برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
:: اعضا - شهره کلاگری ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی ##
پست الکترونیک kolagarigoums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى www.goums.ac.ir
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر 1-3241-2016
نشانی پروفایل اسکوپوس 56374142300
نشانی ارکید 0000-0001-6544-5383
نام کامل خانم شهره کلاگری
محل تولد تهران
تاریخ تولد 26/06/1345
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى مديريت خدمات پرستاري – داخلي و
محل اخذ آخرین مدرک تهران
اطلاعات شغلی
محل خدمت دانشكده پرستاري و مامايي
درجه علمی پی اچ دی
استاديار
وضعیت استخدامی رسمي
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 01732451353-4
دورنگار 01732455171
نشانی
کدپستی 4934174515
صندوق پستی
شهر
کشور
## سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 كارشناسي ارشد ناپيوسته علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران ایران 23/11/1376
2 كارشناسي علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران ایران 30/06/1369
3 كارداني علوم پزشكي اصفهان اصفهان ایران 10/08/1365
4 دکترا علوم پزشکی شهید بهشتی تهران یران 21/10/1393
## سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو شوراي EDC دانشكده
2 عضو شوراي هسته پژوهش دانشگاه 83
3 عضو شوراي توسعه آموزشي پزشكي دانشكده 83
4 مسئول انجمن علمي پرستاري 81
5 مسئول كميته تحقيقات دانشكده پرستاري و مامايي 81 84
6 دبير علي سمينار دانشجويي ايدز در گرگان 81
7 استاد مشاور ترمهاي تحصيلي 77
8 مربي دانشكده پرستاري ومامايي گرگان 77
9 كارشناس پرستاري شبكه بهداشت و درمان ورامين 76 77
10 كارشناس پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 75 76
11 كارشناس پرستاري بيمارستان فارابي شاهرود 73 75
12 كارشناس پرستاري دانشكده علوم پزشكي شاهرود 70 73
13 عضو كميته بررسي نيازهاي آموزشي آموزش مداوم دانشكده
14 عضو هيات تحريريه دانشكده
## دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 بهداشت مادران و نوزادان
2 کودک بیمار
3 کودک سالم
4 تاریخ و تحولات پرستاری
5 روش کار در اتاق عمل
6 بیماری های و پرستاری ادراری
7 فیزیو پاتولوژی و بیماری های عفونی
8 فوریت ها
9 فیزیو پاتولوژی و بیماری های غدد
10 نشانه شناسی و معاینات فیزیکی
11 بررسی وضعیت سلامت
12 روش تحقيق
13 مفاهيم پرستاري (1) و (4)
14 پرستاري بهداشت مادران و نوزادان (1) و (2)
15 بيماريهاي گوارش
16 بيماريهاي اطفال (1) و (2)
17 داخلي جراحي مامايي
18 بررسي وضعيت سلامت و سمولوژي مامايي
19 بيماريهاي چشم و گوش وپرستاري
20 بيمار يهاي غدد پرستاري
21 بيماري عفوني پرستاري
22 بیماری ها و پرستاری ارتوپدی
23 آلرژی
24 بیماری و پرستاری خون
25 مقدمه ای بر پرستاری مراقبت های ویژه
26 بیماری و پرستاری در مراقبت های ویژه
27 روش تحقیق دوره دکترای پرستاری
28 پایش ارشد مراقبت ویژه
29 بیماری های تنفس در مراقبت ویژه
30 بررسی وضعیت سالمندی ارشد پرستاری سالمندی
31 مراقبت اولیه در پرستاری سالمندی
32 تئوری های پرستاری و نظریه پردازی در ارشد پرستاری سالمندی
33 مدیریت آموزشی دوره دکترا ی پرستاری
34 ارزشیابی و ابزار سازی دوره دکترای پرستاری
35 رویکرد های نوین تدریس دوره دکترای پرستاری
36 رویکرد های نوین تدریس به صورت کارگاهی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی
## كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 كارگاه طرح درس روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان دانشگاه علوم پزشکي گلستان 78
2 کارگاه آموزشی روش ها و فنون تدریس برا یدانشجویان کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 89
3 کارگاه آموزش پاسخگو دانشکده پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری و مامایی 94
4 کارگاه جستجوی منابع مرکز تحقیقات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان 96
## مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 كارگاه روش تحقيق مقدماتي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 80
2 كارگاه رو ش تحقيق كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 79
3 كارگاه رو ش تحقيق كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 79
4 دوره 6 ماهه آموزشيICU دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 79
5 دوره آموزش توجيهي ويژه سازمان منطقه اي بهداشت و درماني گلستان مركز آموزش مديريت دولتي 70
6 كنگره بيماريهاي گوارشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان دانشگاه علوم پزشكي سمنان 70
7 كارگاه آموزشي ارزيابي درونيگروههاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي گلستان دانشگاه علوم پزشکي گلستان 83
8 كارگاه آموزشي طرح درس دانشگاه علوم پزشکي گلستان دانشگاه علوم پزشکي گلستان 83
9 كارگاه بازآموزي اصول علمي انتقال خون و تجويز فرآوره هاي آن دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 82
10 كارگاه آموزش در پژوهي (1) و (2) دانشگاه علوم پزشکي گلستان دانشگاه علوم پزشکي گلستان 82
11 كارگاه مقاله نويسي دانشگاه علوم پزشکي گلستان دانشگاه علوم پزشکي گلستان 81
12 كارگاه پيشرفته طراحي سوالات چند گزينه اي دانشگاه علوم پزشکي گلستان دانشگاه علوم پزشکي گلستان 79
13 كارگاه روش تحقيق كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي گلستان دانشگاه علوم پزشکي گلستان 79
14 كارگاه روش تحقيق براي هسته اي پژوهش دانشگاه علوم پزشکي گلستان دانشگاه علوم پزشکي گلستان 78
15 كارگاه متدلوژي تدريسPAL- PBL دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکي گلستان 77
16 سمينار دانشجويي ايدز دانشكده پرستاري و مامايي گلستان دانشكده پرستاري و مامايي گلستان 82
17 همايش سراسري مفاهيم پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 82
18 کارگاه ابزار سازی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 91
19 کارگاه ژورنالیسم پزشکی دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 94
20 کارگاه راهنمایی و مشاوره برای اساتید مشاوره دانشگاه علوم پزشکي گلستان دانشگاه علوم پزشکي گلستان 94
21 کارگاه آموزش پاسخگو دانشگاه علوم پزشکي گلستان دانشگاه علوم پزشکي گلستان 94
22 کارگاه معادلات ساختاری دانشگاه علوم پزشکي گلستان دانشگاه علوم پزشکي گلستان 94
23 کارگاه اصول روش پژوهش کیفی و رویکرد پدیدخ شناسی مرکز تحقیقات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان 95
24 کارگاه مدیریت منابع پرزی و مندلی مرکز تحقیقات پرستاری مرکز تحقیقات پرستاری 96
25 کارگاه خطاهای دارویی معاونت درمان معاونت درمان 96
## طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 مقايسه ميزان يادگيري به روش سخنراني وحل مسئله دردانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گرگان (PBL ) تکمیل شده 1384
2 بررسي رابطه بين شيوه هاي رهبري مديران پرستاري از ديدگاه پرسنل پرستاري و ميزان رضايت شغلي پرسنل بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشگي گرگان تکمیل شده 1384
3 بررسي تاثير آموزش برميزان كاربرد راهكارهاي مدريت زمان توسط سرپرستاران شاغل درمراكز درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گرگان تکمیل شده 1384
4 بررسي رابطه بين شيوه هاي رهبري و رضايت شغلي پرسنل پرستاري بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه تکمیل شده 1383
5 بررسي شيوع بي خوابي در دانشجويان ساكن در خوابگاههاي دانشگاه علوم پزشكي گرگان تکمیل شده 1381
6 بررسي اختلالات خواب در پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تکمیل شده 1376
7 بررسي ميزان استرس در پرسنل اتاق عمل بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گرگان در رابطه آن با برخي عوامل تکمیل شده 1380
8 بررسی دیدگاه بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان درباره رعایت احترام به محدوده قلمرو انسانی تکمیل شده 86
9 روانسنجی ابزار فرسودگی شغلی پرستاران در حال اجرا 94
10 روانسنجی ابزار سوئ مصرف تنباکوی بدون دود در حال اجرا 94
11 ارتباط عوامل ناراحتی بیمار در بخش مراقبت های ویژه با مهارت های مقابله ای در بیماران بستری در بخش جراحی قلب باز تکمیل شده 94
## دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 نأثیر آموزش مراقبت تسکینی بر خودکار آمدی سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی مزمن مراجعه کننده به درمانگاه های دزیانی و 5 آذر مراکز آموزشی درمانی گلستان سال1396 آمنه تاریکه لمسکی
2 بررسی ارتباط عوامل ناراحت کننده و راهبردهای مقابله ایی بیماران بستری در بخش ICU قلب باز مرکز آموزشی و درمانی امیرالمونین کردکوی 1394 معصومه رحیمی 96
3 تأثیر آموزش روشهای مراقبت تسکینی بر الگوی زندگی با درد مزمن سالمندان کانون سالمندان جهان دیدگان شهر گرگان الهام حصاری
## دانشجويان تحت مشاوره
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسی تأثیر آموزش پس از ترخیص بر رفتار خود مراقبتی بیماران مبتلا به ایسکمی قلبی و پیگیری آن بر مبنای بسته آموزشی در بخش CCU مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال 94 حسین اسماعیل پور 95
2 بررسی تأثیر آموزش دینامیک صحیح انتقال بیمار بر کاهش کمر درد در پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی استان گلستان در سال 95-94 کیومرث یحیایی 95
3 طراحی و روانسنجی ابزار نیازهای حمایتی بیماران همودیالیز
4 رابطه نشاط با حمایت اجتماعی درک شده در سالمندان شهر گرگان 1396
5 بررسی تاثیر آموزش رژيم غذايي و پوزیشن نیمه¬نشسته بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی بیماران مبتلا به سرطان پستان ارجاع شده به مرکزآموزشی و درمانی 5آذر دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال 1396
## كتاب‌هاي منتشر شده
# عنوان نگارندگان/مترجمان ناشر سال چاپ دفعات چاپ نوع اثر
1 مراقبت های اورژانسی و کمک های اولیه برای پرستاران: یک راهنمای بالینی 1388 3 تالیف
## مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 تاثیر آموزش و پی گیری پس از ترخیص ب رفتار خود مراقبتی بیماران مبتلا به ایسکمی قلب 1395 کومش 96 مقاله کامل
2 رابطهبينمعنويتواضطرابمرگدربيمارانمبتلابهسرطانتحت شيميدرماني مجله دانشگاه علوم پزشکی گلستان 96 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
3 دشواری نقش در مدرسین پرستاری : مطالعه کیفی مجله توسعه پژوهش در پرستاری 94 مقاله کامل
4 دشواری نقش و عوامل مرتبط با آن در مدرسین پرستاری کشور:چالش مدیران آموزشی فصلنامه مدیریت پرستاری 92 مقاله کامل
5 نظرات دانشجویان پرستاری در مورد استفاده از دستیار دیزیتالی شخصی به عنوان یک وسیله کمک اموزشی مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 90 مقاله کامل
6 بررسی تاثیر آموزش کارگاهی مهارتهای مدیریت زمان بر میزان کاربرد آن توسط سرپرستاران مجله پژوهش پرستاری 88 مقاله کامل
7 بررسی دیدگاه بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان درباره رعایت احترام به محدوده قلمرو انسانی توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی 87 مقاله کامل
8 مقايسه ديدگاه مديران آموزشي دو دانشگاه در استان گلستان درباره تاثير آگاهي از مفاهيم مديريت بر نحوه عملكرد مديران ويژه نامه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان-جلد چهاردهم،ضميمه آذر- دي 86 چکیده مقاله
9 توزيع فراواني چاقي و نسبت دور كمر به باسن در جامعه شهري استان گلستان طي سال 1384 دانشكده پرستاري و مامايي گرگان- دوره سوم/شماره2/پاييز و زمستان 85 چکیده مقاله
10 بررسي شيوع بي خوابي در دانشجويان خوابگاهي دانشگاه علوم پزشكي گرگان دانشكده پرستاري و مامايي گلستان- شماره 1 83 چکیده مقاله
11 هيپرترمي بدخيم دانشكده پرستاري و مامايي گلستان- شماره 6 83 چکیده مقاله
12 بررسي ميزان استرس پرسنل اتاق عمل بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گرگان و رابطه آن با برخي ازعوامل مرتبط در سال 80 علمي پژوهشي علوم پزشكي گرگان- شماره 10 82 چکیده مقاله
13 اختلالات خواب ناشي از نوبت كاري نوبت كاري سد ارتقا كيفيت خدمات پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي همدان- شماره 20 82 چکیده مقاله
14 بررسي اختلالات خواب در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي علوم پزشكي شهيد بهشتي علمي پژوهشي علوم پزشكي گرگان- شماره 10 سال چهارم پائيز و زمستان 81 چکیده مقاله
15 Psychometric Evaluation of Role Strain Scale: Persian Version مجله پزشکی هلال احمر مقاله کامل
16 بررسی ارتباط عوامل ناراحت کننده و راهبرد های مقابله ای بیماران بستری در بخش ICU قلب باز مرکز لموزشی و درمانی امیر المومنین کردکوی 1394 مقاله کامل
17 بررسی تاثیر اموزش پس از ترخیص بر رفتار خود مراقبتی بیماران مبتلا به ایسکمی قلبی و پیگیری آن بر مبنای بسته آموزشی در بخش CCU مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال 1394 مقاله کامل
18 بررسی تاثیر آموزش دینامیک صحیح انتقال بیمار بر کاهش کمر درد در پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی استان گلستان در سال 1394-1395 مقاله کامل
## مقالات در دست چاپ
# عنوان نگارندگان عنوان مجله نوع انتشار
1 تاثیر آموزش مراقبت تسکینی بر خودکارآمدی سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی مزمن مراجعه کننده به درمانگاههای مرکز آموزشی – درمانی گلستان1396 چکیده مقاله
2 تاثیر آموزش روش های مراقبت تسکینی بر الگوی زندگی با درد مزمن سالمندان کانون سالمندان جهاندیدگان شهر گرگان چکیده مقاله
3 طراحی و روانسنجی ابزار نیاز های حمایتی بیماران دیالیزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان چکیده مقاله
## مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 دشواری نقش در ندرسین پرستاری: مطالعه ای تلفیقی همایش پرستار، ماما و پژوهش 7 95 شفاهى
2 ارزشیابی سایکو متریک ابزار دشواری نقش: نسخه فارسی کنگره تازه های پرستاری اسپانیا 2014 92 شفاهى
3 اخلاق در تریاژ همایش اخلاق در پرستاری 90 پوسترى
4 بررسی دیدگاه بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان درباره رعایت احترام به محدوده قلمرو انسانی دومین سمینار پرستار ماما و پژوهش 88 شفاهى
5 بررسی تأثیر آموزش کارگاهی مهارتهای مدیریت زمان بر میزان کاربرد آن توسط سرپرستاران همایش تازه های نوین پرستاری علوم پزشکی ایران 88 پوسترى
6 تجارب اعضای هیئت علمی پرستاری درباره کاربرد مدل روی کنگره جهانی پرستاری تورنتو کانادا 2010 88 شفاهى
7 مقایسه میزات یادگیری به روش سخنرانی و حل مسئله در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گرگان (PBL) کنگره آموزش پژشکی شیراز 87 شفاهى
8 رابطه هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در مراکز آموزشی و درمانی 5 آذر گرگان همایش پرستاری فرانسه 2009 87 شفاهى
9 بررسي رابطه بين شيوه هاي رهبري مديران پرستاري از ديدگاه پرسنل پرستاري و ميزان رضايت شغلي پرسنل بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گرگان همايش پرستار ماما و پژوهش 85 شفاهى
10 بررسي ميزان افسردگي در زنان يائسه شهر گرگان در سال 1385 همايش پرستار ماما و پژوهش 85 پوسترى
11 خواب و فعاليتهاي شغلي دانشگاه علوم پزشكي تهران 83 شفاهى
12 بررسي ميزان استرس پرسنل اتاق عمل بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گرگان سمينار مفاهيم پرستاري گرگان 82 شفاهى
13 بررسي ميزان رضايت بيماران بستري از خدمات ارائه شده به بيمارستان دانشگاه علوم پزشكي همدان 82 پوسترى
14 بررسي ميزان استرس پرسنل اتاق عمل بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گرگان كنگره بين المللي اردن 81 شفاهى
15 بررسي خطرات شغلي ناشي از محيط فيزيكي و ذهني در پرسنل اتاق عمل دانشگاه علوم پزشكي اراك 81 شفاهى
16 اختلالات خواب شغلي از نوبت كاري سد ارتقا كيفيت خدمات پرستاري دانشگاه علوم پزشكي همدان 81 شفاهى
17 ادراک مدرسین پرستاری از دشواری نقش مطالعه کیفی کنگره سالانه آموزش پزشکی تهران شفاهى
## داوري در كنفرانس‌ها
# عناوین کنفرانس‌ها تاریخ همکارى و توضیحات
1 سرطان در سالمندان و ارتقای سلامت سالمندان 95- همایش پرستار، ماما و پژوهش
2 تأثیر استفاده از گیاه بابونه بر کیفیت خواب سالمندان 95- همایش پرستار، ماما و پژوهش
3 Survey of Knowledge, Attitude and Practice towards Palliative Care among Nurses Working in Neyshabur University of Medical Science’s Hospitals, Neysha 95- همایش پرستار، ماما و پژوهش
4 بررسی آگاهی و عملکرد پرستاران از هموویژولانس و مدیریت واکنشهای ناخواسته تزریق خون در بیمارستان طالقانی تبریز 95- همایش پرستار، ماما و پژوهش
5 سطح آگاهی از علایم هشداردهنده سرطان و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه¬کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر 95- همایش پرستار، ماما و پژوهش
6 استراتژی های غالب ملاقات در بستر سیاست های محدود کننده در ای سی یو های بزرگسالان در ایران: الگوهای حفظ کنترل 95- همایش پرستار، ماما و پژوهش
7 بررسی مقایسه ای هزینه ها، و مدت اقامت بیماران سالمند و میانسال بستری در بیمارستان میلاد تهران 95- همایش پرستار، ماما و پژوهش
8 بررسی شیوع بی تحرک و عوامل مرتبط با آن در سالمندان سرای سالمندان شهر سبزوار سال 1393 95- همایش پرستار، ماما و پژوهش
9 بررسی تاثیر برنامه آموزشی تلفیقی در برخی شاخص های علامتی بیماران مبتلا به سرطان بیمارستان شفا اهواز در سال1393 95- همایش پرستار، ماما و پژوهش
10 سبک زندگی سالمندان و عوامل پیش بینی کننده آن 95- همایش پرستار، ماما و پژوهش
11 دانش پرستاران مراقبت ویژه در خصوص پنومونی ناشی از ونتیلاتور و پیشگیری از آن 95- همایش پرستار، ماما و پژوهش
12 سیاست های ملاقات در بخش های مراقبت ویژه بزرگسالان 95- همایش پرستار، ماما و پژوهش
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده
2 عضو شورای آموزشی دانشکده
3 عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
4 عضو کمیته ارزیابی درونی دانشکده
5 عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پرستاری
6 عضو شورای پژوهشی دانشکده
7 مسئول EDO
8 عضو کمیته ارزیابی آزمون دانشگاه
9 کارشناس مسئول پرستاری شبکه بهداشت ورامین
10 عضو کمیته بررسی طرح های هسته های پژوهشی
11 عضو هیئت تحریریه تا کنون
12 عضو شورای هسته پژوهش دانشگاه
13 عضو شورای توسعه آموزشی پزشکی دانشکده
14 مسئول انجمن علمی پرستاری
15 مسئول کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری و مامایی
16 استاد مشاور ترم های تحصیلی
17 دبیر علمی سمینار دانشجویی بیماری های عفونی
18 عضو کمیته ارزیابی مقالات ارسالی برای جشنواره شهید مطهری
19 عضو بستهاعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشگی
20 عضو کمیته ارزیابی درونی نراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
21 عضو کمیته ارزشیابی EDC دانشگاه
22 عضو کمیته اخلاق حرفه ای دانشکده
23 عضو کمیته صلاحیت حرفه ای دانشجویان
24 عضو کمیته برنامه ریزی درسی مرکز EDC دانشگاه
25 دبیر علمی هفتمین همایش پرستار، ماما و پژوهش
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 بررسی ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی سالمندان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بابل: 1396 96
2 بررسی رابطه کیفیت زندگی با سازگاری زناشویی در بیماران همودیالیزی و همسران آنان در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران در س 96
3 مقایسه تاثیر اجرای فرآیند پرستاری به دو روش کاغذی و الکترونیک بر کیفیت مراقبت از بیماران دانشجویان پرستاری
4 تاثیر برنامه خودمدیریتی بر درد بیماران سالمند مبتلا به استوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در سال 1393
5 ارتباط فرسودگی شغلی، دلزدگی زناشویی با سلامت روان پرستاران
6 عنوان: کیفیت خواب و فعالیت¬های روزانه در سالمندان شهر زنجان
7 ررسی تاثیر آرام سازي پيشرونده عضلاني بر کیفیت خواب و خستگي مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس
8 ارتباط بين اضطراب و کیفیت خواب در بیماران همودیالیزی شهر برازجان
9 آموزش مراقبت کنندگان کودکان مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی بر پیشگیری از عفونت های دهانی
10 عوامل موثر در پذیرش سبک زندگی پیشگیرانه در بیماران دیابتی با رویکرد کیفی
11 تجارب مادران موفق در تغذیه انحصاری با شیرمادر: نقش مادربزرگ ها
12 رشد معنوی در بیماران مبتلا به دیابت: یک مطالعه کیفی
13 بررسی دیدگاه مدیران پرستاری درباره ی اخلاق حرفه ای دانشجویان سال آخر پرستاری در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران
14 اولویت بندی پژوهشی در مراقبتهای مبتنی بر شواهد دانشگاه علوم پزشکی گیلان به روش دلفی
برگشت به صفحه کارنامه علمی
educational deputy
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 59 queries by YEKTAWEB 3638