برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
:: اعضا - طیبه ضیائی ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی ##
پست الکترونیک ziyaeigoums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل خانم طیبه ضیائی
محل تولد گرگان
تاریخ تولد 1343
وضعیت تاهل مجرد
آخرین رشته تحصیلى مامايي
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه تربيت مدرس
اطلاعات شغلی
محل خدمت دانشكده پرستاري و مامايي
درجه علمی كارشناسي ارشد
مربي
وضعیت استخدامی رسمي
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
## سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 كارداني دانشگاه علوم پزشكي تهران تهران ایران 1367
2 کارشناسی دانشگاه علوم پزشكي تهران تهران ایران 1370
3 کارشناسی ارشد دانشگاه تربيت مدرس تهران ایران 1373
## سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو كميته آموزش پزشكي جامعه نگر
2 عضو كميته علمي آموزش مداوم
3 استاد مشاور رشته مامايي
4 عضو شوراي مركز توسعه آموزش پزشكي
5 عضو شوراي دانشگاه
6 عضو كميته تروج تغذيه باشير مادر دانشگاه
7 عضو هیئت بدوي انتطامي سازمان نظام پزشكي گرگان از اردبيهشت 1380 1384
8 نمانيده تمام الا اختيار دانشكده در شوراي EDCدانشگاه
9 عضوپژوهشي شوراي هسته هاي پژوهشي دانشكده
10 عضو پژوهشي شوراي هسته هاي پژوهشي دانشگاه
11 استاد مشاور ستاد شاهد وايثارگر (دبيرستاد دردانشكده)
12 سردبير مجله دانشكده
13 عضو هيت تحريريه دانشكده
14 عضو هيت تحريريه دانشگاه
15 معاون آموزشي دانشكده (4 سال)
16 مشاور رياست دانشگاه در امور بانوان
17 مدير گروه مامايي (2 دوره)
18 عضو شوراي HSR دانشگاه
19 عضو شوراي تجديد نظر عالي انتظامي سازمان نظام پزشكي استان گلستان از 1384
20 عضو كميته بهره وري اعضاء هيئت علمي دانشكده
21 عضو كميسيون موارد خاص دانشگاه
## دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 بارداري و زايمان (1 )
2 بارداري وزايمان (2)
3 بارداري وزايمان (3)
4 بارداري وزايمان (4)
5 بهداشت مادر وكودك وتنظيم خانواده
6 اصول تغذيه مادر وكودك
7 تغذيه درماني مادر وكودك
8 اخلاق ومقررات مامايي
9 بهداشت باروري (پيراپزشكي )
10 بهداشت تنظيم خانواده (پيراپزشكي )ويك دوره پزشكي
11 بهداشت مادران ونوزادان (1) (پرستاري )
12 بهداشت مادران ونوزادان(2) (پرستاري )
13 اختلالات عمل جسني ومشاوره آن
14 مديريت در مامايي (يك دوره)
## كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 ديابت در بارداري معاونت درمان دزياني 1384
2 ديابت در بارداري دانشكده پرستاري و مامايي گرگان 1384
3 احيائ نوزاد چند دوره گرگان 1383
4 كارگاه مقاله نويسي كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده پرستاري و مامايي گرگان 1378
5 رفتارهاي جنسي طبيعي اعضاء انجمن تنظيم خانواده 1380
6 ديابت در بارداري معاونت درمان دزياني 1384
7 ديابت در بارداري دانشكده پرستاري و مامايي گرگان 1384
8 احيائ نوزاد چند دوره گرگان 1383
9 كارگاه روش تحقيق دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1380
10 كارگاه روش تحقيق دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1380
11 كارگاه آموزش مهارتهاي اجتماعي ويژه معاونين فرهنگي ، دانشجويي ، مديران فرهنگي و مشاوران رياست امور زنان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
12 كارگاه روش تحقيق دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
13 كارگاه آموزشي مسائل جنسي براي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
14 كارگاه آموزشي بهداشت باروري براي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1385
15 كارگاه روش تحقيق دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1385
16 كارگاه مهارت هاي زندگي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1385
17 كارگاه مهارت هاي زندگي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1385
18 كارگاه مهارت هاي زندگي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1385
## مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 مهارت ششم آموزش كامپيوتر دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1385
2 مهارت سوم آموزش كامپيوتر دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1385
3 مهارت اول و دوم آموزش كامپيوتر دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
4 كارگاه مقاله نويسي انگليسي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
5 كارگاه روشهاي موثر يادگيري دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
6 پودمان فوريت هاي زنان و مامائي معاونت درمان و پشتيباني 1384
7 كارگاه روش تحقيق پيشرفته دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1384
8 كارگاه ارتباطات دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
9 كارگاه آموزشي ارزيابي دروني گروههاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
10 كارگاه آموزشي بحث گروهي FGD معاونت تحقيقات و فناوري 1383
11 كارگاه آموزش بحث گروهي متمركز و همكاري در طرح خشونت عليه زنان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
12 كارگاه اصول علمي انتقال خون و تجويز فراورده هاي آن دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
13 كارگاه پژوهش در آموزش 1و2 دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
14 كارگاه مقاله نويسي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1381
15 كارگاه بهداشت جنسي انجمن تنظيم خانواده جمهوري اسلامي ايران تهران 1380
16 كارگاه جنسيت و بهداشت باروري تهران و تنكابن 2003
17 كارگاه راهنمايي و مشاوره دانشجويي ( نظام استاد راهنما ) دانشگاه علوم پزشكي تهران 1379
18 كارگاه رهيافتهاي مشاركتي انجمن تنظيم خانواده جمهوري اسلامي ايران تهران 1381
19 كارگاه مشاوره و ارتباط بين فردي مركز بهداشت شهرستان گرگان 1380
20 كارگاه آموزشي مشورتي بهداشت و حقوق باروري انجمن تنظيم خانواده جمهوري اسلامي ايران 1380
21 كارگاه پيشرفته طراحي سوالات چند گزينه اي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1379
22 كارگاه بررسي راهكارهاي ارتقا كيفيت آموزش دانشگاه علوم پزشكي گيلان 1379
23 كارگاه توانمندي سازي پژوهشگران معاونت پژوهشي وزارتخانه 1379
24 كارگاه آموزش ترويج تغذيه با شير مادر انجمن تغذيه با شير مادر 1378
25 كارگاه بررسي و تدوين الگوهاي ارزشيابي كارآموزيهاي پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1378
26 كارگاه افزايش آگاهي از مديريت جامع كيفيت دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1378
27 كارگاه ارائه پرسشنامه طرح تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1378
28 كارگاه بررسي طرح درس روزانه دانشكده پرستاري و مامايي گرگان 1378
29 كارگاه بررسي برنامه بازنگري شده كارشناسي پيوسته وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي 1378
30 كارگاه متدولوژي تدريس ‍P.A.L , P.B.L دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1378
31 كارگا بازنگري برنامه هاي آموزشي رشته مامايي وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي 1377
32 كارگاه اصول گزارش نويسي در پرستاري با تاكيد بر الگوهاي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1377
33 كارگاه مقدماتي آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1377
34 كارگاه آموزش نگارش و ارائه مقالات پزشكي معاونت پژوهشي وزارت 1376
35 كارگاه روش تحقيق دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1376
36 كارگاه آشنايي با مباني كامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي تهران 1374
37 كارگاه آموزش پزشكي جامعه نگر دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1375
38 كارگاه ترويج تغذيه با شير مادر دانشگاه علوم پزشكي بابل 1374
39 همايش خانواده و بهداشت جنسي سالم انجمن تنظيم خانواده جمهوري اسلامي ايران 1385
40 همايش علمي بهداشت و خانواده جهاد دانشگاهي – واحد علوم پزشكي ايران 1383
41 همايش سراسري مفاهيم پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي گرگان 1382
42 بازآموزي خونريزيهاي مامايي معاونت درمان دانشگاه 1382
43 همايش ارتقا كيفيت مهارت هاي حيات بخش در مامايي 1378
44 بازآموزي يافته هاي آزمايشگاهي 1379
45 سمپوزيوم درمان جايگزيني استروژن دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1380
46 اولين همايش كشوري مديريت جامع كيفيت در بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 1380
47 آشنايي بامباني كامپيوتر دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1381
48 شركت در بازآموزي 1377
49 همايش مامايي و نقش آن در تامين سلامت 1378
50 همايش ايدز در مامايي 1378
51 كنگره سراسري و بازآموزي زنان و مامايي 1376
52 پنجمين كنگره بيماريهاي زنان مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران 1375
53 سمينار مصرف صحيح آنتي بيوتيك در بيماريهاي زنان، مامايي و جراحي هاي آن دانشگاه علوم پزشكي تهران 1375
54 سمينار سراسري بررسي مسائل آموزش باليني پرستاري و مامايي دانشگاه پرستاري و مامايي همدان 1374
55 دومين كنگره سراسري آموزش پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي تهران 1374
## طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسي IGM سرخك در نوزادان مادران واكسينه شده در حال اجرا 1384
2 مقايسه الگوي رفتاري والدين از ديدگاه دانش آموزان دبيرستاني و والد ديگر آنها در گرگان در حال اجرا 1383
3 ميزان اضطراب دانش آموزان و رابطه آن با الگوي رفتاري والدين در حال اجرا 1383
4 بررسي روابط جنسي از ديدگاه زنان متاهل شهر گرگان در حال اجرا 1383
## كتاب‌هاي منتشر شده
# عنوان نگارندگان/مترجمان ناشر سال چاپ دفعات چاپ نوع اثر
1 كتاب داخلي و جراحي در مامايي(ترجمه) انتشارات بشري 1380 ترجمه
## مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 تعيين ميزان اضطراب بيماران همودياليزي و رابطه آن با مشخصه هاي فردي آنان مجله دانشكده پرستاري ومامايي بويه گرگان- دوره دوم-شماره 2- پاييز و زمستان 1384 چکیده مقاله
2 اثرتماس پوست باپوست مادر ونوزاد بر كاهش درد نوزاد دانشگاه علوم پزشكي گلستان- شماره 9 1381 چکیده مقاله
3 نگراني هاي موجود در ارتباط بامصرف طويل المدت داروهاي ضد درد دربيماران سالمند مجله دانشكده پرستاري ومامايي بويه گرگان-سال اول شماره 2 1376 چکیده مقاله
4 بررسي مقایسه دو روش تك دوز وچنددوز مترونيد ازول در درمان وغدد واژينوز باكتريايي مجله دانشكده پرستاري ومامايي بويه گرگان 1376 چکیده مقاله
5 نئو پلاسما- بافت هاي نا مطلوب رشد آموزش زيست شناسي 1375 چکیده مقاله
6 بيماريابي هپاتيت B درحين زايمان مجله دانشكده پرستاري ومامايي بويه گرگان- شماره يك 1375 چکیده مقاله
7 عضلات پروازي حشرات رشد36- آموزش زيست شناسي 1374 چکیده مقاله
8 عضلات پروازي حشرات رشد37- آموزش زيست شناسي 1374 چکیده مقاله
9 احيا قلبي وريوي رشد 37- آموزش زيست شناسي چکیده مقاله
10 عوامل تسهيل كننده در آغاز رابطه جنسي از ديدگاه زنان متاهل شاغل شهر گرگان مجله دانشكده پرستاري ومامايي بويه گرگان- دوره سوم/شماره 1 /بهارو تابستان چکیده مقاله
## مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 تجربه جنسي و گذر زمان (SEXUAL EXPERIENCE AND PASSAGE OF TIME) اولين كنگره جهاني سلامت جنسي سيدني استراليا 1386 شفاهى
2 روابط جنسي حين و پس از بارداري - (sexual activity during and after pregnancy) اولين كنگره جهاني سلامت جنسي سيدني استراليا 1386 پوسترى
3 روابط جنسي غير معمول برخي زوجين در شهر گرگان(unusual sexual relationship of some couples in Gorgan) اولين كنگره جهاني سلامت جنسي سيدني استراليا 1386 پوسترى
4 عوامل تسهيل كننده در آغاز رابطه جنسي از ديدگاه زنان متاهل شاغل شهر گرگان facilitating factors of sexual initiation from the view of employed married women of Gorgan-Iran) اولين كنگره جهاني سلامت جنسي سيدني استراليا 1386 پوسترى
5 روابط جنسي غير معمول برخي زوجين در شهر گرگان همايش سراسري پرستار، ماما و پژوهش 1385 شفاهى
6 رابطه جنسي و گذر زمان كنگره سراسري خانواده و مشكلات جنسي 1384 شفاهى
7 عوامل تسهيل كننده رابطه جنسي كنگره سراسري خانواده و مشكلات جنسي 1384 پوسترى
8 رابطه جنسي حين بارداري و پس از آن ششمين كنگره بين المللي زنان و زايمان و مامائي 1384 پوسترى
9 مقايسه الگوي رفتاري پدر از ديدگاه دختر و مادر همايش بين المللي روانپزشكي كودك و نوجوان 1383 پوسترى
10 تاثير تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و تاثير كاهش درد همايش بين المللي كودكان علوم پزشكي تهران 1382 شفاهى
11 بررسي خطرات شغلي ناشي از محيط فيزيكي اتاق عمل دانشگاه علوم پزشكي اراك 1381 شفاهى
12 روابط جنسي در بارداري ( بارداري و زايمان ايمن ) 1381 شفاهى
برگشت به صفحه کارنامه علمی
educational deputy
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 63 queries by YEKTAWEB 3658