برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
:: اعضا - دکتر مجید شهبازی ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی ##
پست الکترونیک shahbazigoums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نام کامل آقاي دکتر مجید شهبازی
محل تولد اردبیل
تاریخ تولد 1338
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى ایمونولوژی و ژنتیک
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه منچستر انگلیس
اطلاعات شغلی
محل خدمت دانشكده پزشكي
درجه علمی
استاديار
وضعیت استخدامی
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
## توصيف مختصر
## سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی: بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران 1361-1365
2 کارشناسی ارشد: انگل شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران 1365-1368
3 کارشناسی ارشد(2): ایمونولوژی و ژنتیک دانشگاه منچستر منچستر انگلیس 1378-1375
4 Ph.D : ایمونولوژی و ژنتیک دانشگاه منچستر منچستر انگلیس 1376-1379
5 پسادکترا:درمرکز National Institute of Health (NIH) 1379-1381
## آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 انگلیسی در حد عالی در حد عالی
## مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 مهارت های مربوط به آزمایشات مهندسی ژنتیک، ایمونولوژی، سلولی و مولکولی
## سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از سال 1369 1389
## علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 ژن درمانی و تهیه پروتئین نوترکیب از سال 2001 2001
## دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 دروس مربوط به رشته های ژنتیک انسانی، پزشکی مولکولی و پزشکی عمومی
## كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه تشخیص مولکولی سرطان
2 کارگاه کلونینگ
3 کارگاه بیوانفورماتیک
## طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 1- Gene profiling Multiple sclerosis (MS) patients and Turkmen and non-Turkmen healthy individuals. تکمیل شده -
2 2- Cloning and expression of human interleukin (IL-11) and analyses of it bioactivity in in vitro تکمیل شده -
3 3- Studying the changes in apoptosis induction of Adriamycin by IL-11 and changes in expression of genes and proteins of p53, Bcl-2 and Caspase 3 in K562 and T47D human cancer cell lines. تکمیل شده -
4 4- Cloning and expression of human interleukin 2 gene in E.coli for production recombinant protein. تکمیل شده -
## دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1  بررسي پلي مورفيسم ژن HLA-G درخانمهاي باردار مبتلا به پري اكلامپسي، خانم آزاده فیاض
2  بررسي پلي مورفيسم ژن " OLIG1 "در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس و جمعيت سالم تركمن و غير تركمن ، آقای تمسکنی زاهدی
3  بررسي تفاوت هاي ژنتيكي فاكتور رشد عصبي NGF در بين افراد سالم تركمن و بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس آقای رحیم صفاری
4  Tumor necrosis factor alpha-308 G/A polymorphism in patients with multiple sclerosis and healthy subjects آقای دانیال روشندل
## مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 HLA-DRB1*1501 intensifies the impact of IL-6 promoter polymorphism on the susceptibility to multiple sclerosis in an Iranian population 1. Shahbazi M, Ebadi H, Fathi D, Roshandel D, Mohamadhosseni M, Tahmasebi A, Shahbazi S, Zamani M, Rashidbaghan A. 2010 مقاله کامل
2 High frequency of the IL-2 -330 T/HLA-DRB1*1501 haplotype in patients with multiple sclerosis. Clin Immunol. 2. Shahbazi M, Roshandel D, Ebadi H, Fathi D, Zamani M, Boghaee M, Mohammadhoseeeni M, Rshaidbaghan A, Bakhshandeh A, Shahbazi S 2010 مقاله کامل
3 CCR5-delta 32 allele is associated with the risk of developing multiple sclerosis in the Iranian population. Cell Mol Neurobiol. 3. Shahbazi M, Ebadi H, Fathi D, Roshandel D, Mahamadhoseeni M, Rashidbaghan A, Mahammadi N, Mahammadi MR, Zamani M 2009 مقاله کامل
4 IV.Association between functional polymorphism in EGF gene and malignant melanoma. Lancet 4. Shahbazi M, Pravica V, Nasreen N, Fakhoury H, Fryer AA, Strange RC, Hutchinson PE, Osborne JE, Lear JT, Smith AG, Hutchinson 2002 مقاله کامل
5 Vascular endothelial growth factor gene polymorphisms are associated with acute renal allograft rejection. J Am Soc Nephrol. M, Fryer AA, Pravica V, Brogan IJ, Ramsay HM, Hutchinson IV, Harden PN 2002 مقاله کامل
## مقالات در دست چاپ
# عنوان نگارندگان عنوان مجله نوع انتشار
1 Interaction of HLA-DRB1*1501 allele and TNF-alpha -308 G/A single nucleotide polymorphism in the susceptibility to multiple sclerosis. Clin Immunol. Shahbazi M, Roshandel D, Omidineya E,Rashidbaghan A چکیده مقاله
## مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 Role of interleukin 4 in Iranian multiple sclerosis patients 1. M. Shahbazi, H. Ebadi, M. Rahmat, M. Mohammad Hosseyni and N. Mohammadi 2007 پوسترى
2 Association of CCR5delta32 gene Deletion with multiple sclerosis in Iranian patients 2. M. Shahbazi, H. Ebadi, N. Mahammadi, D. Fathei, and M. Mahammadi 2007 پوسترى
3 An assessment of the association between IL-6 gene polymorphisms and Iranian patients with multiple sclerosis 3. M. Shahbazi, H. Ebadi, D. Fathei, M. Mohammad Hosseyni and J. Lotfi 2007 پوسترى
4 Genetic association studies of tumour necrosis factor alpha-308 alleles in Iranian multiple sclerosis 4. M. Shahbazi, H. Ebadi, a. Rashidbaghan, D. Fathei and, J. Lotfi 2007 پوسترى
5 IL-10 promoter polymorphisms in Iranian patients with multiple sclerosis 5. M. Shahbazi, H. Ebadi, D. Fathei, D. Roshandel‎, M. Mohammad Hosseyni and N. Mohammadi 2007 پوسترى
6 Role of Heat shock protein (HSP) 70-1 gene polymorphism in Iranian multiple sclerosis patients 6. M. Shahbazi, M. Rahmat, A. Borghei, A. Bakhshandeh and J. Lotfi 2007 پوسترى
7 Functional Polymorphisms in VEGF are associated with increased risk of acute rejection in renal transplant recipients 9. Majid Shahbazi, Anthony A Fryer, Vera Pravica, Helen M Ramsay, Paul N Harden and Ian V Hutchinson 2002 پوسترى
8 Platelet derived growth factor gene polymorphisms are associated with non- Melanoma skin cancer risk in renal transplant recipients. 6th annual scientific meeting of the international dermato-epidermiology association 7. HM Ramsay, AA Fryer. PN Harden, M Shahbazi, V Pravica, IV Hutchinson 2001 پوسترى
9 Insulin like growth factor polymorphisms are associated with renal acute rejection risk 8. M Shahbazi, V pravica, AA Fryer, HM Ramsay, IV Hutchinson and PN Harden 2001 پوسترى
10 Functional Polymorphism in the human EGF gene malignant melanoma; 7th Annual Congress of British Society for Immunology, Harrogate, UK; Immunology. Vol 101, Supplement 1 December 2000 10. M.Shahbazi, H.Fakhoury, A. A. Fryer, V. Pravica, R. C. Strange, P. E.Hutchinson, J.E. Osborne, J. T. Lear, A. G. Smith and I.V. Hutchinson 2000 پوسترى
11 Functional Polymorphisms in the human VEGF gene associated with renal acute rejection; 7th Annual Congress of British Society for Immunology, Harrogate, UK; Immunology. Vol 101, Supplement 1 December 2000 11. M. Shahbazi, A. A. Fryer, V. Pravica, H. M. Ramsay, P. N. Harden and I.V.Hutchinson 2000 پوسترى
12 Functional polymorphisms in the growth factors (EGF, PDGF-BB, VEGF); The third joint international meeting of the ICS and the ISICR Amsterdam the Netherlands; European cytokine Network Vol 11, Special issue, November 2000 12. M. Shahbazi, V. Pravica. M.R. Awad, I. Brogan, I. V. Hutchinson 2000 پوسترى
13 Vascular endothelial growth factor gene Polymorphisms are associated with acute rejection risk; The American society of nephrology 33rd Annual meeting 11-16 October 2000 Toronto, Canada 13. Majid Shahbazi, Vera Pravica, Anthony A Fryer, Helen M Ramsay, Ian V Hutchinson and Paul N Harden 2000 پوسترى
14 A novel Polymorphism in the 5' UTR of the human epidermal growth factor (EGF) gene associated with EGF production in vitro 14. M Shahbazi, H. Fakhoury, V. Pravica, and I. V. Hutchinson 1999 پوسترى
## افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 Distinguished lecturer by Iranian Ministry of Health & Medical Education 1994
برگشت به صفحه کارنامه علمی
educational deputy
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.069 seconds with 968 queries by yektaweb 3471