برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
:: اعضا - علیرضا شریعتی ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی ##
پست الکترونیک shariatigoums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل آقاي علیرضا شریعتی
محل تولد بهشهر
تاریخ تولد 1/11/1340
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى پرستاري مديريت بهداشت جامعه
محل اخذ آخرین مدرک تهران
اطلاعات شغلی
محل خدمت دانشكده پرستاري و مامايي
درجه علمی كارشناسي ارشد
مربي
وضعیت استخدامی رسمي آزمايشي
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
## توصيف مختصر
## سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 كارشناسي پرستاري گرگان ايران 7/6/1371
2 كارشناسي ارشد پرستاري مديريت بهداشت جامع تهران ايران 24/11/1377
## آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 زبان انگلیسی متوسط متوسط
## مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 دوره آموزشی تکمیلی همودیالیز 1369
2 دوره اموزشی دیالیز صفاقی 1386
## سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 معاونت آموزشي و پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي
2 عضو شوراي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گرگان
3 عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گرگان
4 عضو شوراي آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي
5 عضو شوراي پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي
6 مسئول كميته رفاه اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان
7 معاون سازمان نظام پرستاري استان گلستان
8 عضو كميته كنترل عفونت بيمارستاني
9 سرپرستار بخش دياليز مركز آموزشی- درماني پنجم آذر گرگان
10 عضو هيات تحريريه مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي
11 استاد راهنماي دانشجويي
## علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 علاقه اصلی تحقیقاتی اینجانب بیشتر در زمینه بیماری نارسایی کلیه و بویژه بیماران تحت دیالیز می باشد 1375/3/2
## دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 سابقه تدريس در زمينه آموزش واحدهاي تئوري و كارآموزي از نيمسال 79-78 در دانشكده پرستاري و مامايي بويه
2 پرستاري بهداشت جامعه 1 و 2 و 3
3 اپيدميولوژي
4 بهداشت محيط
5 بهداشت مدارس
## كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 اخذ گواهی سخنرانی در دومین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش دارای امتیاز بازآموزی به عنوان سخنران دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1389
2 اخذ گواهی ارائه پوستر در دومین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش دارای امتیاز بازآموزی به ارائه پوستر دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1388
3 باز آموزی ضمن خدمت مراقبتهای پرستاری در بخشهای دياليز مركز آموزشی درمانی پنجم آذر گرگان مركز آموزشی درمانی پنجم آذر گرگان 1384
4 كيفيت زندگي وروشهاي مقابله گرگان گرگان 1382
5 همايش سراسری مفاهيم پرستاری دانشكده پرستاری ومامایی بويه دانشكده پرستاری ومامایی بويه
6 اخذ گواهي ارائه پوستر در سومین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش دارای امتیاز بازآموزی به ارائه پوستر دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1389
7 بررسي تاثير استفاده از آمپول ونوفر بر ميزان پاسخ دهي به اريتروپوييتين درافزايش هموگلوبين دربيماران C.R.Fتحت درمان با H.D دانشکده پرستاری و مامایی بویه دانشکده پرستاری و مامایی بویه 1386
8 نحوه دستيابي به عروق ( كاتترسابكلاوين) مركز آموزشي درماني پنجم آذز مركز آموزشي درماني پنجم آذز 1384
9 ايمن سازي( واكسيناسيون) دانشکده پرستاری و مامایی بویه دانشکده پرستاری و مامایی بویه 1379
10 انواع دياليز مركز آموزشي درماني پنجم آذز مركز آموزشي درماني پنجم آذز 1382
11 هپاتيت مركز آموزشي درماني پنجم آذز مركز آموزشي درماني پنجم آذز 1383
12 اخذ گواهی شرکت در سومین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش دارای امتیاز بازآموزی به 8 امتیاز دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1389
13 در یافت تقدیر نامه به عنوان دبیر اجرایی دومین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژهش در سال 1388 دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1389
14 ایراد سخنرانی کارگاه توجیهی دانشجویان جدی الورود دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1388
15 اخذ گواهی شرکت در دومین کارگاه آموزشی سامانه اعضای هیات علمی در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1389
## مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 همايش باز آموزی دياليز مركز آموزشی درمانی پنجم آذر گرگان مركز آموزشی درمانی پنجم آذر گرگان 1383
2 ارزشیابی دانشجویان در مراکز بالینی دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1386
3 کارگاه طراحی سئوالات چند گزینه ای دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1386
4 کارگاه فرایند پرستاری دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1385
5 مهارتaccess- ( مهارت پنجم) سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
6 مهارت اول I T سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
7 كارگاه اطلاعات و ارتباطات (اينترنت) مهارت هفتم دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان
8 كارگاه power point xp- مهارت ششم دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1384
9 كارگاه آموزشی روشهای موثر ياد گيری دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1384
10 كارگاه آموزشی بيماريهای واگير و غير واگير دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1384
11 كارگاه آموزشی هپاتيت وپرستار دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1384
12 كارگاه آموزشی تكنيكهای پرستاری در icu دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1384
13 كارگاه آموزشی آسم و مراقبتهای پرستاری دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1384
14 كارگاه آموزشی cpr دانشگاه علوم پزشكی گلستان مركز آموزشی درمانی پنجم آذر گرگان 1384
15 كارگاه ايمني وپيشگيری از سوانح وحوادث دانشگاه علوم پزشكی مازندران 1384
16 كارگاه آموزشی هماتولوژی وبانك خون دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1384
17 كارگاه ارزشيا بی كاركنان دولت دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1383
18 كارگاه آموزشي خون وفراورده های خونی دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1383
19 كارگاه آموزشی كارشناسان اداری ومالی دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1383
20 كارگاه پيشرفته طراحی سوءالات چند گزينه ای دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1379
21 كارگاه بررسی طرح درس روزانه دانشگاه علوم پزشكی گلستان پرستاری ومامايی بويه گرگان 1378
22 كارگاه ترويج تغذيه با شيرمادر دانشكده پرستاری ومامايی شهيد بهشتی تهران 1376
23 همايش سراسری مفاهيم پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی بویه دانشکده پرستاری و مامایی بویه 1382
24 همايش منطقه ای دانشجويی بيماريهای عفونی دانشکده پرستاری و مامایی بویه دانشکده پرستاری و مامایی بویه 1383
25 مديريت بحران در حوادث غير مترقبه دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1383
26 کارگاه آموزش مقاله نویسی فارسی دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1386
27 دوره آموزشی صفحات گسترده ( I T ) دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1386
28 کارگاه آموزش تکنیکهای مصاحبه و مشاوره دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1387
29 دوره آموزشی کامپیوتر " مدیریت امنیت اطلاعات " دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان 1386
30 کارگاه اساتید توانمند(کد برنامه: 293618701 دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان
31 ایراد سخنرانی کارگاه توجیهی دانشجویان جدی الورود دانشگاه علوم پزشكی گلستان
32 دوره آموزشی کامپیوتر" مدیریت امنیت اطلااعات دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان
33 ایراد سخنرانی کارگاه توجیهی دانشجویان جدی الورود دانشگاه علوم پزشكی گلستان دانشگاه علوم پزشكی گلستان
34 کارگاه آموزشی روشهای تحقیق و آماری پیشرفته
## طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسي مشكلات وميزان رضايت بكارگيري دياليز صفاقي مداوم سرپايي(C.A.P.D ) در كشور ايران ، سال 1377. اول-دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران تکمیل شده 1377
2 تعيين سطح سرمي هورمون پاراتيروييد(P.T.H) در بيماران دياليزي اول-دانشگاه علوم پزشكي گرگان در حال اجرا 1382
3 بررسي شيوع هپاتيتH.C.V) C) در دهنده گان خون در استان گلستان دوم-دانشگاه علوم پزشكي گرگان تکمیل شده 1380
4 بررسي ارتباط بين كيفيت زندگي وروشهاي مقابله ای بكارگرفته شده در بيماران دياليزي دوم-دانشگاه علوم پزشكي گرگان تکمیل شده 1382
5 بررسي تاثير استفاده از آمپول ونوفر بر ميزان پاسخ دهي به اريتروپوييتين در افزايش هموگلوبين در بيمارانC.R.F اول-دانشگاه علوم پزشكي گرگان تکمیل شده 1384
6 مقايسه اثر گندزدايي محلول هاي لاميد و دكونكس 53پلاس تکمیل شده -
7 بررسي اختلال خواب در بيماران دياليزي،در مركز آموزشي و درماني 5آذرگرگان سال 1383 در حال اجرا -
8 بررسي KT/V و رابطه آن با برخي عوامل در بيماران همودياليزي مركز آموزشي درماني 5 آذر گرگان در حال اجرا 1386
9 بررسي تاثير شاركول فعال خوراكي بر خارش اورميك بيماران همودياليزي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني 5 آذر گرگان سال 1386 در حال اجرا 1386
10 تاثير كرم كوژيك اسيد و هيدروكينون 2 درصد در درمان ملاسما تکمیل شده 1386
## دانشجويان تحت مشاوره
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 اختلال خواب در بیماران تحت همودیالیز دانشجوی پزشکی مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان 1387
## مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 بررسي KT/V و رابطه آن با برخي عوامل در بيماران همودياليزي مركز آموزشي درماني 5 آذر گرگان علیرضا شریعتی - دکتر محمد موجرلو اول دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1388 چکیده مقاله
2 بررسي تاثير شاركول فعال خوراكي بر خارش اورميك بيماران همودياليزي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني 5 آذر گرگان سال 1386. 1388 چکیده مقاله
3 تعيين سطح سرمي هورمون پاراتيروييد(P.T.H) در بيماران دياليزي علیرضا شریعتی- دکتر محمد موجرلو دانشكده پرستاري و مامايي بويه 1387 چکیده مقاله
4 تاثير كرم كوژيك اسيد و هيدروكينون 2 درصد در درمان ملاسما . علیرضا شریعتی- دکتر اسپهبدی- علی عباسی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1387 چکیده مقاله
5 بررسي تاثير استفاده از آمپول ونوفر بر ميزان پاسخ دهي به اريتروپوييتين درافزايش هموگلوبين دربيماران C.R.Fتحت درمان با H.D علیرضا شریعتی- غلامرضا محمودی- دکتر محمد موجرلو دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1385 چکیده مقاله
6 مقایسه اثرات گندزدایی محلول هالامید و دکونکس53پلاس دانشكده پرستاري و مامايي بويه 1385 چکیده مقاله
7 بررسي ارتباط بين كيفيت زندگي وروشهاي مقابله بكار گرفته شده توسط بيماران تحت درمان با دياليز...... علیرضا شریعتی- غلامرضا محمودی- دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1382 مقاله کامل
8 بررسي مشكلات وميزان رضايت بكارگيري دياليز صفاقي مداوم سرپايي(C.A.P.D ) در كشور ايران ، سال 1377. علیرضا شریعتی - اول-دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران دانشكده پرستاري ومامايي 1377 چکیده مقاله
## مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 بررسي تاثير استفاده از آمپول ونوفر بر ميزان پاسخ دهي به اريتروپوييتين درافزايش هموگلوبين دربيماران C.R.Fتحت درمان با H.D 1385 شفاهى
2 ايمن سازي( واكسيناسيون) 1384 شفاهى
3 هپاتيت 1383 شفاهى
4 نحوه دستيابي به عروق ( كاتترسابكلاوين) 1383 شفاهى
5 كيفيت زندگي وروشهاي مقابله 1382 پوسترى
6 انواع دياليز 1382 شفاهى
7 همايش سراسری مفاهيم پرستاری 1382 پوسترى
8 باز آموزی ضمن خدمت مراقبتهای پرستاری در بخشهای دياليز 1382 شفاهى
## عضویت در شورای نویسندگان
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 مجلع علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان از سال 1377 تا سال1388
## داوري در كنفرانس‌ها
# عناوین کنفرانس‌ها تاریخ همکارى و توضیحات
1 داوری 5 مقاله در اولین کنگره سراسری پرستار ماما و پژوهش 1386 دانشکده پرستاری و مامایی بویه
## افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 دو دوره به عنوان استاد نمونه
2 چندین دوره به عنوان پرستار نمونه
## عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 معاون نظام پرستاری گرگان و حومه
2 دبیر صندوق رفاه هیئت علمی دانشگاه
## انتقال دانش به جامعه
# عنوان اثر یا فعالیت نشانى تاریخ
1 استفاده آمپول ونوفر به جای قرص آهن در بیماران دیالیزی استان براساس یافته تحقیق مرکز اموزشی درمانی5آذر گرگان 1385
برگشت به صفحه کارنامه علمی
educational deputy
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 63 queries by YEKTAWEB 3658