برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
:: اعضا - عبدالجلال مرجانی ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی ##
پست الکترونیک marjanigoums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل آقاي عبدالجلال مرجانی
محل تولد گنبدکاووس
تاریخ تولد 1338
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى بیوشیمی
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه آمستردام
اطلاعات شغلی
محل خدمت دانشكده پزشكي
درجه علمی پی اچ دی
دانشيار
وضعیت استخدامی رسمي
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
## آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 English
1 Dutch language
1 Turkish (turkey)
1 انگلیسی متوسط متوسط
1 هلندی متوسط متوسط
1 ترکی استانبولی خوب خوب
## سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 قائم مقام معاونت آموزشی دانشکده پزشکی در امور آموزشی و دانشجویی دانشکده پزشکی دانشگاه گرگان 1372 1372
2 استاد مشاور دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه گرگان 1372 ----
3 مدیر گروه بیوشیمی و بیو فیزیک دانشکده پزشکی دانشگاه گرگان 1384 1386
4 مسئول امور پژوهش دانشکده پزشکی گرگان دانشکده پزشکی دانشگاه گرگان
5 عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیوشیمی و اختلالات متابولیک دانشکده پزشکی دانشگاه گرگان 1386 ----
6 مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه گرگان
## دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 واحد شیمی برای دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی
2 واحد بیوشیمی برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی ، اتاق عمل ، پرستاری و مامایی
3 واحد شیمی برای دانشجویان بهداشت محیط ، بهداشت خانواده ، بهداشت مبارزه با بیماریها
4 واحد بیوشیمی برای دانشجویان پزشکی
5 واحد بیولوژی مولکولی برای دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی
6 مبحث متابولیسم کربوهیدرات ها برای دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی
## كتاب‌هاي منتشر شده
# عنوان نگارندگان/مترجمان ناشر سال چاپ دفعات چاپ نوع اثر
1 یوشیمی برای دانشجویان پرستاری،مامائی و پیراپزشکی دکتر عبدالجلال مرجانی - دکتر آزاد رضا منصوریان موسسه انتشاراتی مختومقلی فراغی 1381 اول تالیف
2 بيوشيمي آزمايشگاهي براي دانشجويان رشته هاي علوم پزشكي دكتر منصوريان و دكتر مرجاني اعضاي هيات علمي گروه بيوشيمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان موسسه فرهنگي و انتشاراتي مختومقلي فراغي 1378 اول تالیف
3 بیوشیمی در یک نگاه دکتر عبدالجلال مرجانی موسسه فرهنگي و انتشاراتي مختومقلي فراغي 1377 اول تالیف
## مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 The state of birth weight in the north of Iran Veghari, G., Marjani, A., Rahmati, R., Hosseini Journal of Clinical and Diagnostic Research, 3 (1), pp. 1297-1301. 2009 مقاله کامل
2 Use of leisure time in cardiovascular patients in Gorgan (South East of Caspian Sea) Marjani, A., Ramazani, M.A., Khori, V., Jamshir, M., Alizadeh, F Pakistan Journal of Biological Sciences, 12 (1), pp. 74-78. 2009 مقاله کامل
3 Esophagus cancer incidence among females in Golestan Province, Iran (2004) Marjani, A., Kabir, M.J., Semnani, S., Sedaghat, S.M., Moghaddami, A Journal of Medical Sciences, 8 (1), pp. 90-93 2008 مقاله کامل
4 Effect of storage time and temperature on serum analytes Marjani, A. American Journal of Applied Sciences, 5 (8), pp. 1047-1051. 2008 مقاله کامل
5 Prostate cancer incidence in Golestan province, Iran (2004) Marjani, A., Kabir, M.J. American Journal of Biochemistry and Biotechnology, 4 (1), pp. 57-60. 2008 مقاله کامل
6 Prevalence of HTLV-1 antibody among major thalassemic patients in Gorgan (South East of Caspian Sea) Moradi, A., Mansurian, A.R., Ahmadi, A.R., Ghaemi, E., Kalavi, K.H., Marjani, A., Moghaddam, E.S. ) Journal of Applied Sciences, 8 (2), pp. 391-393. 2008 مقاله کامل
7 Stress among medical students of Gorgan (South East of Caspian Sea), Iran Marjani, A., Gharavi, A.M., Jahanshahi, M., Vahidirad, A., Alizadeh, F. Kathmandu University Medical Journal, 6 (23), pp. 421-425 2008 مقاله کامل
8 Correlation of age at menarche and height in Iranian student girls living in Gorgan -Northeast of Iran Gharravi, A.M., Gharravi, S., Marjani, A., Moradi, A., Golalipour, M.J. Journal of the Pakistan Medical Association, 58 (8), pp. 426-429. 2008 مقاله کامل
9 Incidence of thyroid cancer in Golestan province of Iran: Some initial observations Marjani, A., Kabir, M.J. Pakistan Journal of Medical Sciences, 24 (6), pp. 887-890. 2008 مقاله کامل
10 Lipid peroxidation in the serum of hypothyroid patients (In Gorgan-South East of Caspian Sea) Marjani, A., Mansourian, A.R., Ghaemi, E.O., Ahmadi, A., Khori, V. Asian Journal of Cell Biology, 3 (1), pp. 47-50 2008 مقاله کامل
11 Prolongation of AV nodal refractoriness by Ruta graveolens in isolated rat hearts Khori, V., Nayebpour, M., Semnani, S., Golalipour, M.J., Marjani, A. Saudi Medical Journal, 29 (3), pp. 357-363. Cited 1 time. 2008 مقاله کامل
12 Age related prostate-specific antigen reference range among men in South-East Caspian Sea Mansourian, A.R., Ghaemi, E.O., Ahmadi, A.R., Marjani, A., Moradi, A., Saifi, A. Pakistan Journal of Biological Sciences, 10 (9), pp. 1496-1500. 2007 مقاله کامل
13 Plasma lipid peroxidation zinc and erythrocyte cu-zn superoxide dismutase enzyme activity in patients with type 2 diabetes mellitus in Gorgan City (South East of the Caspian Sea) Marjani, A., Moradi, A., Saeedi, M. Journal of Medical Sciences, 7 (4), pp. 585-590. 2007 مقاله کامل
14 Seroepidemiology of rubella, measles, HBV, HCV and B19 virus within women in child bearing ages (Saravan City of Sistan and Bloochastan Province) Moradi, A., Mohagheghi, A.H., Shahraki, S., Borji, A., Marjani, A., Sanei-Moghadam, E., Kalavi, K.-B., Zangi-Abadi, M. Research Journal of Microbiology, 2 (3), pp. 289-293. 2007 مقاله کامل
15 Comparison of plasma cardiac troponin I and cardiac enzymes in haemodialysis patients of Gorgan (South East of Iran) Marjani, A., Moradi, A., Veghari, G. ) Pakistan Journal of Biological Sciences, 10 (21), pp. 3915-3918. 2007 مقاله کامل
16 Seroepidemiologic evaluation of anti-toxoplasma antibodies among women in North of Iran Saeedi, M., Veghari, G.R., Marjani, A. Pakistan Journal of Biological Sciences, 10 (14), pp. 2359-2362. 2007 مقاله کامل
17 Age-related alterations of plasma lipid peroxidation and erythrocyte superoxide dismutase activity in different ethnic groups of Gorgan Marjani, A., Mansourian, A.R., Veghari, G.R., Rabiee, M.R. Journal of Applied Sciences, 7 (13), pp. 1795-1799. 2007 مقاله کامل
18 Stomach cancer incidence among males in Golestan province, Iran Marjani, A., Kabir, M.J., Semnani, S. Indian Journal of Gastroenterology, 26 (6), p. 299. 2007 مقاله کامل
19 Risk factors associated with esophageal cancer in North of Iran Moradi, A., Kalavi, K., Qujeq, D., Ghaemi, E.-O., Marjani, A., Ghourchaei, A. Saudi Medical Journal, 28 (7), pp. 1141-1143. Cited 1 time. 2007 مقاله کامل
20 The study of diabetes mellitus in Gorgan, Iran Veghari, G.R., Marjani, A., Joshaghani, H. Saudi Medical Journal, 28 (8), pp. 1300-1301. 2007 مقاله کامل
21 تاثير همودياليز بر روي سطح پراكسيداسيون ليپيد پلاسما و فعاليت آنزيم آ‎نتي اكسيدان (سوپراكسيد ديسموتاز) گلبول هاي قرمز در بيماران همودياليزي شهر گرگان عبدالجلال مرجاني، غلامرضا وقاري، فريده توحيدي چکیده مقاله
22 بررسي برخي از شاخص هاي مرتبط با بيماري ديابت قندي در بيماران كلينيك ديابت گرگان غلامرضا وقاري، غلامرضا آذري، عبدالجلال مرجاني، محمدابراهيم كردجزي چکیده مقاله
23 تاثير همودياليز بر روي سطح پراكسيداسيون ليپيد پلاسما و فعاليت آنزيم آنتي اكسيدان گلبول هاي قرمز در بيماران همودياليزي شهر گرگان عبدالجلال مرجاني، محمد موجرلو، آزادرضا منصوريان، محمدرضا ربيعي چکیده مقاله
24 مقايسه پراكسيداسيون ليپيد پلاسما و فعاليت آنزيم آنتي اكسيدان (گلوتاتيون پراكسيداز) گلبول قرمز بيماران ديابتي تيپ 2 و افراد سالم عبدالجلال مرجاني، مهران فرج الهي، غلامرضا وقاري چکیده مقاله
25 سطح پلاسمايي روي و فعاليت آنزيم آنتي اكسيدان گلبول قرمز (سوپراكسيد ديسموتاز) بيماران ديابتي تيپ 2 شهر گرگان عبدالجلال مرجاني، عبدالوهاب مرادي چکیده مقاله
26 بررسي سطح سرمي روي در بيماران همودياليزي عبدالجلال مرجاني، غلامرضا وقاري چکیده مقاله
27 ميزان مالون دي آلدئيد پلاسما و فعاليت آنزيم آنتي اكسيدان گلبول قرمز در بيماران ديابتي نوع II عبدالجلال مرجاني چکیده مقاله
28 مقايسه وضعيت تغذيه كودكان زير 5 سال روستاهاي شهرستان گرگان در سال هاي 1377 و 1382 غلامرضا وقاري، عبدالجلال مرجاني چکیده مقاله
29 مقايسه سطح هوموسيستئين، اسيد فوليك و كوبالامين پلاسماي بيماران پس از سكته قلبي با افراد سالم در شهرستان گرگان حميدرضا جوشقاني، احمد علي شير افكن،عبدالجلال مرجاني چکیده مقاله
30 تغييرات سطح پلاسمايي پراكسيداسيون ليپيد و فعاليت آنزيم هاي سوپراكسيدديسموتاز و گلوتاتيون پراكسيداز گلبول قرمز خون هاي ذخيره عبدالجلال مرجاني، آزاد رضا منصوريان، حميد رضا جوشقاني، كيومرث حيدري، عبدالجليل ساريخاني چکیده مقاله
31 تغييرات سطح سرمي روي و مس قبل و بعد از عمل دياليز در شهر گرگان عبدالجلال مرجاني، محمد موجرلو، آزادرضا منصوريان، رامين آذرهوش، محمدرضا ربيعي، خدابردي كلوي چکیده مقاله
32 بررسي تاثير تغييرات غلظت سيترات بر روي آزمايش زمان پروترومبين و وابستگي آن به زمان عبدالجلال مرجاني، عليرضا احمدي، آزاد رضا منصوريان، خدابردي كلوي، اختر سيفي چکیده مقاله
33 بررسي شيوع باكتريوري در دختران دانش آموز مقطع ابتدايي شهر بندر تركمن مهران فرج الهي، عبدالجلال مرجاني، تيمور آهنگري، محمدعلي وكيلي، نورمحمد سقلي چکیده مقاله
34 بررسي بعضي از خصوصيات پراكسيداز ائوزينوفيلي و مقايسه آن با ميلوپراكسيداز عبدالجلال مرجاني چکیده مقاله
## مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 تاثیر همودیالیز بر روی پراکسیداسیون لیپید پلاسما و فعالت آنزیم آنتی اکسییدان گلبول های قرمز در بیماران همودیالیزی شهر گرگان دکتر عبدالجلال مرجانی - قربان محمد کوچکی - مسعود بازوری - بهروز کرد کنگره ارتقای کیفیت 1385 پوسترى
2 میزان پراکسیداسیون لیید پلاسما و آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز گلبول های قرمز در بیماران همودیالیزی شهر گرگان دکتر عبدالجلال مرجانی - عبداجلیل ساریخانی - محمد ابراهیم کردجزی - فاطمه غروی رام کنگره ارتقای کیفیت 1385 پوسترى
3 بررسی فراوانی آنتی بادیHTLV-1 در بیماران تالاسمیک شهر گرگان دکتر عبدالجلال مرجانی - دکتر عبدالوهاب مرادی - دکتر آزاد رضا منصوریان - دکتر علیرضا احمدی - خدابردی کلوی - محسن سعیدی - دکتر سپیده بخشنده نصرت - اولین همایش آزمایشگاه و بالین 1385 پوسترى
4 بررسی میزان شیوع چاقی در بین کودکان زیر 5 سال روستا های گرگان دکتر عبدالجلال مرجانی - غلامرضا وقاری - محمد ابراهیم کردجزی کنگره تغذیه ایران 1385 پوسترى
5 بررسی نگرش دانشجویان کارورز پزشکی نسبت به واحد پایان نامه و روند اجرای آن در دانشکده پزشکی دکتر عبدالجلال مرجانی - دکتر اختر سیفی - دکتر افسانه برقعی - مهندس محمد رضا ربیعی - مهندس سید ابراهیم حسینی هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکی 1385 پوسترى
6 انواع مواد سمی مصرف شده در خودکشی ها دکتر اختر سیفی - دکتر آزاد رضا منصوریان - دکتر عبدالجلال مرجانی - محمد علی وکیلی کنگره پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر 1382 پوسترى
7 میزان تجویز آنتی بیوتیک ها در نسخ بیماران دکتر اختر سیفی - دکتر آزاد رضا منصوریان - دکتر عبدالجلال مرجانی - محمد علی وکیلی کنگره پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر 1382 پوسترى
8 علل مسمومیت های حاد در گرگان دکتر اختر سیفی - دکتر آزاد رضا منصوریان - دکتر عبدالجلال مرجانی - محمد علی وکیلی - محمد حیدری کنگره پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر 1382 پوسترى
9 مطالعه اثرات همولیز IN VITRO بر پاره ای از آنزیم های سرمی دکتر رامین آذر هوش - دکتر عبدالجلال مرجانی کنگره سالیانه پاتولوژی ایران(کلینیکال و آناتومیکال) 1381 پوسترى
10 سطح سرمی کلسترول و تری گلیسیرید در گرگان دکتر منصوریان - دکتر مرجانی - دکتر احمدی - دکتر قائمی ششمین کنگره بیوشیمی - مهر 1380 1380 پوسترى
برگشت به صفحه کارنامه علمی
educational deputy
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 59 queries by YEKTAWEB 3638