برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
:: اعضا - علیرضا محرری ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی ##
پست الکترونیک moharrer40yahoo.com
نشانى پایگاه اینترنتى mohareri@goums.ac.ir
نام کامل علیرضا محرری
محل تولد مشهد
تاریخ تولد 29/12/1349
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى علوم تشریحی
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
اطلاعات شغلی
محل خدمت دانشكده پزشكي
درجه علمی كارشناسي ارشد
مربي
وضعیت استخدامی رسمي
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 01714421651
دورنگار 01714421289
نشانی Department of Anatomy - School of Medicine - Grgan - Iran
کدپستی
صندوق پستی
شهر Gorgan
کشور I.R. of Iran
## توصيف مختصر
## سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی ارشد علوم تشریحی علوم پزشکی مشهد مشهد ایران مهر 1373 39/17
2 کارشناسی علوم جانوری دانشگاه فردوسی مشهد ایران آبان 1366 16
## آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 انگلیسی متوسط
## سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 کارشناس در گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 1368 1373
2 مسئول راه اندازی مرکز مهارت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پزشکی 1382 1383
3 مربی و عضو هیات علمی در گروه علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پزشکی 1373 1387
## دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 سلول شناسی و بافت شناسی (رشته علوم آزمایشگاهی) دانشکده پیراپزشکی
2 تشریح عمومی (رشته های علوم آزمایشگاهی، اتاق عمل، بهداشت خانواده، مبارزه با بیماری ها و ...) دانشکده پیراپزشکی
3 جنین شناسی (رشته مامایی) دانشکده پرستاری و مامایی
4 سلول شناسی و بافت شناسی (رشته مامایی) دانشکده پرستاری و مامایی
5 تشریح عمومی (رشته های پرستاری و مامایی) دانشکده پرستاری و مامایی مهر 74 تاکنون
6 تشریح اندام های فوقانی و تحتانی (رشته پزشکی) دانشکده پزشکی بهمن 73 الی بهمن 75
7 تشریح سروگردن (رشته پزشکی) دانشکده پزشکی از سال 1375 تاکنون
8 تشریح تنه (رشته پزشکی) دانشکده پزشکی از سال 1375 تاکنون
9 تشریح(اختصاصی) (رشته هوشبری) دانشکده پیراپزشکی
10 تشریح 1 (رشته دندانپزشکی) دانشکده دندانپزشکی
11 تشریح 2 (دندانپزشکی) دانشکده دندانپزشکی
12 تشریح (رشته پروتزهای دندانی) دانشکده دندانپزشکی
## مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 دوره آموزش مداوم (پنجمین همایش بین المللی علوم تشریحی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران 1380
2 سومین دوره طرح معرفت (ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و ....... کشور) معاونت آموزشی وزارت بهداشت... و معاونت آموزشی موسسه امام خمینی مشهد (هتل پارس) 1387
3 دوره آموزشی مهارت های هفت گانه فناوری اطلاعات (ICDL) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت پژوهشی دانشگاه نامبرده 1383
4 کارگاه آموزشی تکنیک های مصاحبه و مشاوره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان دفتر هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی 1387
5 کارگاه شیوه های نوین ارزشیابی فراگیران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه نامبرده 1386
6 کارگاه آموزشی طراحی و ارزیابی آزمون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه نامبرده 1383
7 کارگاه آموزشی ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه نامبرده 1383
8 کارگاه آموزشی طرح درس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه نامبرده 1383
9 کارگاه مهارت تدریس به شیوه سخنرانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه نامبرده 1382
10 کارگاه پژوهش در آموزش (2) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه نامبرده 1382
11 کارگاه پژوهش در آموزش (1) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه نامبرده 1382
12 کارگاه روش برنامه ریزی آموزشی و درسی (1) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه نامبرده 1382
13 کارگاه مقدماتی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه نامبرده 1377
14 کارگاه پیشرفته طراحی سوالات چند گزینه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه نامبرده 1379
15 کارگاه آموزش روش تحقیق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت پژوهشی دانشگاه نامبرده 1378
16 اولین کارگاه روش تحقیق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان دانشگاه نامبرده 1376
17 کارگاه متدلوژی تدریس . P.A.L. P.B.L دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان معاونت آموزشی دانشگاه نامبرده 1378
18 دوره باز آموزی (سومین کنگره علوم تشریحی ایران) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی در دانشگاه نامبرده 1375
19 دوره آموزش مداوم (هشتمین کنگره سراسری آناتومی ایران) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران در دانشگاه نامبرده 1387
20 کارگاه اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1393
21 کارگاه بصیرت ویژه اساتید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1389
22 کنفرانس اخلاق کاربردی حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان- گرگان 1389
23 کارگاه دانش افزایی استادان (اخلاق حرفه ای) دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان 1392
24 کارگاه تاریخ علم و تمدن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان 1392
25 کارگاه اندیشه سیاسی و معرفت شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان 1392
## طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی مقایسه ای شدت درد و میزان خون ریزی در تزریقات داخل عضلانی در دو محل ونتروگلوته آل و دورسوگلوته آل علیرصا محرری - حسین نصیری دانشگاه علوم پزشکی گلستان بیمارستان 5 آذر گرگان تکمیل شده 1385
2 بررسی مقایسه ای ابعاد آناتومیکی سر و صورت به روش سفالومتری در دو گروه فارس و ترکمن در شهرستان گرگان محمدجعفر گلعلی پور - کامران حیدری - علیرضا محرری (بعنوان همکار طرح) دانشگاه علوم پزشکی گلستان شهرستان گرگان تکمیل شده 1380
3 بررسی اثر دیابت بارداری بر سیر تکاملی سلول های بتا پانکراس در زاده های موش صحرایی علیرضا محرری- ثریا غفاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان مركز تحقيقات ناهنجاری های مادرزادی گرگان تکمیل شده 1393
## كتاب‌هاي منتشر شده
# عنوان نگارندگان/مترجمان ناشر سال چاپ دفعات چاپ نوع اثر
1 کالبد شناسی انسانی بالینی علیرضامحرری نور دانش 1391 چاپ اول تالیف
2 کالبد شناسی عمومی انسانی علیرضامحرری نور دانش 1389 چاپ اول تالیف
3 اطلس کالبد شناسی عمومی انسانی علیرضامحرری نور دانش 1388 چاپ اول تالیف
4 کالبد شناسی عمومی انسانی علیرضا محرری نور دانش 1388 چاپ دوم تالیف
5 تشریح مصور تنه علیرضا محرری انتشارات چهر 1381 چاپ اول تالیف
## مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Stress inhibits psychomotor performance differrently in simple and complex open field environments Jamshid Farajim, Nabiollah Soltanpour, Seyed Yaghoob Jafari, Reza Moeeini, Shiva Pakdel, Alireza Moharreri, Gerlinde A.S. Metz Hormones and Behavior 65 (2014) 66-75 2014 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
2 Scopolamine reduces the density of M1 muscarinic neurons in rats hippocampus m. Jahanshahi, E. G. nickmahzar, S. Seif-hoseini, F. Babakordi, A. R. Moharreri Int. j. morphol 31(4): 1227-1232, 2013 2013 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
3 Effect of maternal morphine sulfate exposure on neuronal plasticity of dentate gyrus in Balb/c Mice Offspring M.J. Golalipour, S. Ghafari, S. Kaboli Kafshgiri, M. H. Latifi Moghadam, A. R. Moharreri * Pakistan Journal of Biological Sciences 16 (6): 281-286, 2013 2013 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
4 A Variation of Brachial Plexus Absence of Musculocutaneous Nerve Mehrdad Jahanshahi - Ali Reza Moharreri - Mohammad Jafar Golalipoor MJIH Vol. 6 No 1 2003 مقاله کامل علمی - پژوهشی
5 مقايسه شدت درد و ميزان خونريزي در تزريقات داخل عضلاني در دو محل دورسوگلوته آل و ونتروگلوته آل عليرضا محرري-حسین نصیری-مهرداد جهانشاهی- ح رحمانی- ع ا عبداللهی- م ر ربیعی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان-دوره 9-شماره 3 1386 چکیده مقاله
6 حدود طبيعی ابعاد آناتوميک سر و صورت نوزادان پسر به روش سفالومتری در گروه های قومی فارس بومی و ترکمن در شهرستان گرگان دکتر گلعلی پور , دکتر فراهانی , کامران حيدری , مهرداد جهانشاهی و عليرضا محرری مجله علوم پايه پزشکی ايران ( مشهد ): جلد 4 , شماره 1 1380 چکیده مقاله
7 تعيين شكل سر در نوزادان دختر و ارتباط آن با گروه هاي قومي در شهرستان گرگان عليرضا محرري ، كامران حيدري ، مهرداد جهانشاهي ، دكتر محمدجعفر گلعلي پور كتابچه ي پنجمين همايش علوم تشريح ايران 1380 مقاله کامل
8 فقدان عصب موسکولوکوتانئوس و عصب دهی عضلات کوراکوبراکیالیس، دو سر بازویی و پوست کنار خارجی ساعد توسط شاخه های عصب مدیان مهرداد جهانشاهي ، عليرضا محرري ، دكتر محمدجعفر گلعلي پور مجله علمی ترویجی اسرار ، سال هشتم، شماره 4 1380 چکیده مقاله
9 تاثیر عامل قوميت در تنوع شکل سر و صورت نوزادان دختر شهرستان گرگان دکتر گلعلی پور , کامران حيدری , مهرداد جهانشاهی و عليرضا محرری مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان, شماره 8 1380 چکیده مقاله
10 تعيين شكل سر در نوزادان پسر با استفاده از ايندكس سفاليك در دو گروه قومي فارس بومي و تركمن در شهرستان گرگان مهرداد جهانشاهي ، دكتر محمدجعفر گلعلي پور ، عليرضا محرري ، كامران حيدري كتابچه ي پنجمين همايش علوم تشريح ايران 1380 مقاله کامل
## مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 مقایسه شدت درد و خون ریزی در تزریقات داخل عضلانی در دو محل ونتروگلوتئال و دورسوگلوتئال علیرضا محرری - حسین نصیری - مهرداد جهانشاهی پنجمین کنگره بین المللی آسیا و اقیانوسیه آناتومی 1387 پوسترى
2 تعیین شکل سر در نوزادان دختر و ارتباط آن با گروه های قومی در شهرستان گرگان علیرضا محرری - کامران حیدری - مهرداد جهانشاهی- محمدجعفر گلعلی پور پنجمین همایش علوم تشریحی ایران 1380 پوسترى
## افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 لوح تقدیر معلم نمونه در دانشگاه علوم پزشکی گلستان اردیبهشت 1386
2 لوح تقدیر در هفته پژوهش بعنوان نویسنده برترین کتاب منتشر شده (کالبد شناسی عمومی انسانی) در سال تحصیلی 87-88 88/9/23
3 لوح تقدیر پژوهشگر نمونه در استان گلستان آذر 1381
4 لوح تقدیر به عنوان استاد برتر دانشگاه 90/2/14
5 لوح تقدیر استاد نمونه در دانشگاه علوم پزشکی گلستان 92/2/12
## عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 انجمن علوم تشریحی ایران
## معرف‌ها
# اسامى نشانى و شماره تماس
1 دکتر محمد جعفر گلعلی پور دانشگاه علوم پزشکی گلستان(دانشکده پزشکی- گروه آنا)
2 دکتر علیرضا فاضل دانشگاه علوم پزشکی مشهد(دانشکده پزشکی- گروه آناتو)
3 دکتر مسعود فریدونی دانشگاه فردوسی مشهد(دانشکده علوم-گروه زیست شناسی)
برگشت به صفحه کارنامه علمی
educational deputy
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.077 seconds with 998 queries by yektaweb 3531