برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
:: اعضا - علی اکبر عبداللهی ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی ##
پست الکترونیک abdolahigoums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى www.goums.ac.ir
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل علی اکبر عبداللهی
محل تولد شاهرود
تاریخ تولد 10/11/1345
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى پرستاری
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
اطلاعات شغلی
محل خدمت دانشكده پرستاري و مامايي
درجه علمی كارشناسي ارشد
مربي
وضعیت استخدامی رسمي
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 0171-4426900
دورنگار
نشانی Gorgan Bouyeh Faculty of nursing and Midwifery ,Gorgan University of Medical Sciences .Golestsn ,Iran Postal cood :49165-568
کدپستی 4917953879
صندوق پستی
شهر gorgan
کشور
## سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 كارشناسي پرستاری دانشگاه علوم پزشكي سمنان سمنان ایران 1370
2 كارشناسي ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشكي اصفهان اصفهان ایران 1374
## سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 معاونت آموزشي و پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي بويه 1380 1384
2 عضو كميته علمي آموزش مداوم دانشكده پرستاری و مامایی 1383
3 عضو شوراي پژو هشي دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1380 1385
4 عضو شوراي آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1380 1385
5 عضو شوراي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1380 1385
6 عضو هيات تحريريه مجله علمي دانشگاه علو م پزشكي گرگان از سال 1379 هنوز ادامه دارد 1379 1394
7 مدير اجرائي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از سال 1379 هنوز ادامه دارد 1379 1394
8 استاد مشاور دانشجويا ن پرستاري به مدت 6 سال در حال حاضر نیز ادامه دارد 1388
9 مسئول باز آموزي دانشكده پرستاري و مامايي بو يه گرگان 1376 1379
10 عضو كميته بهره وري اعضا هيات علمي 1383
11 سردبير مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي بويه 1384 1392
12 عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي 1382 1385
## علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 قلب و بیماریهای قلبی 1384
2 فشار خون و عوامل مربوطه 1385
3 ریسک فاکتورهای قلبی 1384
4 پرستاری و مراقبت های بیماریهای داخلی و جراحی 1372
## دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 پرستاري و بيماري خون و سرطان
2 پرستاري ويژه سی سی یو (CCU )
3 پرستاري و بيماري ارتوپدي و بافت همبند
4 برسي وضعيت سلامت
5 پرستاري و بيماري قلب و عروق
6 روش آموزش به بيمار
7 روش تحقيق
## كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 دوره آموزش مداوم و ضمن خدمت برنامه هاي پيراپزشكي 6 ماهه آموزشي CCU دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1379
2 كارگاه روش تحقيق مقدماتي 1383
3 سمينار ديابت ( عوارض مزمن ديابت ) بيمارستان 5 آذر گرگان 1377
4 همايش طرحهاي تحقيقاتي علوم پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي و منابع طبيعي گرگان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1381
5 بازآموزي آشنايي با شوك و CPR دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1377
6 بازآموزي آشنايي با دستگاه الكتروشوك و پالس اكسي متر دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1377
## مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه روش تحقیق پیشرفته ( جستجوی بانک های اطلاعاتی و مجلات ومنابع الکترونیک در پزشکی ) دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1385
2 كارگاه ارزيابي دروني گروههاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
3 کارگاه پژوهش در آموزش دو دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
4 کارگاه ارزیابی دانشجو وشیو ه های طراحی سوال دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
5 کارگاه روشهای موثر یادگیری دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
6 کارگاه پژوهش در آموزش یک دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
7 کارگاه مفاله نویسی پیشرفته دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
8 کارگا ه آموزشی شورا و نظام پیشنهادات دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
9 کارگاه SPSS مقدماتی دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
10 کارگاه SPSSپیشرفته دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
11 كارگاه پيشرفته طراحي سوالات چند گزينه اي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1379
12 کارگاه برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
13 کارگاه روشهای نوین آموزشی ( یاددهی در گروههای کوچک و بزرگ ) دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1381
14 كارگاه روش تحقيق كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1379
15 كارگاه بررسي طرح درس روزانه دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1378
16 كارگاه اصول گزارش نويسي پرستاري با تاكيد برستاری دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1377
17 كارگاه آموزش پزشكي جامعه نگر دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1374
18 كارگاه آموزشي طرح درس دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
19 كارگاه بازآموزي اصول علمي انتقال خون و تجويز فرآورده هاي آن دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
20 كارگاه اصول گزارش نويسي پرستاري با تاكيد بر الگوي G.F.A,PoR دانشگاه تربيت مدرس 1377
21 دوره آموزش آشنايي با مباني كامپيوتر دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1381
22 همايش سراسري مفاهيم پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
23 بازآموزي IV تراپي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1375
## طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسي مقايسه ايي تاثير تزريق مرفين به روش انفوزيون و تزيق متناوب در تسكين درد بيماران مبتلا به سرطان تکمیل شده 1374
2 بررسي بروز بودن اطلاعات در سرپرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي – درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گلستان تکمیل شده 1379
3 بررسي آگاهي –نگرش و عملكرد پرستاران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گرگان تکمیل شده 1379
4 بررسي مقايسه ايي تزريق پتيدين با شياف ديكلوفناك سديم و شياف ايندومتاسين در تسكين درد بعد از عمل هرني تکمیل شده 1380
5 بررسي ميزان آگاهي پرسنل پرستاري نسبت به بیماری سل تکمیل شده 1381
6 اپيدميولوژي فشار خون در جامعه شهري استان گلستان تکمیل شده 1382
7 بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد (KAP ) پرستاران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گرگان تکمیل شده 1382
8 بررسي ميزان آگاهي پرسنل پرستاري نسبت به زخم هاي ديابتي تکمیل شده 1384
9 بررسي مقايسه تاثير آموزش به روش سخنراني دفترچه آموزشي و هر دو باهم با ميزان آگاهي دختران دبيرستاني نسبت به بيماري ايدز در شهر گرگان تکمیل شده 1383
10 بررسي تاثیر ميزان آگاهي و عملكرد دانشجويان بعد از اجراي كارگاه CPR تکمیل شده 1385
11 بررسي مقايسه بروز فلبيت در سه روش پانسمان تکمیل شده 1385
12 بررسي اپيدميولوژي ديابت و برخي از متغير هاي دموگرافيك بيماران مراجعه كننده به كلينيك ديابت گرگان تکمیل شده 1384
13 بررسي مقايسه كيفيت زندگي در بيماران MI با افراد سالم تکمیل شده 1385
14 تعداد 6 طرح پژوهشی به عنوان همکار طرح تکمیل شده 1382
## مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 اپیدمیولوژی فشار خون در جامعه شهری استان گلستان دوره هشتم شماره 4( پی درپی 20) زمستان 1385 چکیده مقاله
2 توزیع فراوانی چاقی و نسبت دور کمر به با سن مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه- دور سوم شماره 2 پاییز و زمستان 1385 چکیده مقاله
3 اپید میولوژی مسمومیت در مراجعین به مرکز آموزشی – درمانی پنجم آذر شهر گرگان در سال 1383 مجله علمی دانشکده پرستاری و ما مایی بویه -دوره دوم شماره 2 پاییز و زمستان - 1384 چکیده مقاله
4 بررسي تاثير موسيقي در ميزان اضطراب و برخي متغيرهاي فيزيولوژيك در بيماران قبل از عمل جراحي مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گرگان- دوره 7 شماره1 بهار و تابستان 1384 چکیده مقاله
5 سندرم گلدنهار و گزارش يك مورد آن مجله علمي پژوهشی اسرار- دانشگاه علوم پزشكي سبزوار- سال 10 شماره 1 بهار 1382 چکیده مقاله
6 مقايسه تاثيرتزريق عضلاني پتيدين با شياف ايندومتاسين و شیاف دیکلو فناک سديم در تسكين درد بعد از عمل جراحي فتق مغبني فصلنامه ره آورد دانش دانشگاه علوم پزشكي اراك 1382 چکیده مقاله
7 بررسي آگاهي –نگرش و عملكرد (KAP)پرستاران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گرگان در مورد كنترل عفونت بيمارستاني مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گرگان - سال 5 شماره 11 بهار و تابستان 1382 چکیده مقاله
8 تاثير مقايسه ايي پتيدين تزريقي با شياف ديكلوفناك سديم در تسكين درد بعد از عمل فتق مغبني مجله علمي پژوهشی اسرارعلوم پزشكي سبزوار- سال 9 شماره 1 1381 چکیده مقاله
9 كاربرد باليني معيار برادن بر گستروم در پيش بيني و پيشگيري از وقوع زخم هاي فشاري مجله علمی معاونت درمان وزارت بهداشت درمان 1381 چکیده مقاله
10 مقايسه تاثير ماساژ پشت بر برخي از پارامترهاي فيزيو لوژيك در بيماران بيهوش سال 3 شماره 8 پائیز و زمستان 1380 چکیده مقاله
11 تاثير مقايسه ايي پتيدين تزريقي با شياف ديكلوفناك سديم در تسكين درد بعد از عمل فتق مغبني مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گرگان- سال 3 شماره 8 پائيز و زمستان 1380 چکیده مقاله
12 مقايسه تزريق مرفين به روش انفوزيون با تزريق متناوب در تسكين درد بيماران مبتلا به سرطان مجله علمي علوم پزشكي گرگان- شماره 2- تابستان 1378 چکیده مقاله
13 مقايسه تزريق مرفين به روش انفوزيون با تزريق متناوب در تسكين درد بيماران مبتلا به سرطان علی اکبر عبداللهی ، رضوان زرکشان و دکتر طالب اذر شماره 2- تابستان 78 1378 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
14 اندازه گيري باليني درد مجله دانشكده پرستاري گرگان 1377 چکیده مقاله
15 بررسي بروز بودن اطلاعات سرپرستاران بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي گرگان مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه - دوره دوم شماره 1 چکیده مقاله
16 Evaluation of post operative Analgesic of Intramuscular pethidine ,Compared to Indometacin and Diclofenac Na Suppositories in Unilateral Inguinal Hernioplasty Patients. J.Med .Sic .7(2):311-31415th February 2007 چکیده مقاله
## مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 اپید میولوژی فشار خون در جامعه شهری استان گلستان دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1385 شفاهى
2 بررسي اپيدميولوژي ديابت و برخي از متغير هاي دموگرافيك بيماران مراجعه كننده به كلينيك ديابت گرگان دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1385 پوسترى
3 بررسی میزان آگاهی و نگرش تیم CPRبیمارستان 5 آذر شهرستان گرگان نسبی به دانش CPR چهارمین کنگره بین المللی مراقبیت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران 1384 پوسترى
4 آيا پرستاران نسبت به زخم پاي بيمار ديابتي اطلاعات دارند همایش سراسری مراقبتهای پرستاری کرمانشاه 1384 شفاهى
5 بررسي ميزان آگاهي پرستاران شاغل در بيمارستانهاي گنبد در رابطه با زخم ديابتي دانشگاه آزاد آستارا 1383 شفاهى
6 مقايسه تاثير پتدين با شياف ايندومتاسين و شياف ديكلوفناك سديم در تسكين درد بعد از عمل دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382 شفاهى
7 مقايسه تاثير آموزش به روش سخنراني و استفاده از دفترچه آموزشي در ميزان آگاهي دختران دبيرستاني از بيماري ايدر در شهر گرگان سال 82 دانشكده پرستاري و مامايي همدان 1382 پوسترى
8 مقايسه تاثير آموزشهاي سخنراني ، دفترچه آموزشي و توام با ميزان آگاهي دختران دبيرستاني از بيماري ايدز در شهر گرگان سال 82 دانشكده پرستاري و مامايي اصفهان 1382 شفاهى
9 مقايسه تاثير پتدين با شياف ايندومتاسين و شياف ديكلوفناك سديم در تسكين درد بعد از عمل دانشكده پرستاري و مامايي همدان 1381 شفاهى
10 بررسي ميزان مسموميت هاي حاد در مراجعه كنندگان به واحد اورژاتنس مركز آموزشي درماني 5 آذر دانشگاه علوم پزشكي و منابع طبيعي گرگان 1381 پوسترى
11 بررسي مقايسهاي تاثير پتيدين تزريقي با شياف ايندومتاسين و شياف ديكلوفناك سديم در تسكين درد بيماران پس از عمل جراحي هرني 1381 شفاهى
برگشت به صفحه کارنامه علمی
educational deputy
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 59 queries by YEKTAWEB 3638