برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
:: اعضا - دکتر مجید شهبازی ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی ##
پست الکترونیک shahbazigoums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نام کامل دکتر مجید شهبازی
محل تولد اردبیل
تاریخ تولد 1338
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى ایمونولوژی و ژنتیک
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه منچستر انگلیس
اطلاعات شغلی
محل خدمت دانشكده پزشكي
درجه علمی
استاد
وضعیت استخدامی
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
## توصيف مختصر
## سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی: بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران 1361-1365
2 کارشناسی ارشد: انگل شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران 1365-1368
3 کارشناسی ارشد(2): ایمونولوژی و ژنتیک دانشگاه منچستر منچستر انگلیس 1378-1375
4 Ph.D : ایمونولوژی و ژنتیک دانشگاه منچستر منچستر انگلیس 1376-1379
5 پسادکترا:درمرکز National Institute of Health (NIH) 1379-1381
## آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 انگلیسی در حد عالی در حد عالی
## مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 مهارت های مربوط به آزمایشات مهندسی ژنتیک، ایمونولوژی، سلولی و مولکولی
## سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از سال 1369 1389
## علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 ژن درمانی و تهیه پروتئین نوترکیب از سال 2001 2001
## دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 دروس مربوط به رشته های ژنتیک انسانی، پزشکی مولکولی و پزشکی عمومی
## كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه تشخیص مولکولی سرطان
2 کارگاه کلونینگ
3 کارگاه بیوانفورماتیک
## طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 1- Gene profiling Multiple sclerosis (MS) patients and Turkmen and non-Turkmen healthy individuals. تکمیل شده -
2 2- Cloning and expression of human interleukin (IL-11) and analyses of it bioactivity in in vitro تکمیل شده -
3 3- Studying the changes in apoptosis induction of Adriamycin by IL-11 and changes in expression of genes and proteins of p53, Bcl-2 and Caspase 3 in K562 and T47D human cancer cell lines. تکمیل شده -
4 4- Cloning and expression of human interleukin 2 gene in E.coli for production recombinant protein. تکمیل شده -
## دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1  بررسي پلي مورفيسم ژن HLA-G درخانمهاي باردار مبتلا به پري اكلامپسي، خانم آزاده فیاض
2  بررسي پلي مورفيسم ژن " OLIG1 "در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس و جمعيت سالم تركمن و غير تركمن ، آقای تمسکنی زاهدی
3  بررسي تفاوت هاي ژنتيكي فاكتور رشد عصبي NGF در بين افراد سالم تركمن و بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس آقای رحیم صفاری
4  Tumor necrosis factor alpha-308 G/A polymorphism in patients with multiple sclerosis and healthy subjects آقای دانیال روشندل
## مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 کلونینگ و بیان پروتئین پاراتیروئید به صورت محلول در باکتری اشرشیاکلی محمد حسین آقاجانی، عباس تهذیبی، مجید شهبازی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، دوره 17، شماره 4 زمستان 94 مقاله کامل علمی - پژوهشی
2 بیان هترولوگ هورمون کلسی تونین در باکتری E.coli زینب پورهاشم، مهدی عباسیان، مجید شهبازی، احد یامچی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان بهار 96 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
3 Relationship between human leukocyte antigen (HLA)-DQA1*0102/HLA-DQB1*0602 polymorphism and preeclampsia Mahmoud Mohammadi, Touraj Farazmandfar, Majid Shahbazi. Int J Reprod BioMed Vol. 15. No. 9. pp: 569-574 September 2017 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
4 PER3 VNTR polymorphism in Multiple Sclerosis: a new insight to impact of sleep disturbances in MS 11. Masoud Golalipour, Zahra Maleki, Touraj Farazmandfar, Majid Shahbazi Multiple Sclerosis and Related Disorders. Volume 17, Pages 84-86 October 2017 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
5 Combination of IL-10 gene promoter polymorphisms with HLA-DRB1*15 allele are associated with multiple sclerosis Majid Shahbazi, Javad Sadeghi allah abadi, Danial Roshandel, Maryam Koochaki, Hosein Amiri, Rahim Kohansal, Seied Mohamma The Indian Journal of Medical Research. 145, pp 746-752 June 2017 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
6 Determination of pegfilgrastim aggregates by size-exclusion highperformance liquid chromatography on a methacrylate-based column Majid Shahbazi , Elnaz Tamaskany Zahedy , Shiva Kiumarsi, Mojtaba Hadi Soltanabad , Saleh Shahbazi Azar , Hossein Amini Biologicals, 46:153-158 2017 Mar چکیده مقاله علمی - پژوهشی
7 Novel functional polymorphism in IGF-1 gene associated with multiple sclerosis: A new insight to MS Majid Shahbazi, Reza Abdolmohammadi, Hamid Ebadib, Touraj Farazmandfar Multiple Sclerosis and Related Disorders. 13 , 33–37 2017 مقاله کامل
8 Association Assessment of Paraoxonase 1 Gene Polymorphism with Coronary Artery Disease in Golestan, Iran. Samaneh Abdolahpour, Azam Bakhshandeh, Touraj Farazmandfar, Mehdi Rayatnavaz, Majid Shahbazi International Cardiovascular Research Journal.11(4):148-152.icrj.61212 2017 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
9 Association assessment of platelet derived growth factor B gene polymorphism and its expression status with susceptibility to Coronary artery disease. Shayesteh Rezayani, Touraj Farazmandfar, Majid shahbazi Egyptian Journal of Medical Human Genetics. 18, 359–363 2017 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
10 Interferon gamma polymorphism and expression relationship with severity of coronary artery disease in Golestan, Iran. Farnoosh Shateri, Touraj Farazmandfar, Ali Sharifian, Reza Salehi Manzari, Marzieh Attar, Majid Shahbazi International Cardiovascular Research Journal. 11(3):103-107.icrj.11025 2017 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
11 Combination of Myelin Basic Protein gene polymorphisms with HLA-DRB1*1501 in Iranian Patients with Multiple Sclerosis Parham Nejati, Marzieh Attar, Maryam Rahimian, Davood Fathi, Majid Shahbazi. Iranian Journal of Immunology. 14(3):231-239 2017 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
12 Hypoxia Inducible Tumor- Specific Promoters as a Dual Targeting Transcriptional Regulation System for Cancer Gene therapy (Mini-review) Bita Javan, Majid Shahbazi Ecancermedicalscience. ecancer . 11:751 2017 چکیده مقاله علمی - مروری
13 Interlukin-6 Genetic Variation and Susceptibility to Gastric Cancer in an Iranian Population Marzieh Attar, Maryam Mansoori, Majid Shahbazi Asian pacific journal of cancer prevention. 18 (11), 3025-3029 2017 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
14 Interleukin-1 Gene Cluster Haplotype Analysis in the Chronic Outcome Prediction of the Hepatitis B Virus Infection Bita Javan, Mohamad Reza Kalani, Majid Shahbazi Journal of Medical Virology 2017 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
15 The association between prolonged jaundice and UGT1A1 gene polymorphism (G71R) in Gilbert’s syndrome Ehsan Alaee, Behnaz Bazrafshan, seyed Ali Reza Azaminejad, Mahnaz Fooladi Nejad, Majid Shahbazi . Journal of Clinical and Diagnostic Research (JCDR). Vol-10(11): GC05-GC08 2016 Nov چکیده مقاله علمی - پژوهشی
16 Interferon Gamma Gene Polymorphism (+874 T > A) and Chronic Hepatitis B in the Population of Gorgan, North-Eastern Iran Nadia Ghasemian, Majid Shahbazi. Jundishapur Journal of Microbiology. 9(8):e33639 2016 August چکیده مقاله علمی - پژوهشی
17 Interlukin-6 -174 promoter polymorphism intensifies susceptibility to hepatitis B virus as a risk factor for hepatocellular carcinoma in an Iranian population Marzieh Attar, Saleh Shahbazi Azar, Majid Shahbazi. Asian Pac J Cancer Prev, 17 (5), 2395-2399 2016 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
18 Tumor Necrosis Factor Alpha -308 G/A Single Nucleotide Polymorphism and Susceptibility to Hepatocellular Carcinoma via Hepatitis B Infection Saleh Shahbazi Azar, Maryam Mansoori, Marzieh Attar, Majid Shahbazi Asian pacific journal of cancer prevention. 17 (7), 3381-3384 2016 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
19 Survivin, a Promising Gene for Targeted Cancer Treatment. Fatemeh T Shamsabadi, Mohammad Reza Akbari Eidgahi, Parvaneh, Mehrbod, Nasibeh Daneshvar, Zeenathul Nazariah Allaudin, Ah Asian Pac J Cancer Prev. 17 (8), 3709-3717 2016 چکیده مقاله علمی - مروری
20 Oscillation in expression of Adenylyl Cyclase isoforms: new insight to regulation of molecular clock Mohamadian, S., Golalipour, M., Yazdani, Y., Farazmandfar, T., Tabarraei, A., Shahbazi, M Biological Rhythm Research. 23 September , Pages 1-7 2016 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
21 CCR5 polymorphism as a protective factor for hepatocellular carcinoma in hepatitis B virus-infected Iranian patients Reza Abdolmohammadi, Saleh Shahbazi Azar, Ayyoob Khosravi, Majid Shahbazi . Asian Pac J Cancer Prev. 17 (10), 4643-4646 2016 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
22 Association of Interleukin-1 gene cluster polymorphisms and haplotypes with multiple sclerosis in an Iranian population. Ayyoob Khosravi, Bita Javan, Mohammad Amin Tabatabaiefar, Hamid Ebadi, Davood Fathi, Majid Shahbazi Journal of Neuroimmunology. 15;288:114-9 2015 Nov مقاله کامل علمی - پژوهشی
23 Dopamine Receptors Gene Expression in Male Rat Hippocampus after Administration of MDMA (Ecstasy Mahakizadeh Simin; Jahanshahi Mehrdad; Haidari Kamran, Shahbazi Majid Int. J. Morphol. 33(1):301-308 2015 مقاله کامل علمی - پژوهشی
24 Inhibition of HIV-1 by a Lentiviral Vector with a Novel Tat-Inducible AU2c Expression System and a Specific Tropism to the Target Cells Touraj Farazmandfar, Mohammad Reza Haghshenas, Majid Shahbazi Human gene therapy, volume 26 number 00. doi: 10.1089/hum 2015 مقاله کامل علمی - پژوهشی
25 Expression of Recombinant Human Insulin-like Growth Factor Type 1 (rhIGF-1) in Escherichia coli Hamidreza Iranpoor, Eskandar Omidinia, Venus Vatankhah, Vahid Gharanjik ,Majid Shahbazi Avicenna Journal of Medical Biotechnology. Vol. 7, No. 3 2015 مقاله کامل علمی - پژوهشی
26 Interleukin-1 alpha variation is associated with the risk of developing preeclampsia Masoumeh Ghasemi, Elham Kashani, Azadeh Fayyaz, Marzieh Attar, Majid Shahbazi European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology . 193 . 75–78 2015 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
27 Genetic variation in the ABCB1 gene may lead to mRNA level change: Application to gastric cancer cases Maryam Mansoori, Masoud Golalipour, Shahriar Alizadeh, Ataollah Jahangirerad, Seyed Reza Khandozi, Habibollah Fakharai an Asian pacific journal of cancer prevention;16(18):8467-71. 2015 مقاله کامل علمی - پژوهشی
28 Identification of a c.601 C>G mutation in the CCM1 gene in a kindred with multiple skin, spinal and cerebral cavernous malformations Alireza Haghighi, Davood Fathi, Majid Shahbazi, Mohammad-Mahdy Motahari, Bethany Friedman Journal of the Neurological Sciences 2013 مقاله کامل علمی - پژوهشی
29 Investigation of CD24 and Its Expression in Iranian Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis Kollaee A, Ghaffarpor M, Pourmahmoudian H, Shahbazi M, Zamani M Int J Neurosci. 121(12):684-90 2011 Dec مقاله کامل علمی - پژوهشی
30 Interaction of HLA-DRB1*1501 allele and TNF-alpha -308 G/A single nucleotide polymorphism in the susceptibility to multiple sclerosis Shahbazi M, Roshandel D, Omidineya E, Rashidbaghan A Clin Immunol. 139(3):277-81. 2011 مقاله کامل علمی - پژوهشی
31 Pharmacogenetic Study on the Effect of Rivastigmine on PS2 and APOE Genes in Iranian Alzheimer M. Zamani, M. Mehri, A. Kollaee, P. Yenki, M. Ghaffarpor, M.H. Harirchian M. Shahbazi Dement Geriatr Cogn Disord Extra 1:180–189 2011 مقاله کامل علمی - پژوهشی
32 HLA-DRB1*1501 intensifies the impact of IL-6 promoter polymorphism on the susceptibility to multiple sclerosis in an Iranian population Shahbazi M, Ebadi H, Fathi D, Roshandel D, Mohamadhosseni M, Tahmasebi A, Shahbazi S, Zamani M, Rashidbaghan A Mult Scler. 16(10):1173-7. 2010 مقاله کامل علمی - پژوهشی
33 High frequency of the IL-2 -330 T/HLA-DRB1*1501 haplotype in patients with multiple sclerosis Shahbazi M, Roshandel D, Ebadi H, Fathi D, Zamani M, Boghaee M, Mohammadhoseeeni M, Rshaidbaghan A, Bakhshandeh A, Shahba Clin Immunol.137(1):134-8 2010 مقاله کامل علمی - پژوهشی
34 CCR5-delta 32 allele is associated with the risk of developing multiple sclerosis in the Iranian population Shahbazi M, Ebadi H, Fathi D, Roshandel D, Mahamadhoseeni M, Rashidbaghan A, Mahammadi N, Mahammadi MR, Zamani M Cell Mol Neurobiol. 29(8):1205-9 2009 مقاله کامل علمی - پژوهشی
35 Vascular endothelial growth factor gene polymorphisms are associated with acute renal allograft rejection Shahbazi M, Fryer AA, Pravica V, Brogan IJ, Ramsay HM, Hutchinson IV, Harden PN J Am Soc Nephrol 2002 مقاله کامل علمی - پژوهشی
36 Association between functional polymorphism in EGF gene and malignant melanoma Shahbazi M, Pravica V, Nasreen N, Fakhoury H, Fryer AA, Strange RC, Hutchinson PE, Osborne JE, Lear JT, Smith AG, Hutchinson Lancet 2002 مقاله کامل علمی - پژوهشی
37 اثر تنظیمی فاکتور تحریک کننده کلنی گرانولوسیت بر تعداد تخمک گزاری و موفقیت لانه گزینی رویان های حاصل از آمیزش در موش سوری نژاد NMRI فرناز گلشن، مجید شهبازی، کامران حیدری مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان. چکیده مقاله علمی - پژوهشی
## مقالات در دست چاپ
# عنوان نگارندگان عنوان مجله نوع انتشار
1 . Association assessment of Nerve growth factor gene promoter polymorphism and its expression status with susceptibility to coronary artery disease Rezvaneh Amirlatifi, Touraj Farazmandfar, Seyed Ali Sharifian, Reza Salehi Manzari, Majid Shahbazi Meta Gene چکیده مقاله
2 Cloning and expression of recombinant human granulocyte-macrophage colony stimulating factor (rhGMCSF) in Escherichia coli. Leila mehran-nia (Vardast Zade), Nosratollah Zarghami, Masoumeh Mehrpouya, Majid Shahbazi The Journal of Clinical and Analytical Medicine چکیده مقاله
3 Association assessment of Interleukine-10 gene polymorphism and its expression status with susceptibility to coronary artery disease in Iran Seyedeh Zahra Mousavi, Aref Salehi, Eisa Jorjani, Reza Salehi Manzari, Touraj Farazmandfar, Majid Shahbazi Egyptian Journal of Medical Human Genetics چکیده مقاله
4 Common Variant of 5,10-Methylenetetrahydrofolate Reductase May Increase Risk of Coronary Artery Disease in the Iranian Population. Marzieh Attar, Seyedpayam Shirangi, Farnoosh Shateri, Majid Shahbazi. Egyptian Journal of Medical Human Genetics چکیده مقاله
5 Investigating association of Interleukin-18 gene promoter polymorphism, and its expression status with susceptibility to coronary artery disease Afsaneh Bazgir, Touraj Farazmandfar, Aref Salehi, Reza Salehi Manzari, Marzieh Attar, Majid Shahbazi. MetaGene چکیده مقاله
## مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 Role of interleukin 4 in Iranian multiple sclerosis patients 1. M. Shahbazi, H. Ebadi, M. Rahmat, M. Mohammad Hosseyni and N. Mohammadi 2007 پوسترى
2 Association of CCR5delta32 gene Deletion with multiple sclerosis in Iranian patients 2. M. Shahbazi, H. Ebadi, N. Mahammadi, D. Fathei, and M. Mahammadi 2007 پوسترى
3 An assessment of the association between IL-6 gene polymorphisms and Iranian patients with multiple sclerosis 3. M. Shahbazi, H. Ebadi, D. Fathei, M. Mohammad Hosseyni and J. Lotfi 2007 پوسترى
4 Genetic association studies of tumour necrosis factor alpha-308 alleles in Iranian multiple sclerosis 4. M. Shahbazi, H. Ebadi, a. Rashidbaghan, D. Fathei and, J. Lotfi 2007 پوسترى
5 IL-10 promoter polymorphisms in Iranian patients with multiple sclerosis 5. M. Shahbazi, H. Ebadi, D. Fathei, D. Roshandel‎, M. Mohammad Hosseyni and N. Mohammadi 2007 پوسترى
6 Role of Heat shock protein (HSP) 70-1 gene polymorphism in Iranian multiple sclerosis patients 6. M. Shahbazi, M. Rahmat, A. Borghei, A. Bakhshandeh and J. Lotfi 2007 پوسترى
7 Functional Polymorphisms in VEGF are associated with increased risk of acute rejection in renal transplant recipients 9. Majid Shahbazi, Anthony A Fryer, Vera Pravica, Helen M Ramsay, Paul N Harden and Ian V Hutchinson 2002 پوسترى
8 Platelet derived growth factor gene polymorphisms are associated with non- Melanoma skin cancer risk in renal transplant recipients. 6th annual scientific meeting of the international dermato-epidermiology association 7. HM Ramsay, AA Fryer. PN Harden, M Shahbazi, V Pravica, IV Hutchinson 2001 پوسترى
9 Insulin like growth factor polymorphisms are associated with renal acute rejection risk 8. M Shahbazi, V pravica, AA Fryer, HM Ramsay, IV Hutchinson and PN Harden 2001 پوسترى
10 Functional Polymorphism in the human EGF gene malignant melanoma; 7th Annual Congress of British Society for Immunology, Harrogate, UK; Immunology. Vol 101, Supplement 1 December 2000 10. M.Shahbazi, H.Fakhoury, A. A. Fryer, V. Pravica, R. C. Strange, P. E.Hutchinson, J.E. Osborne, J. T. Lear, A. G. Smith and I.V. Hutchinson 2000 پوسترى
11 Functional Polymorphisms in the human VEGF gene associated with renal acute rejection; 7th Annual Congress of British Society for Immunology, Harrogate, UK; Immunology. Vol 101, Supplement 1 December 2000 11. M. Shahbazi, A. A. Fryer, V. Pravica, H. M. Ramsay, P. N. Harden and I.V.Hutchinson 2000 پوسترى
12 Functional polymorphisms in the growth factors (EGF, PDGF-BB, VEGF); The third joint international meeting of the ICS and the ISICR Amsterdam the Netherlands; European cytokine Network Vol 11, Special issue, November 2000 12. M. Shahbazi, V. Pravica. M.R. Awad, I. Brogan, I. V. Hutchinson 2000 پوسترى
13 Vascular endothelial growth factor gene Polymorphisms are associated with acute rejection risk; The American society of nephrology 33rd Annual meeting 11-16 October 2000 Toronto, Canada 13. Majid Shahbazi, Vera Pravica, Anthony A Fryer, Helen M Ramsay, Ian V Hutchinson and Paul N Harden 2000 پوسترى
14 A novel Polymorphism in the 5' UTR of the human epidermal growth factor (EGF) gene associated with EGF production in vitro 14. M Shahbazi, H. Fakhoury, V. Pravica, and I. V. Hutchinson 1999 پوسترى
## افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 Distinguished lecturer by Iranian Ministry of Health & Medical Education 1994
برگشت به صفحه کارنامه علمی
educational deputy
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.092 seconds with 1005 queries by yektaweb 3531