برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
:: اعضا - سیداحمد حسینی ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی ##
پست الکترونیک drhosseinigoums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى www.goums.ac.ir
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل سیداحمد حسینی
محل تولد کردکوی
تاریخ تولد 1350
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى مغز و اعصاب کودکان
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه تهران
اطلاعات شغلی
محل خدمت دانشكده پزشكي
درجه علمی دكتراي فوق تخصصي
استاديار
وضعیت استخدامی رسمي
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور Iran
## سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دکترای عمومی علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه ایران 1375
2 دوره MPH دانشکده بهداشت تهران تهران ایران 1385
3 دکترای تخصصی بیماریهای کوذکان علوم پرشکی تهران تهران ایران 1388
4 دکترای فوق تخصصی مغز و اعصاب کودکان علوم پرشکی تهران تهران ایران 1393
## سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 کارشناس مسئول بیماریهای غیرواگیر مرکز بهداشت استان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1382 1385
2 رییس بیمارستان آموزشی درمانی طالقانی گرگان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393 1394
3 معاون درمان دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1394 1396
4 عضو هیات رییسه دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1394 1396
## طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 ان ترمینال پرو بی تیپ ناتریوتیک پپتاید ودیس فانکشن ونتریکولاردر کوکان ونوجوان دکتر سید احمد حسینی وهمکاران مرکز طبی کودکان تکمیل شده 87
2 شیوع عفونت ویروس هپاتیت Dدر افراد با انتی ژن HBs مثبت در استان گلستان دکتر سید احمد حسینی وهمکاران گلستان تکمیل شده 87
3 ارتباط پلی مورفیسم نوکلئید منفردIL6با تب وتشنج دکتر سید احمد حسینی وهمکاران مرکز طبی کودکان تکمیل شده 93
4 تاثیر وامنیت سیناریزین در پروفیلاکسی میگرن در کودکان یک دابل رانددر سوکور با کنترل پلاسبو دکتر سید احمد حسینی وهمکاران مرکز طبی کودکان تکمیل شده 93
5 تشخیص MRIغیرنرمال مغز دکتر سید احمد حسینی وهمکاران مرکز طبی کودکان تکمیل شده 93
6 تاثیر داروهای ضد صرع روی سطح سرمایمونوگلوبین در بچه ها دکتر سید احمد حسینی وهمکاران مرکز طبی کودکان تکمیل شده 88
7 تاثیر داروهای ضد صرع روی سطح سرم IgGزیر رده دکتر سید احمد حسینی وهمکاران مرکز طبی کودکان تکمیل شده 89
8 Diagnosis of an abnormality in brain MRI Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.al children,s medical Center تکمیل شده 2014
9 Efficacy and Safty of Cinnarizine in the Prophylaxis of Migraine in children: A Double -Blind Placebo-Controlled Randomized Trial Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.al children,s medical Center تکمیل شده 2014
10 Association of IL6 single nucleotide polymorphisms With febrile seizures Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.al children,s medical Center تکمیل شده 2014
11 Effect ofAnti-epileptic Drugs on Serum immunoglobulin level inchildren Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.al children,s medical Center تکمیل شده -
12 N-terminal Pro-B-type Natriuretic Peptide and Ventricular Dysfunction in Chidren and Adolescents Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.al children,s medical Center تکمیل شده 2009
13 Prevalence of hepatitis D virus infection in hepatiti b surface antigen-Positiv subgects in Golestanprovince northeast Iran Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.al Golestanprovince northeast Iran تکمیل شده 2008
14 Effect ofAnti-epileptic Drugs on Serum level of IgG Subclasses Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.al children,s medical Center تکمیل شده 2010
## مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 اپیدیمیولوژی کانسر دکتر سید احمد حسینی و همکاران cancer epidemiology 2018 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
2 انسفالیت سیتومگالوویروس در یک شیرخوار : تظاهرات ام آر آی : یک تصویر کلینیکی دکتر سید احمد حسینی و همکاران International Journal of clinical & Mede 2017 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
3 The efficacy of the ketogenic diet in infants and young children with refractory epilepsies using a formula based powder Seyed Ahmad Hosseini Acta Neurol Belg 2017 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
4 The quality of life in boys with Deuchenne muscular dystrophy Seyed Ahmad Hosseini Neuromuscular disorders 2016 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
5 Association of IL6 single nucleotide polymorphisms With febrile seizures Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.al journal of the Neurological 2014 مقاله کامل علمی - پژوهشی
6 Efficacy and Safty of Cinnarizine in the Prophylaxis of Migraine in children: A Double -Blind Placebo-Controlled Randomized Trial Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.a pediatric Neurology 2014 مقاله کامل علمی - پژوهشی
7 Diagnosis of an abnormality in brain MRI Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.a iran j pediatric 2014 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
8 Effect ofAnti-epileptic Drugs on Serum level of IgG Subclasses Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.al iran j pediatric 2010 مقاله کامل علمی - پژوهشی
9 Effect ofAnti-epileptic Drugs on Serum immunoglobulin level inchildren Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.al Acta Neurol 2010 مقاله کامل علمی - پژوهشی
10 N-terminal Pro-B-type Natriuretic Peptide and Ventricular Dysfunction in Chidren and Adolescents Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.al cardiology in the young 2009 مقاله کامل علمی - پژوهشی
11 Prevalence of hepatitis D virus infection in hepatiti b surface antigen-Positiv subgects in Golestanprovince northeast Iran Seyed-Ahmad-hosseini-MD et.a Microbional Immunol 2008 مقاله کامل علمی - پژوهشی
12 فوتوکلینیک دکتر سید احمد حسینی وهمکاران جله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1395 چکیده مقاله علمی - مروری
13 انسفالوپاتی حاد نکروزان دوران کودکی : گزارش یک مورد زینب باقری---سیداحمد حسینی--- مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1395 مقاله کامل
14 فتوکلینیک سیدمحسن حسینی نژاد---بارانک صفاییان---سیداحمد حسینی--- مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1395 مقاله کامل
15 ارتباط پلی مورفیسم نوکلئید منفردIL6با تب وتشنج دکتر سید احمد حسینی وهمکاران journal of the Neurological 1393 چکیده مقاله علمی - پژوهشی
16 تاثیر وامنیت سیناریزین در پروفیلاکسی میگرن در کودکان یک دابل رانددر سوکور با کنترل پلاسبو دکتر سید احمد حسینی وهمکاران pediatric Neurology 1393 مقاله کامل علمی - پژوهشی
17 تاثیر داروهای ضد صرع روی سطح سرم IgGزیر رده دکتر سید احمد حسینی وهمکاران iran j pediatric 1389 چکیده مقاله
18 تاثیر داروهای ضد صرع روی سطح سرمایمونوگلوبین در بچه ها دکتر سید احمد حسینی وهمکاران Acta Neurol 1389 مقاله کامل علمی - پژوهشی
19 ان ترمینال پرو بی تیپ ناتریوتیک پپتاید ودیس فانکشن ونتریکولاردر کوکان ونوجوان دکتر سید احمد حسینی وهمکاران cardiology in the young 1388 مقاله کامل علمی - پژوهشی
20 شیوع عفونت ویروس هپاتیت Dدر افراد با انتی ژن HBs مثبت در استان گلستان دکتر سید احمد حسینی وهمکاران Microbional Immunol 1387 مقاله کامل علمی - پژوهشی
21 شیوع عفونت هم‌زمان هپاتیت B با هپاتیت C و هپاتیت D در استان گلستان مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1386 مقاله کامل
22 شیوع عفونت هپاتیت B در بالغین استان گلستان نفیسه عبدالهی---عباسعلی ---سیما بشارت---حمیدرضا جوشقانی---عبدالوهاب مرادی---خدابردی کلوی---صبا بشارت---علی جباری---محم� مجله اپیدمیولوژی ایران 1384 مقاله کامل
23 تشخیص MRIغیرنرمال مغز دکتر سید احمد حسینی وهمکاران iran j pediatric مقاله کامل
برگشت به صفحه کارنامه علمی
educational deputy
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 59 queries by YEKTAWEB 3638