برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
:: اعضا - دکتر غلامرضا محمودی شن ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی ##
پست الکترونیک mahmudishgoums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل دکتر غلامرضا محمودی شن
محل تولد مینودشت
تاریخ تولد 1343
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى آموزش پرستاری
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه تربیت مدرس
اطلاعات شغلی
محل خدمت دانشكده پرستاري و مامايي
درجه علمی دكتراي تخصصي
استاديار
وضعیت استخدامی رسمي
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 32426900
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر Gorgan
کشور Iran
## سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 كارشناسي ارشد پرستاری دانشكده پرستاري مامايي تهران تهران ایران 1374
2 كارشناسي پرستاری دانشكده پرستاري مامايي اصفهان اصفهان ایران 1366
3 كارداني پرستاری دانشكده پرستاري گرگان گرگان ایران 1364
4 دکتری آموزش پرستاری دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران 1389
## مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 آموزش پرستاری
## سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو کمیته علمی درون دانشگاهی جشنواره شهید مطهری 1390 1394
2 عضو کمیته بسته اخلاق حرفه ای در طرح تحول آموزش در دانشگاه 1394
3 عضو کمیته برگزاری مصاحبه دکتری پرستاری در کلان منطقه 1396
4 عضو کمیته اخلاق در آموزش پزشکی دانشگاه 1394
5 نماینده معاونت آموزشی در امتحان جامع دوره دکتری پرستاری در دانشکده 1395
6 عضو کمیته بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور در طرح تحول آموزش در دانشگاه 1395
7 عضو کمیته برنامه استراتژیک دانشکده 1392
8 عضو شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 1391
9 عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی 1390
10 عضو شورای EDO دانشکده پرستاری ومامایی بویه 1390
11 عضو و معاون و موسس مرکز تحقیقات پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی 1390
12 عضو هیئت تحریریه و سردبیر مجله علمی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی 1390 اد
13 مسئول اساتید مشاور دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی 1389
14 عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی 1389
15 عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی 1389
16 مسئول آموزش مداوم دانشكده دانشکده پرستاری و مامایی 1380 1385
17 عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی 1389 اد
18 مدير گروه پرستاري بهداشت جامعه و روان دانشکده پرستاری و مامایی 1393 اد
19 عضو کمیته علمی پژوهش در آموزش 1391
20 عضو کمیته مرکزی استادان مشاور دانشگاه 1390 اد
21 عضو کمیته ترفیع دانشکده پرستاری و مامایی 1390
## علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 ساخت و روانسجی ابزار تحقیق
2 پرستاری بهداشت جامعه و سلامت -بهداشت نوجونان- شیوه های سازگاری - کیفیت زندگی- سبک زندگی- سالمندی- آموزش
3 بهداشت روان
## دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 اصول خدمات بهداشتي رشته مامايي دانشکده پرستاری و مامایی - از سال 1377 تا 1395
2 مادران ونوزادان رشته پرستاري دانشکده پرستاری و مامایی - از سال 1374 تا 1380
3 تنظيم خانواده دانشکده پرستاری و مامایی - از سال 1374 تا 1379
4 اپيدميولوژي وجمعيت شناسي دانشکده پرستاری و مامایی - از سال 1377 تا کنون
5 پرستاري بهداشت جامعه(1) دانشکده پرستاری و مامایی - از سال 1374
6 پرستاري بهداشت جامعه(3) دانشکده پرستاری و مامایی - از سال 1374 تا کنون
7 پرستاري بهداشت جامعه(2) دانشکده پرستاری و مامایی - از سال 1374 تا کنون
8 روش تحقيق پرستاری کارشناسی ارشد ویژه دانشکده پرستاری و مامایی - از سال 1389 تا کنون
9 روش تحقيق پرستاری کارشناسی ارشد سالمندی دانشکده پرستاری و مامایی - از سال 1394
10 اپیدمیولوژی دوره دکتری پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی 1394
11 اپیدمیولوژی پرستاری کارشناسی ارشد سالمندی دانشکده پرستاری و مامایی 1394
12 ساخترها و سیستم های مراقبت ویژه سالمندی دانشکده پرستاری و مامایی 1394
13 پرستاری سالمندی 3 رشته پرستاری کارشناسی ارشد سالمندی دانشکده پرستاری و مامایی 1395
14 اخلاق حرفه ای پرستاری کارشناسی ارشد سالمندی دانشکده پرستاری و مامایی 1395
15 روش تدریس رشته پرستاری کارشناسی ارشد سالمندی دانشکده پرستاری و مامایی 1395
16 روش شناسی تحقیق دوره دکتری پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی1393
17 نقد تحقیق دوره دکتری پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی1394
18 نظریه های پرستاری رشته پرستاری کارشناسی ارشد سالمندی دانشکده پرستاری و مامایی1396
19 نظام¬های آموزش پرستاری در ایران و جهان دانشکده پرستاری و مامایی 1394
20 آزمون سازی و ارزشیابی دانشکده پرستاری و مامایی 1394
21 نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری دوره دکتری دانشکده پرستاری و مامایی 1394
## كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 كارگاه روش تحقيق مقدماتي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1384
2 كارگاه روش تحقيق مقدماتي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1384
3 كارگاه روش تحقيق مقدماتي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1384
4 كارگاه روش تحقيق مقدماتي 1383
5 اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی گلستان- بیمارستان علی اباد 1395
6 کارگاه ساخت و روانسنجی ابزار تحقیق دانشگاه علوم پزشکی گلستان- معاونت بهداشتی 1394
7 مقاله نویسی دانشکده پرستاریو مامایی 1393
## مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 كارگاه ارتباطات دانشگاه پزشكي علوم گلستان 1383
2 كارگاه طرح درس دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
3 كارگاه آموزشي طراحي وارزيابي آزمون دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
4 كارگاه روش هاي موثر يادگير دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
5 كارگاه ارزيابي دروني گروههاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
6 كارگاه متدولوژي تدريس دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1378
7 كارگاه آموزشي طرح درس دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
8 كارگاه روش برنامه ريزي آموزشي ودرسي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1382
9 كارگاه آموزشي روش تحقيق معاونت پژوهشي وزارت بهداشت ودرمان
10 كارگاه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1377
11 كارگاه بررسي وتدوين الگوهاي ارزشيابي كارآموزي هاي پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1378
12 كارگاه بررسي طرح درس دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1378
13 كارگاه بررسي راهكار هاي ارتقا كيفيت آموزش باليني دانشگاه علوم پزشكي رشت 1379
14 كارگاه روش تحقيق دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1379
15 آموزش شش ماهه ICU 1379
16 كارگاه آموزش پزشكي جامعه نگر تهران- دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي 1375
17 اصول گزارش نويسي در پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1377
18 كارگاه آموزش پزشكي جامعه نگر دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1375
19 كارگاه پيشرفته طراحي سوالات چند گزينه اي 1379
20 اولين كارگاه روش تحقيق 1376
21 كارگاه مقاله نويسي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1379
22 كارگاه مقاله نويسي انگليسي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
23 طراحي سوال با تاكيد بر آزمون هاي چند گزينه اي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
24 كارگاه آموزشي آماركاربردي مقدماتي ونرم افزار SPSS دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
25 كارگاه روش تحقيق پيشرفته دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
26 كارگاه ارزيابي دروني دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1390
27 کارگاه بصیرت ویژه اساتید دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1389
28 کارگاه طرح ضیافت اساتید دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1390
29 كارگاه دانش افزايي استادان (انديشه سياسي و مباني انقلاب اسلامي سطح 2 دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1394
30 كارگاه دانش افزايي استادان (اخلاق در مشاوره دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1394
31 هم اندیشی اساتید ( وحدت حوزه و دانشگاه) دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1393
32 امنیت ملی دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1393
33 كارگاه دانش افزايي استادان : اخلاق حرفه ای اساتید مشاور دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1393
34 تاثیرات جلسات هم اندیشی و راههای جذب حداکثری اساتید دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1393
35 بررسی موضوعات فرهنگی دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1390
## طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 ررسی اثر آموزش به بیمار و پیگیری با پیام های کوتاه آموزشی توسط پرستار بر تبعیت از رژیم درمانی بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد پس از ترخیص دربخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی پنجم آذر و صیاد شیرازی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در حال اجرا -
2 بررسی تاثیرآموزش خود مراقبتی برتبعیت ازدرمان در بیماران سالمند مبتلا به نارسایی قلبی بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی وتامین اجتماعی شهرستان گنبد کاووس دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در حال اجرا -
3 بررسی تاثیر استنشاق اسانس گل یاس بر سطح اضطراب وکورتیزول بیماران قبل از عمل لاپاراتومی در بخش های جراحی عمومی بیمارستان 5 آذر گرگان در سال1393 دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان تکمیل شده 1394
4 بررسی تاثیر آموزش و پیگیری اجرای تمرینات پیلاتس بر سطح شادکامی و خودپنداره حرفه ای پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه و اورژانس مراکزدرمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1394 دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان تکمیل شده 1396
5 بررسی تاثیر مراقبت چند مرحله ای انفرادی بر تبعیت از درمان در بیماران تحت درمان با همودیالیز مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی هاجر(س) شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان تکمیل شده 1393
6 بررسی تاثیر آموزش حضوری و غیر حضوری فرهنگ ایمنی بیمار بر مدیران پرستاری شاغل در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1391 دانشگاه علوم پزشکی گلستان ساری تکمیل شده 1392
7 تبیین و طراحی الگوی سازگاری سالمندان با پدیده سالمندی در مراکزبهداشتی ودرمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان. دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در حال اجرا -
8 طراحی وتبيين الگوي سبک زندگی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در حال اجرا -
9 بررسی ارتباط انگیزه شغلی با اولویت های انگیزشی کارکنان شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1390 دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در حال اجرا -
10 بررسی رابطه خود پنداری پرستاران با سبک زندگی آنان در بیمارستان های استان گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان تکمیل شده 1390
11 طرح ارزيابي دروني گروه پرستاري بهداشت جامعه و روان تکمیل شده 1385
12 طراحی ابزار سنجش سبک زندگی پرستاران دانشگاه تربیت مدرس گرگان تکمیل شده 1388
13 بررسي رابطه فرسودگي شغلي پرستاران شاغل با برخي عوامل دراستان گلستان تکمیل شده 1383
14 بررسي رابطه شيوه هاي مقابله اي با سلامت عمومي مراقبت كنندگان درمنزل از بيماران مزمن بستري شده در مراكز آموزشي درماني گرگان تکمیل شده 1384
15 بررسي رابطه كيفيت زندگي با شيوه هاي مقابله اي در بيماران دياليزي استان گلستان تکمیل شده 1381
16 بررسي رابطه فرسودگي شغلي پرستاران شاغل با برخي عوامل دراستان گلستان تکمیل شده 1383
17 بررسي آگاهي ،نگرش وعملكرد آرايشگران در مورد پيشگيري از بيماري هپاتيت B در گرگان تکمیل شده 1378
18 بررسي شيوع هپاتيت C ورابطه آن با برخي عوامل در اهداء كنندگان خون در شهر گرگان تکمیل شده 1379
19 بررسي مقايسه اي تصوير ذهني از خود نوجوانان پسر ودختر دانش آموزان مقطع راهنمايي ودبيرستان تکمیل شده 1374
20 بررسي مقايسه اي خود انگاره نوجوانان مبتلا به تالاسمي وهمتايان آنها در شهر گرگان تکمیل شده 1376
21 بررسي آگاهي ،نگرش وعملكرد آرايشگران در مورد پيشگيري از بيماري ايدز در گرگان تکمیل شده 1378
22 تاثیر تحریکات شنوایی بر میزان سطح هوشیاری بیماران کماییمبتلا به ضربه مغزی بستری در بخش های مراقبت ویژه مرکز آموزشی درمانی پنجم آذر دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1390 دانشگاه علوم پزشکی گلستان گرگان تکمیل شده 1392
23 بررسي تأثير آموزش حضوري و غير حضوري مديريت استرس بر كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سكته قلبي بستري در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در شهرساری دانشگاه علوم پزشکی گلستان ساری تکمیل شده 1392
## دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 تاثیر تحریکات شنوایی بر میزان سطح هوشیاری بیماران کماییمبتلا به ضربه مغزی بستری در بخش های مراقبت ویژه مرکز آموزشی درمانی پنجم آذر دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1390 اسماعیل حسین زاد گرگان 1392
2 بررسي تأثير آموزش حضوري و غير حضوري مديريت استرس بر كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سكته قلبي بستري در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در شهرساری مهدی محمودی ساری 1392
3 بررسی تاثیر مراقبت چند مرحله ای انفرادی بر تبعیت از درمان در بیماران تحت درمان با همودیالیز مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی هاجر(س) شهرکرد لیلا رفیعی شهرکرد 1393
4 بررسی تاثیر استنشاق اسانس گل یاس بر سطح اضطراب وکورتیزول بیماران قبل از عمل لاپاراتومی در بخش های جراحی عمومی بیمارستان 5 آذر گرگان در سال1393 محمد یادگاری گرگان 1394
5 بررسی تاثیر آموزش و پیگیری اجرای تمرینات پیلاتس بر سطح شادکامی و خودپنداره حرفه ای پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه و اورژانس مراکزدرمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1394 حالی محمد پرنگ گنبد کاووس 1396
6 بررسی تاثیرآموزش خود مراقبتی برتبعیت ازدرمان در بیماران سالمند مبتلا به نارسایی قلبی بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی وتامین اجتماعی شهرستان گنبد کاووس سعید ایمر گنبد کاووس
7 ررسی اثر آموزش به بیمار و پیگیری با پیام های کوتاه آموزشی توسط پرستار بر تبعیت از رژیم درمانی بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد پس از ترخیص دربخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی پنجم آذر و صیاد شیرازی زلیخا قریشی گرگان
## مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 The effects of probiotic supplementation on hemoglobin in chronic renal failure patients under hemodialysis: A randomised clinical trial J Res Med Sci 2017 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
2 The effects of an individual, multistep intervention on adherence to treatment in hemodialysis patients 3th : Gholamreza Mahmoodi Shan Disability and Rehabilitation 2015 مقاله کامل علمی - پژوهشی
3 Self-care Behavior Promotion among Type 2 Diabetic Patients: A Randomized Controlled Trial fprth author: Gholam Reza Mahmoodi Journal of Biology and today's world 2014 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
4 Development of a valid and reliable diabetes self management instrument: an Iranian version fourth author: Gholamreza mahmoodisha Journal of Diabetes and metabolic disorder 2011 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
5 Iranian nurses perception of spirituality and spiritual care: a qualitative content First author: Gholamreza mahmoodishan Journal of medical ethics and history of Medicine 2010 مقاله کامل علمی - پژوهشی
6 تبيين مفهوم و چالش هاي ارائه خدمات پيشگيري و مراقبتي در اورژانس پيش بيمارستاني: يك مطالعه كيفي نویسنده چهارم :غلامرضا محمودی شن مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران 1394 چکیده مقاله
7 رابطه فرسودگي پرستاران با برخي شرايط حرفه اي نویسنده هفتم:غلامرضا محمودی شن مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی 1394 مقاله کامل
8 اعتباریابی پرسشنامه خودپنداري حرفه اي پرستاران نویسنده اول : غلامرضا محمودی شن مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه 1394 چکیده مقاله
9 رابط سبک سودگي پزستاران با بزخي يیضگي اَی فزدی حزف ای آوان در بيمارستان اَی - داوشگا عل مً پششکي استان گلستان نویسنده اول : غلامرضا محمودی شن هجله توسعه پژوهش در پرستاري و هاهايي 1393 چکیده مقاله
10 تاثیرتحریک شنوایی سازمان یافته با صداي پرستار بر طول مدت کما در بیماران ضربه مغزي نويسنده دوم غلامرضامحمودي (مسئول) مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامایی 1392 مقاله کامل
11 تاثیر مراقبت چند مرحله اي انفرادي بر تبعیت از درمان در بیماران همودیالیزي نویسنده دوم : غلامرضا محمودی شن مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامایی 1392 چکیده مقاله
12 تبعيت از درمان همودياليز و رابطه آن با برخي عوامل در بيماران همودياليزي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني هاجر (س) شهركرد ويسنده سوم : غلامرضامحمودي شن مجله باليني پرستاري و مامايي/ 1392 مقاله کامل
13 وضعیت سلامت عمومی مراقبین بیماران نرولوژیک و رابطه آن با برخی عوامل نویسنده دوم : غلامرضا محمودی شن مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامایی 1391 چکیده مقاله
14 رابطه برخی عوامل مرتبط با سطوح فرسودگی پرستاران شاغل در استان گلستان نویسنده اول : غلامرضا محمودی مجله مراقبت های پرستاری ومامایی زنجان 1390 چکیده مقاله
15 مقایسه شیوه های مقابله ای زنان و مردان مراقبت کننده بیماران نرولوژیک در منزل نویسنده دوم : غلامرضا محمودی مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان 1389 چکیده مقاله
16 شیوع کم خونی فقر آهن در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بخش همودیالیز مرکز آموزشی در مانی 5آذر نويسنده هفتم : غلامرضامحمودي شن مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامایی 1389 مقاله کامل
17 مضامین اخلاقی در سبک زندگی حرفه ای پرستاران : یک مطالعه کیفی به شیوه ی تحلیل محتوای استقرایی مجله اخلاق وتاریخ پزشکی 1388 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
18 نحوه مدیریت پرستاری ورابطه آن با فرسودگی شغلی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی نويسنده سوم غلامرضامحمودي مجله دانشگاه علوم پزشکی جهرم 1387 چکیده مقاله
19 بررسي رابطه فرسودگي شغلي پرستاران شاغل با برخي عوامل دراستان گلستان نويسنده اول غلامرضامحمودي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان- دوره هشتم شماره 2 تابستان 1385 چکیده مقاله
20 بررسي مقايسه اي اثر گندزدايي محلول هالاميد، سايدكس وديكونكس 53 بر وسايل اطاق هاي عمل بيمارستان پنجم آذر گرگان نويسنده دوم غلامرضامحمودي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان-دوره هشتم شماره 2 تابستان 1385 چکیده مقاله
21 تاثير موسيقي برميزان اضطراب وبرخي متغير هاي فيزيولوژيك بيماران نويسنده چهارم غلامرضامحمودي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان- دوره هفتم، شماره 1، 1384، شماره مسلسل 15 1385 چکیده مقاله
22 تاثير موسيقي بر برخي از شاخص هاي فيزيولوژيك بيماران قبل از جراحي نويسنده پنجم غلامرضا محمودی مجله علمي دانشكده پرستاري مامايي گرگان-دوره سوم شماره يك بهار و تابستان 1385 چکیده مقاله
23 بررسي مقايسه اي اثر گندزدايي محلول هالاميد وديكونكس 53بروسايل اطاق هاي عمل بيمارستان پنجم آذر گرگان نويسنده اول غلامرضامحمودي مجله علمي دانشكده پرستاري مامايي گرگان- دوره دوم شماره دو پاييز و زمستان 1384 چکیده مقاله
24 بررسي آگاهي ،نگرش وعملكرد آرايشگران در مورد پيشگيري از بيماري هپاتيت Bدر گرگان نويسنده اول غلامرضامحمودي مجله دانشكده پرستاري مامايي گرگان- دوره دوم، شماره يك 1383 چکیده مقاله
25 بررسي رابطه كيفيت زندگي با شيوه هاي مقابله اي در بيماران دياليزي استان گلستان نويسنده اول غلامرضامحمودي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان-سال پنجم،شماره 12 1382 چکیده مقاله
26 بررسي مقايسه اي خود انگاره نوجوانان مبتلا به تالاسمي وهمتايان آنها در شهر گرگان نويسنده اول غلامرضامحمودي مجله علمي دانشكده پرستاري مامايي گرگان- سال سوم، شماره، 5 1379 چکیده مقاله
27 بررسي آگاهي ،نگرش وعملكرد آرايشگران در مورد پيشگيري از بيماري ايدز در گرگان نويسنده اول غلامرضامحمودي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان-سال دوم، شماره5 1379 چکیده مقاله
28 بررسي مقايسه اي تصوير ذهني از خود نوجوانان پسر ودختر غلامرضا محمودی شن مجله علمي دانشكده پرستاري مامايي گرگان- سال دوم، شماره 3 1376 چکیده مقاله
29 پنداشت از خود نويسنده اول غلامرضامحمودي مجله علمي دانشكده پرستاري مامايي گرگان- سال اول،شماره 1 1375 چکیده مقاله
## مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 بررسي انگيزه تحصيلي و رابطه آن با برخي از عوامل در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گلستان همايش پرستار ماما و پژوهش 1385 پوسترى
2 بررسي رابطه فرسودگي شغلي پرستاران شاغل با شرايط رواني كار در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گلستان همايش پرستار ماما و پژوهش 1385 پوسترى
3 بررسي مقايسه اي اثرات گندزدايي محلول هالاميد، سايدكس و دكونكس 53 پلاس در اتاق هاي عمل مركز آموزشي درماني پنجم آذر همايش پرستار ماما و پژوهش 1385 شفاهى
4 رابطه فرسودگي پرستاران با شرايط فيزيكي محيط كار همايش سراسري آسيب شناسي حرفه اي واجتماعي پرستاري ومامايي – دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 1383 شفاهى
5 بررسي مقايسه اي روش هاي مقابله اي بكار گرفته شده توسط بيماران زن ومرد همودياليزي همايش سراسري مفاهيم پرستاري –دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382 شفاهى
6 كيفيت زندگي در بيماران دياليزي همايش پژوهش گذر گاه اصلي توسعه پايدار- دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382 شفاهى
7 بررسي رابطه كيفيت زندگي با شيوه هاي مقابله اي در بيماران دياليزي استان گلستان دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي-دومين همايش طرح هاي استان 1381 پوسترى
8 شيوه هاي مقابله اي بيماران دياليزي دومين كنگره مراقبت هاي پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران 1381 پوسترى
9 بد رفتاري با سالمندان نخستين همايش سراسري روانپزشكي سالمندان دانشگاه علوم پزشكي مازندران 1375 شفاهى
برگشت به صفحه کارنامه علمی
educational deputy
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 59 queries by YEKTAWEB 3638