برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
:: اعضا - دکتر ثمین زمانی ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی ##
پست الکترونیک samin.zamanigoums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى www.goums.ac.ir
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل دکتر ثمین زمانی
محل تولد
تاریخ تولد 1366/4/25
وضعیت تاهل -
آخرین رشته تحصیلى باکتری شناسی
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه علوم پزشکی تهران
اطلاعات شغلی
محل خدمت دانشكده پزشكي
درجه علمی پی اچ دی
استاديار
وضعیت استخدامی قراردادي
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور Iran
## سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 BSc Shahid Beheshti Tehran Iran 2011
2 MSc Tehran University of Medical Sciences Tehran Iran 2013
3 PhD Tehran University of Medical Sciences Tehran Iran 2017
4 کارشناسی شهید بهشتی تهران تهران ایران 1388
5 کارشناسی ارشد علوم پزشکی تهران تهران ایران 1391
6 دکتری تخصصی علوم پزشکی تهران تهران ایران 1395
## آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 Arabic Beginner Beginner
1 English good good
1 Persian Native Native
1 فارسی بومی بومی
1 انگلیسی خوب خوب
1 عربی متوسط متوسط
## علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 Conducting Human Microbiome Study 2015
2 Molecular typing of Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis 2012
3 Study of Non-tuberculosis mycobacteria 2014
4 Detection of anaerobic bacteria 2015
5 Oral microbiology especially in the field of anaerobic bacteria
6 پروژه میکروبیوم انسان
7 ارتباط باکتری ها و بیماری های اتوایمیون
8 تایپینگ مولکولی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس
9 مطالعه مایکوباکتریوم های غیر توبرکلوزیس
10 شناسایی باکتری های بی هوازی
11 میکروب شناسی دهان و دندان
## دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 باکتری شناسی پزشکی (ترم 3 پزشکی) دانشکده پزشکی گرگان- 97-96
2 میکروب شناسی (کارشناسی تغذیه) دانشکده پیراپزشکی گرگان- 97-96
3 رابطه میکروارگانیسم ها و میزبان (کارشناسی ارشد) دانشکده پزشکی گرگان- 95-96
4 میکروب شناسی (PhD فیزیوتراپی) دانشکده پزشکی تهران- 95-94
5 باکتری شناسی سیستماتیک2 (کارشناسی ارشد) دانشکده پزشکی گرگان- 97-96
6 ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسم ها (کارشناسی ارشد) دانشکده پزشکی گرگان- 97-96
7 باکتری شناسی پزشکی (ترم 3 دندانپزشکی) دانشکده پزشکی گرگان- 97-96
8 باکتری شناسی و انگل شناسی (کارشناسی اتاق عمل) دانشکده پیراپزشکی گرگان- 97-96
9 رابطه میکروارگانیسم ها و میزبان (کارشناسی ارشد) دانشکده پزشکی گرگان- 97-96
10 باکتری شناسی سیستماتیک2 (کارشناسی ارشد) دانشکده پزشکی گرگان- 95-96
11 میکروب شناسی (کارشناسی بهداشت عمومی) دانشکده بهداشت گرگان- 95-96
12 باکتری شناسی سیستماتیک1 (کارشناسی ارشد) دانشکده پزشکی گرگان- 97-96
13 باکتری شناسی پزشکی (ترم 3 پزشکی) دانشکده پزشکی گرگان- 97-96
14 میکروب شناسی (کارشناسی پروتز دندان) دانشکده دندانپزشکی تهران- 95-94
## مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 Real time PCR Iranian Society of Microbiology Tehran University of medical sciences
2 Scientific writing Elsevier Publishing Group Tehran University of medical sciences
3 Bioinformatics Iranian Society of Microbiology Tehran University of medical sciences
4 Cloning and Gene Expression Iranian Society of Microbiology Tehran University of medical sciences
5 Teaching Methods School of medicine Tehran University of medical sciences
6 Real time PCR انجمن علمی میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
7 بیوانفورماتیک انجمن علمی میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
8 کلونینگ و بیان ژن انجمن علمی میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
9 روش تدریس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
10 مقاله نویسی انتشارات Elsevier دانشگاه علوم پزشکی تهران
## طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 Genomic analysis of Mycobacterium tuberculosis isolates collected from different parts of Iran by HRM method Tehran University of Medical Sciences در حال اجرا -
2 Detection of genotype and resistance pattern of Mycobacterium tuberculosis isolates from tuberculosis patients isolated from different provinces of Iran by spoligotyping and real-time PCR. Tehran University of Medical Sciences در حال اجرا -
3 Drug resistance pattern of Mycobacterium tuberculosis isolates from tuberculosis patients isolated from different provinces of Iran by proportional method. Tehran University of Medical Sciences در حال اجرا -
4 Genotyping of Mycobacterium tuberculosis isolates from tuberculosis patients isolated from different provinces of Iran by MIRU VNTR typing. Tehran University of Medical Sciences در حال اجرا -
5 Study the presence of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis and enterotoxigenic Bacteroides fragilis in inflammatory bowel disease. Tehran University of Medical Sciences در حال اجرا -
6 Study the presence of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis and enterotoxigenic Bacteroides fragilis, adherent invasive Escherichia coli and campylobacter in colon cancer. Tehran University of Medical Sciences در حال اجرا -
7 Study the presence of adherent invasive Escherichia coli in inflammatory bowel disease. Tehran University of Medical Sciences در حال اجرا -
8 Study the presence of Campylobacter coli and Campylobacter jejuni in inflammatory bowel disease. Tehran University of Medical Sciences در حال اجرا -
## مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 High genetic diversity among Mycobacterium tuberculosis strains in Tehran, Iran aher Azimi, Mohammad Javad Nasiri, Samin Zamani, Ali Hashemi, Hossein Goudarzi, Abbas Ali Imani Fooladi, Mohammad Mehdi Feiza Journal of Clinical Tuberculosis and Other Mycobacterial Diseases 2018 مقاله کامل سایر
2 Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis and associated risk factors for inflammatory bowel disease in Iranian patients Samin Zamani, MR Zali, HA Aghdaei, LA Sechi, M Niegowska, E Caggiu, R Keshavarz, N Mosavari, MM Feizabadi Gut Pathogens 2017 مقاله کامل سایر
3 The reliability of rifampicin resistance as a proxy for multidrug-resistant tuberculosis: a systematic review of studies from Iran MJ Nasiri, Samin Zamani, A Pormohammad, MM Feizabadi, HR Aslani, M Amin, R Halabian, AA Imani Fooladi European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases 2017 مقاله کامل علمی - مروری
4 Detection of enterotoxigenic Bacteroides fragilis in patients with ulcerative colitis Samin Zamani, S Hesam Shariati, MR Zali, H Asadzadeh Aghdaei,A Sarabi Asiabar, S Bokaie, B Nomanpour, Leonardo Antonio Sec Gut Pathogens 2017 مقاله کامل سایر
5 MIRU-VNTR analysis of Mycobacterium tuberculosis from Tehran, Sistan-Baluchestan, Kermanshah and Hormozgan during 2014 and 2015 Mahroo Baghbanian, Hengameh Zandi, Samin Zamani, Sedigheh Javadpour, Gholam Reza Hamzehloo, Mohammad Mahdi Feizabadi Cellular and Molecular Biology 2017 مقاله کامل سایر
6 MIRU-VNTR analysis of Mycobacterium tuberculosis from Tehran, Sistan-Baluchestan, Kermanshah and Hormozgan during 2014 and 2015. Mahroo Baghbanian, Hengameh Zandi, Samin Zamani, Sedigheh Javadpour, Gholam Reza Hamzehloo, Mohammad Mahdi Feizabadi Cellular and molecular biology (Noisy-le-Grand, France) 2017 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
7 Evaluation of anti-microbial activity of Lactobacillus acidophillus and Lactobacillus ruteriagainst entero-pathogens by in vitro and in vivo methods Soltan Dallal MM , Keshtvarz M , Zamani Samin Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2016 مقاله کامل علمی - پژوهشی
8 Genotyping of Mycobacterium tuberculosis Isolates from Hormozgan Province of Iran Based on 15-Locus MIRU-VNTR and Spoligotyping S Zamani, M Haeili, MJ Nasiri, AA Imani Fooladi, S Javadpour,..., MM Feizabadi International Journal of Bacteriology 2016 مقاله کامل سایر
9 Molecular characterization of Mycobacterium tuberculosis isolates from Tehran, Iran by restriction fragment length polymorphism analysis and spoligotyping SG Feyisa, M Haeili, F Zahednamazi, N Mosavari, MM Taheri, Gh Hamzehloo, S Zamani, MM Feizabadi Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 2016 مقاله کامل سایر
10 Genotyping and drug susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis isolates from Iran M Haeili, D Darban-Sarokhalil, AAI Fooladi, S Zamani, F Zahednamazi, J Kardan, A Hashemi, MM Feizabadi International Journal of Mycobacteriology (Suppl) 2015 چکیده مقاله سایر
11 Determination of circulating Mycobacterium tuberculosis strains and transmission patterns among TB patients in Iran, using 15 loci MIRU-VNTR S Zamani, MJ Nasiri, M Haeili, H Kazemian, D Darban-Sarokhalil ,MM feizabadi International Journal of Mycobacteriology (Suppl) 2015 چکیده مقاله سایر
12 Synchronous comparison of hunter-gaston discriminatory index for mycobacterium tuberculosis epidemiology strains by15 locus and 12 locus MIRU-VNTR technique S Zamani, MJ Nasiri, MM Feizabadi Iranian Journal of Public Health (Suppl) 2014 چکیده مقاله سایر
13 Evaluation of antimicrobial resistance pattern of nosocomial and communitybacterial pathogens at a teaching hospital in Tehran S Zamani, MJ Nasiri, BN Khoshgnab, A Ashrafi, A Abdollahi Iran Acta Medica Iranica 2014 مقاله کامل سایر
14 Drug resistance pattern of Mycobacterium tuberculosis isolates from patients of five provinces of Iran MJ Nasiri, F Rezaei, S Zamani, D Darban-Sarokhalil, AAI Fooladi,MM Feizabadi Asian Pacific journal of tropical medicine 2014 مقاله کامل سایر
15 Prevalence of drug-resistant tuberculosis in Iran: systematic review and metaanalysis MJ Nasiri, H Dabiri, D Darban-Sarokhalil, M Rezadehbashi, S Zamani American journal of infection control 2014 مقاله کامل علمی - مروری
16 MIRU-VNTR analysis of the Mycobacterium tuberculosis isolates from three provinces of Iran S Zamani, M Aflaki, AAI Fooladi, D Darban, MJ Nasiri Scandinavian journal of infectious diseases 2013 مقاله کامل سایر
17 Pulsed-Field Gel Electrophoresis Genotyping of the Most Common Bacterial M Keshtvarz--- MR Pourmand--- M Talebi--- Gh Pourmand--- R Yaghubi--- M Iranian Journal of Medical Sciences (Suppl) 2012 چکیده مقاله سایر
18 Antimicrobial Resistance Pattern of Staphylococcus aureus Isolates from Outpatients of Imam Khomeini Hospital in Tehran, Iran MJ Nasiri, S Zamani, A Ashrafi, A Abdollahi Iranian Journal of Medical Sciences (Suppl) 2012 چکیده مقاله سایر
19 Antibacterial activity of Zataria multiflora Boiss essential oil against extended spectrum β lactamase produced by urinary isolates of Klebsiella pneumonia fereshteh eftekhar---samin zamani---morteza yusefzadi---javad hadian---samad nejad ebrahimi--- Jundishapur Journal of Microbiology 2011 مقاله کامل
20 ارزیابی فعالیت لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس روتری علیه باکتری‌های انتروپاتوژن به دو روش آزمایشگاهی و مدل حیوانی محمد مهدی سلطان دلال---مریم کشت ورز---ثمین زمانی---لیلا شیرازی--- مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1394 مقاله کامل
## افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 1st rank among participants in National M.Sc. Entrance Exam 2011
2 1st rank among participants in National Ph.D. Entrance Exam 2013
3 National Elites Foundation award for Superior talent 2015
4 رتبه 1 کشوری در آزمون ورودی کارشناسی ارشد 1389
5 رتبه 1 کشوری در آزمون ورودی دکتری تخصصی 1391
6 کسب جایزه دانشجوی استعداد برتر تحصیلی از بنیاد علمی نخبگان 1393
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 Iranian Journal of Microbiology 2017
2 Medical Laboratory Journal 2017
برگشت به صفحه کارنامه علمی
educational deputy
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 59 queries by YEKTAWEB 3647