برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
:: اعضا - دکتر غلامرضا محمودی شن ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی ##
پست الکترونیک mahmudishgoums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل دکتر غلامرضا محمودی شن
محل تولد مینودشت
تاریخ تولد 1343
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى آموزش پرستاری
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه تربیت مدرس
اطلاعات شغلی
محل خدمت دانشكده پرستاري و مامايي
درجه علمی
استاديار
وضعیت استخدامی رسمي
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 4426900
دورنگار
نشانی
کدپستی 4916783419
صندوق پستی
شهر Gorgan
کشور Iran
## سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 كارشناسي ارشد پرستاری دانشكده پرستاري مامايي تهران تهران ایران 1374
2 كارشناسي پرستاری دانشكده پرستاري مامايي اصفهان اصفهان ایران 1366
3 كارداني پرستاری دانشكده پرستاري گرگان گرگان ایران 1364
4 دکتری آموزش پرستاری دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران 1389
## سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری ومامایی
2 مسئول اساتید مشاور دانشکده پرستاری ومامایی
3 عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری ومامایی
4 عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری ومامایی
5 مسئول آموزش مداوم دانشكده
6 مدير گروه پرستاري بهداشت جامعه و روان
7 عضو مرکز تحقیقات پرستاری
8 عضو هیئت تحریریه و معاون سردبیر مجله علمی دانشکده پرستاری ومامایی
## دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 پرستاري بهداشت جامعه(2)
2 پرستاري بهداشت جامعه(3)
3 پرستاري بهداشت جامعه(1)
4 اپيدميولوژي وجمعيت شناسي
5 اصول خدمات بهداشتي رشته مامايي
6 مادران ونوزادان رشته پرستاري
7 تنظيم خانواده
8 روش تحقيق
## كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 كارگاه روش تحقيق مقدماتي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1384
2 كارگاه روش تحقيق مقدماتي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1384
3 كارگاه روش تحقيق مقدماتي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1384
4 كارگاه روش تحقيق مقدماتي 1383
## مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 كارگاه روش برنامه ريزي آموزشي ودرسي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1382
2 كارگاه آموزشي روش تحقيق معاونت پژوهشي وزارت بهداشت ودرمان
3 كارگاه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1377
4 كارگاه بررسي وتدوين الگوهاي ارزشيابي كارآموزي هاي پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1378
5 كارگاه بررسي طرح درس دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1378
6 كارگاه روش تحقيق دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1379
7 كارگاه بررسي راهكار هاي ارتقا كيفيت آموزش باليني دانشگاه علوم پزشكي رشت 1379
8 آموزش شش ماهه ICU 1379
9 كارگاه آموزش پزشكي جامعه نگر تهران- دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي 1375
10 اصول گزارش نويسي در پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1377
11 كارگاه آموزش پزشكي جامعه نگر دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1375
12 كارگاه پيشرفته طراحي سوالات چند گزينه اي 1379
13 اولين كارگاه روش تحقيق 1376
14 كارگاه مقاله نويسي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1379
15 كارگاه آموزشي طرح درس دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
16 كارگاه متدولوژي تدريس دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1378
17 كارگاه ارزيابي دروني گروههاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
18 كارگاه آموزشي طراحي وارزيابي آزمون دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
19 كارگاه روش هاي موثر يادگير دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
20 كارگاه طرح درس دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
21 كارگاه ارتباطات دانشگاه پزشكي علوم گلستان 1383
22 كارگاه مقاله نويسي انگليسي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
23 طراحي سوال با تاكيد بر آزمون هاي چند گزينه اي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
24 كارگاه آموزشي آماركاربردي مقدماتي ونرم افزار SPSS دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
25 كارگاه روش تحقيق پيشرفته دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
## طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسي مقايسه اي تصوير ذهني از خود نوجوانان پسر ودختر دانش آموزان مقطع راهنمايي ودبيرستان تکمیل شده 1374
2 بررسي مقايسه اي خود انگاره نوجوانان مبتلا به تالاسمي وهمتايان آنها در شهر گرگان تکمیل شده 1376
3 بررسي آگاهي ،نگرش وعملكرد آرايشگران در مورد پيشگيري از بيماري ايدز در گرگان تکمیل شده 1378
4 بررسي آگاهي ،نگرش وعملكرد آرايشگران در مورد پيشگيري از بيماري هپاتيت B در گرگان تکمیل شده 1378
5 بررسي شيوع هپاتيت C ورابطه آن با برخي عوامل در اهداء كنندگان خون در شهر گرگان تکمیل شده 1379
6 بررسي رابطه كيفيت زندگي با شيوه هاي مقابله اي در بيماران دياليزي استان گلستان تکمیل شده 1381
7 بررسي رابطه فرسودگي شغلي پرستاران شاغل با برخي عوامل دراستان گلستان تکمیل شده 1383
8 بررسي رابطه فرسودگي شغلي پرستاران شاغل با برخي عوامل دراستان گلستان تکمیل شده 1383
9 بررسي رابطه شيوه هاي مقابله اي با سلامت عمومي مراقبت كنندگان درمنزل از بيماران مزمن بستري شده در مراكز آموزشي درماني گرگان تکمیل شده 1384
10 طرح ارزيابي دروني گروه پرستاري بهداشت جامعه و روان تکمیل شده 1385
## مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 بررسي رابطه فرسودگي شغلي پرستاران شاغل با برخي عوامل دراستان گلستان نويسنده اول غلامرضامحمودي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان- دوره هشتم شماره 2 تابستان 1385 چکیده مقاله
2 بررسي مقايسه اي اثر گندزدايي محلول هالاميد، سايدكس وديكونكس 53 بر وسايل اطاق هاي عمل بيمارستان پنجم آذر گرگان نويسنده دوم غلامرضامحمودي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان-دوره هشتم شماره 2 تابستان 1385 چکیده مقاله
3 تاثير موسيقي برميزان اضطراب وبرخي متغير هاي فيزيولوژيك بيماران نويسنده چهارم غلامرضامحمودي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان- دوره هفتم، شماره 1، 1384، شماره مسلسل 15 1385 چکیده مقاله
4 تاثير موسيقي بر برخي از شاخص هاي فيزيولوژيك بيماران قبل از جراحي نويسنده پنجم غلامرضا محمودی مجله علمي دانشكده پرستاري مامايي گرگان-دوره سوم شماره يك بهار و تابستان 1385 چکیده مقاله
5 بررسي مقايسه اي اثر گندزدايي محلول هالاميد وديكونكس 53بروسايل اطاق هاي عمل بيمارستان پنجم آذر گرگان نويسنده اول غلامرضامحمودي مجله علمي دانشكده پرستاري مامايي گرگان- دوره دوم شماره دو پاييز و زمستان 1384 چکیده مقاله
6 بررسي آگاهي ،نگرش وعملكرد آرايشگران در مورد پيشگيري از بيماري هپاتيت Bدر گرگان نويسنده اول غلامرضامحمودي مجله دانشكده پرستاري مامايي گرگان- دوره دوم، شماره يك 1383 چکیده مقاله
7 بررسي رابطه كيفيت زندگي با شيوه هاي مقابله اي در بيماران دياليزي استان گلستان نويسنده اول غلامرضامحمودي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان-سال پنجم،شماره 12 1382 چکیده مقاله
8 بررسي مقايسه اي خود انگاره نوجوانان مبتلا به تالاسمي وهمتايان آنها در شهر گرگان نويسنده اول غلامرضامحمودي مجله علمي دانشكده پرستاري مامايي گرگان- سال سوم، شماره، 5 1379 چکیده مقاله
9 بررسي آگاهي ،نگرش وعملكرد آرايشگران در مورد پيشگيري از بيماري ايدز در گرگان نويسنده اول غلامرضامحمودي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان-سال دوم، شماره5 1379 چکیده مقاله
10 بررسي مقايسه اي تصوير ذهني از خود نوجوانان پسر ودختر آقای غلامرضا محمودی شن مجله علمي دانشكده پرستاري مامايي گرگان- سال دوم، شماره 3 1376 چکیده مقاله
11 پنداشت از خود نويسنده اول غلامرضامحمودي مجله علمي دانشكده پرستاري مامايي گرگان- سال اول،شماره 1 1375 چکیده مقاله
## مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 بررسي انگيزه تحصيلي و رابطه آن با برخي از عوامل در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گلستان همايش پرستار ماما و پژوهش 1385 پوسترى
2 بررسي رابطه فرسودگي شغلي پرستاران شاغل با شرايط رواني كار در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گلستان همايش پرستار ماما و پژوهش 1385 پوسترى
3 بررسي مقايسه اي اثرات گندزدايي محلول هالاميد، سايدكس و دكونكس 53 پلاس در اتاق هاي عمل مركز آموزشي درماني پنجم آذر همايش پرستار ماما و پژوهش 1385 شفاهى
4 رابطه فرسودگي پرستاران با شرايط فيزيكي محيط كار همايش سراسري آسيب شناسي حرفه اي واجتماعي پرستاري ومامايي – دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 1383 شفاهى
5 بررسي مقايسه اي روش هاي مقابله اي بكار گرفته شده توسط بيماران زن ومرد همودياليزي همايش سراسري مفاهيم پرستاري –دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382 شفاهى
6 كيفيت زندگي در بيماران دياليزي همايش پژوهش گذر گاه اصلي توسعه پايدار- دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382 شفاهى
7 بررسي رابطه كيفيت زندگي با شيوه هاي مقابله اي در بيماران دياليزي استان گلستان دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي-دومين همايش طرح هاي استان 1381 پوسترى
8 شيوه هاي مقابله اي بيماران دياليزي دومين كنگره مراقبت هاي پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران 1381 پوسترى
9 بد رفتاري با سالمندان نخستين همايش سراسري روانپزشكي سالمندان دانشگاه علوم پزشكي مازندران 1375 شفاهى
برگشت به صفحه کارنامه علمی
educational deputy
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 1002 queries by yektaweb 3571