برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
:: اعضا - دکتر محمد صالحی ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی ##
پست الکترونیک salehimgoums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل آقاي دکتر محمد صالحی
محل تولد گرگان
تاریخ تولد 1344
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت دانشكده پزشكي
درجه علمی دكتراي تخصصي
وضعیت استخدامی رسمي آزمايشي
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
## توصيف مختصر
## سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دكتراي عمومي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران ايران
2 دكتراي تخصصي دانشگاه علوم پزشكي ايران تهران ايران
## سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 متخصص اعصاب وروان مرکز آموزشی درمانی 5 آذر 1377 1379
2 پزشک عمومی مرکز آموزشی درمانی 5 آذر 1372 1374
3 پزشک عمومی مرکز بهداشت شهرستان گرگان 1371 1372
4 عضو هیات علمی دانشکده پزشکی گرگان 1379
5 مدیرگروه نورولوژی وروانپزشکی دانشکده پزشکی 82 84
6 مدیرگروه نورولوژی وروانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 1377
7 عضو کمیسیون روانپزشکی استان 1379 1381
8 عضو کمیسیون روانپزشکی استان (نظام وظیفه واز کار افتادگی ) 1377
9 عضو کمیته ناظر برنشریات دانشجوئی دانشگاه معاونت دانشجوئی وفرهنگی دانشگاه 1379 1381
10 عضو کمیسیون تخصصی روانپزشکی پزشکی قانونی استان اداره کل پزشکی قانونی استان گلستان 1378
11 عضو کمیته استانی سلامت روان 1382
12 عضو هیات رئیسه انجمن روانپزشکان استا ن گلستان استان گلستان 1386
13 عضو کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی 1389
14 رئیس بخش اعصاب وروان مرکز آموزشی درمانی 5 آذر مرکز آموزشی 5 آذر 1389
## دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 تدریس دروس تئوری وبالینی بیماریهای روانپزشکی طب سالمندان وروانپزشکی نوجوانان (دانشجویان رشته پزشکی ) دانشكده پرستاري
2 تدریس دروس بهداشت روان 1 و 2 (کارشناسی پرستاری ) و روانپزشکی در مامایی (کارشناسی مامایی ) و مراقبتهای ویژه اختصاصی 3، اختلالات روانپزشکی (کارشن دانشكده پرستاري مامايي
3 تدریس درس بهداشت سالمندان (رشته بهداشت ) دانشكده پيرا پزشكي
4 تدریس در کارگاههای سلامت روان معاونت بهداشتي
## مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 سمینار پرستار،ماما وپژوهش دانشگاه علوم پزشکی گلستان 89
2 کنفرانس اخلاق کاربردی حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی گلستان 89
3 کارگاه 2 روزه پزشکی مبتنی بر شواهد((EBM دانشگاه علوم پزشکی گلستان 89
4 کار گاه آموزشی ایدز ( 2 روزه) انستیتو روانپزشکی تهران و مرکز تحقیقات بهداشت روان 89
5 سمپوزیوم صرع 3 روزه مرکز صرع ایران 200
6 کارگاه کاربرد EEGدر روانپزشکی انجمن علمی روانپزشکان ایران 2009
7 همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران انجمن علمی روانپزشکان ایران 88
8 همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران انجمن علمی روانپزشکان ایران 87
9 همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران انجمن علمی روانپزشکان ایران 89
10 مدون یک روزه ابزارهای تشخیصی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
11 مدون یک روزه آشنایی با اصول تستهای آزمایشگاه ویژه متخصصین روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 84
12 همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران انجمن علمی روانپزشکان ایران 84
13 همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران انجمن علمی روانپزشکان ایران 85
14 کار گاه مقاله نویسی انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 85
15 همایش 3 روزه صرع دانشگاه شهید بهشتی تهران
16 کارگاه اسکی (OSCE) دانشگاه علوم پزشکی گلستان 86
17 برنامه مدون یک روزه روان درمانی 1 دانشگاه علوم پزشکی مازندران 87
18 برنامه مدون یک روزه روان درمانی 2 دانشگاه علوم پزشکی مازندران 87
19 کار گاه روش تحقیق پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی گلستان 84
## طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 افسردگی در بیماران دیابتی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان تکمیل شده 1379
2 افسردگی در بیماران دیالیزی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان تکمیل شده 1380
3 رابطه چاقی و افسردگی در بیماران دیابتی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان تکمیل شده 1379
4 بررسی وضعیت سلامت روانی زنان 15 سال به بالای شهر گرگان (ناظر طرح) معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان تکمیل شده 1387
5 بررسی ارتباط بین هوش هیجانی ومهارتهای مقابله ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 87( ناظر طرح) معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان تکمیل شده 89
## دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسی ارتباط بین هوش هیجانی ورضایت زناشوئی در پرستاران متاهل دانشگاه علوم پزشکی گلستان89-88 89
2 13 بررسی شیوع افسردگی ماژور در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت مرکز 5 آذر گرگان -86 استاد راهنما 19/8/86 390 87
3 بررسی وضعیت سلامت روان دانش آموزان دوره متوسطه (دبیرستانهای شهر گرگان)-82 82
4 بررسی شیوع افسردگی در اقدام کننده های خودکشی در مراجعین به اورژانس 5 آذر گرگان - 78 79
5 بررسی شیوع علائم بالینی سندرم ملال پیش از قاعدگی"PMDS" در دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 89-88 89
6 بررسی اپیدمیو لوژیک برخی از عوامل روانشناختی فردی در مبتلایان به افسردگی بستری شده در بیمارستان 5 آذرطی یک سال-79-78 79
7 بررسی مقایسه ای شیوع ADHD (کم توجهی-بیش فعالی) در دانش آموزان دختر وپسر دبستانی شهر گرگان در سال 86
8 یررسی شیوع افسردگی با استفاده از پرسشنامه بک وعوامل موثر برآن در بیماران تحت همودیالیز مرکزآموزشی 5 آذرگرگان در سال 86 مرکزآموزشی 5 آذرگرگان 87
9 ارزیابی کیفیت خواب در بیماران مبتلا به نارسائی مزمن برگشت ناپذیر کلیه تحت درمان با همو دیالیز مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان 87
10 بررسی مقایسه ای میزان رضایت از زندگی زناشوئی در دانشجویان متاهل دانشگاه علوم پزشکی گلستان وکارکنان متاهل بیمارستانهای 5 آذر،دزیانی وطالقانی 88
11 بررسی وضعیت سلامت روان مراجعه کنندگان جهت رینو پلاستی در درمانگاه گوش وحلق وبینی سطح شهر گرگان 90
## مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 بررسی اپیدمیو لوژیک برخی از عوامل روانشناختی فردی در مبتلایان به افسردگی بستری شده در بیمارستان 5 آذرطی یک سال-79-78 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 80 مقاله کامل
## مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 اختلال نقص توجه –بیش فعالی وعوامل اپیدمیولوژیک مرتبط با آن در کودکان سن مدرسه شهر گرگان نهمین کنگره اعصاب کودکان ایران دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 1388 پوسترى
برگشت به صفحه کارنامه علمی
educational deputy
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 59 queries by YEKTAWEB 3638