پرستاری کارشناسی پیوسته16 ترم
16 فیزیوپاتولوژی مامایی (بیماریهای عفونی واگیر) 4ترم
17 اصول وفنون مامایی 3ترم
18 پرستاری بیماریهای عفونی واگیر 6ترم
19 مربی کار آموزی بخشهای جراحی ،داخلی، ارتوپدی،عفونی، قلب ، نورولوژی، جراحی مغز واعصاب، ICU ،بررسی وضعیت سلامت ،سمیولوژِی مامایی،فیزیوپاتولو مدرس دوره های باز آموزی گروه آموزش مداوم دانشکده پ
20 مدرس دوره پودمانی فوریتهای پزشکی 2 دوره
## مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه آموزش طرح درس دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1383
2 کارگاه آموزشی ارزیابی درونی گروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1383
3 کارگاه باز آموزی انتقال خون و تجویز فر آورده های خونی دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1382
4 دوره شش ماهه آموزشی ICU دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1379
5 کارگاه طرح درس روزانه دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1379
6 کارگاه طراحی سوالات چند گزینه ای دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1379
7 بررسی وتدوین الگوهای ارزشیابی کارآموزی های پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1378
8 کارگاه متدلوژِی تدریس P.B.L P.A.L دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1378
9 کارگاه آموزشی تخصصی اصول گزارش نویسی در پرستاری دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1377
10 کارگاه آموزشی طراحی و ارزیابی آزمون دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1383
11 کارگاه ارتباطات دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1383
12 کارگاه روشهای موثر یادگیری دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1384
13 ارزیابی دانشجو و شیوه طراحی سوال با تاکید بر آزمونهای چند گزینه ای دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1384
14 مهارت اول تا هفتم ICDL بجز مهارت 5 دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1385
15 کارگاه اینترنت متوسطه دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1385
16 مدیریت نیروی انسانی 1385
17 کارگاه آموزشی توجیهی اعضائ هیئت علمی رشته فوریت پزشکی 1385
18 کارگاه روش تحقیق پیشرفته دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1386
19 كار گاه فرآیند پرستاری دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1385
## طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی مشکلات دانشجویان انترنشیپ خديجه يزدي تکمیل شده -
2 بررسی مشکلات خانواده های بیماران تالاسمی مراجعه کننده به مرکز آموزشی در مانی کودکان تبریز تکمیل شده 1377
3 بررسی مشکلات روانی اجتماعی اقتصادی ونحوه مقابله در خانواده های بیماران مبتلا به تالاسمی در استان گلستان تکمیل شده 1380
4 بررسی مشکلات روانی اجتماعی اقتصادی سالمندان شهرستان گرگان تکمیل شده 1381
5 بررسي تاثير كارگاه CPR بر روي عملكرداحيا قلبي ريوي دانشجويان پرستاري و مامائي تکمیل شده 1384
6 بررسي موزيك استاندارد بر روي برخي از پارامترهاي فيزيولو ژيك و اضطراب بيماران پس از جراحي شكم تکمیل شده 1381
7 بررسي اپيدميولوژي فشار خون در جامعه شهري استان گلستان تکمیل شده 1381
8 بررسی نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به رشته تحصیلی خود تکمیل شده 1379
9 بررسی فراوانی عوامل خطرساز سیروز کبدی دربیماران مبتلا در استان گلستان درسال 1386 . تکمیل شده 1386
## مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 بررسی مشکلات دانشجویان انترنشیپ مجله دانشکده پرستاری دانشگاه اردبیل- اول - شماره دوم چکیده مقاله
2 بررسی شیوه مقابله والدین کودکان مبتلا به تالاسمی مراجعه کننده به مرکز آموزشی در مانی کودکان تبریز مجله دانشکده پرستاری ومامایی بویه -سوم - شماره پنجم چکیده مقاله
3 مشکلات روانی اجتماعی اقتصادی وطرز مقابله خانواده های کودکان مبتلا به تالاسمی مجله اصول بهداشت روانی چکیده مقاله
4 بررسي اپيدميولوژي فشار خون در جامعه شهري استان گلستان مجله علمی پژوهشی دانشگاه گرگان چکیده مقاله
## مقالات در دست چاپ
# عنوان نگارندگان عنوان مجله نوع انتشار
1 بررسی مشکلات روانی اجتماعی اقتصادی ونحوه مقابله در خانواده های بیماران مبتلا به تالاسمی در استان گلستان مجله علمی پژوهشی دانشگاه گرگان مقاله کامل
2 بررسي تاثير بررسي تاثير برگزاری كارگاه آموزش CPR بر روي آگاهی از احيا قلبي ريوي دانشجويان مجله دانشکده پرستاری ومامایی بویه مقاله کامل
## مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 كنگره سالمندي گرگان 1386 شفاهى
2 نگاهی به مشکلات خانواده های بیماران تالاسمی در استان گلستان کنگره ملی مراقبت خاص اهواز 1385 پوسترى
3 بررسی اوقات فراغت سالمندان شهرستان گرگان گرگان 1385 شفاهى
4 بررسی مشکلات روانی اجتماعی اقتصادی ونحوه مقابله در خانواده های بیماران مبتلا به تالاسمی گرگان 1382 شفاهى
5 بررسی مشکلات خانواده های بیماران تالاسمی مراجعه کننده به مرکز آموزشی در مانی کودکان تبریز کنگره بیماریهای غیر واگیر تهران 1381 شفاهى
6 بررسی شیوه مقابله والدین کودکان مبتلا به تالاسمی زنجان 1379 شفاهى
برگشت به صفحه کارنامه علمی
educational deputy
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.068 seconds with 985 queries by yektaweb 3531