برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
:: اعضا - قنبر روحی ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی ##
پست الکترونیک roohigoums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى www.goums.ac.ir
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل آقاي قنبر روحی
محل تولد تهران
تاریخ تولد 1/6/1343
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى مديريت خدمات بهداشتی و درمانی
محل اخذ آخرین مدرک علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد
اطلاعات شغلی
محل خدمت دانشكده پرستاري و مامايي
درجه علمی كارشناسي ارشد
وضعیت استخدامی رسمي آزمايشي
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 01714426900
دورنگار
نشانی گرگان دانشگاه علوم پزشکی گلستان
کدپستی
صندوق پستی
شهر گرگان
کشور I.R. of Iran
## توصيف مختصر
## سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی ارشد مديريت خدمات بهداشتی و درما تهران ايران 1376
2 کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی ايران تهران ايران 1367
3 کاردانی دانشگاه علوم پزشکی گيلان رشت ايران 1364
## سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 رئيس دفتر مطالعات و برنامه ريزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
2 عضو کميته برنامه ريزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
3 عضو شورای E D C دانشکده پرستاری و مامايی گرگان
4 دبير اجرايی همايش سراسری مفاهيم پرستاری سال 1382 دانشکده پرستاری و مامائی
5 مسئول پژوهش و عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامائی
6 مسئول آموزش دانشکده پرستاری و مامائی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان
7 سرپرست اداره امور خوابگاه ها دانشگاه علوم پزشکی گلستان
8 سوپروايزر مرکز آموزشي و درمانی شهدا تجريش دانشگاه شهيد بهشتی ، تهران
9 عضو اتاق فکر دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گلستان
10 عضو شورای H S R دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گلستان
11 عضویت در کمیته ارزیابی آزمون و تدوین طرح درس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
12 عضویت درکمیته تدوین استراتژی سازمان نظام پرستاری کشور1387
13 عضویت درکمیته تدوین استراتژی دانشکده پرستاری و مامایی بویه 1387
14 عضویت در کمیته تدوین استراتژی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1383
## علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 پژوهش در مدیریت منابع انسانی 1376
2 اقتصاد بهداشت 1376
3 پژوهش در آموزش 1384
## دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 مديريت خدمات مامائی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان از سال 1379
2 مديريت خدمات پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان از سال 1379
3 مديريت و نظارت بر مراکز بهداشتی دانشکده پیراپزشکی و بهداشت 1380
4 اصول کليات خدمات بهداشتی دانشکده پیراپزشکی و بهداشت 1382
5 فرآ يند يادگِيری و اصول آموزش به بيمار دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان از سال 1383
## مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 همايش سراسری مفاهيم پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1382
2 چهارمين کنفرانس مديران کيفيت تهران 1382
3 سمينار بازآموزی سلول های بنيادی و درمان بيماريها سازمان بسيج جامعه پزشکی 1384
4 اصول علمی انتقال خون و تجويز فرآورده های آن دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشکده پرستاری و مامايی بويه
5 تنفس مصنوعی و تهويه مکانيکی دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت درمان دانشگاه 1375
6 بررسی و تدوين الگوهای ارزشيابی کارآموزی های پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشکده پرستاری و مامايی بويه 1378
7 ارزشيابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت درمان دانشگاه 1377
8 کارگاه پيشرفته طراحی سوالات چند گزينه ای 1379
9 پژهش در آموزش 2 دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت آموزشي 1382
10 برنامه ريزی استراتژيک دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت آموزشي 1382
11 پژوهش در آموزش 1 دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت آموزشي 1382
12 ارتقاء مستمر کيفِت FOCUS – PDCA دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت آموزشي 1381
13 مهارت تدريس به شيوه سخنرانی دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت آموزشي 1382
14 روش تحقيق تکميلی ( تحقيقات کيفی) دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت پژوهشی 1383
15 روش های موثر يادگيری دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت آموزشي 1384
16 طراحی و ارزيابی آزمون دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت آموزشي 1383
17 آموزش طرح درس دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت آموزشي 1383
18 ارزيابی آزمون ها معاونت آموزشي 1384
19 مهارت دوم ICDL ( بکار گيری کامپيوتر و مديريت پرونده ) دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت پژوهشي 1384
20 مهارت اول ICDL (مفاهيم پايه فن آوری اطلاعات ) دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت پژوهشي 1384
21 همايش منطقه ای بيماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1382
22 همايش اقتصادبهداشت و درمان موسسه عالی پژوهش تامين اجتماعی 1378
23 کنگره تحول در اداره بيمارستان ها دانشگاه علوم پزشکی ايران 1375
24 همايش اختلالات آب و الکترليتها 1377
## طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی ارتباط سیمای روانشناختی و رضایت از زندگی در جانبازان شهرستان گرگان در سال 1387 قنبر روحی - حمید آسایش دانشگاه علوم پزشکی گلستان شهرستان گرگان در حال اجرا 1387
2 بررسي مقایسه ای بین انتظارات مدد جویان از کیفیت خدمات بهداشتی اولیه با کیفیت ارایه خدمات از دیدگاه مددجویان در مراکز بهداشتی شهر گرگان قنبر روحی - حسین نصیری دانشگاه علوم پزشکی گلستان مراکز بهداشتی شهر گرگان در حال اجرا 1387
3 زمان مراقبت مستقیم و غیر مستقیم بیمارن و رابطه آن با رضایت بیمارن در بخش داخلی مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان قنبر روحی - سید عابدین حسینی دانشگاه علوم پزشکی گلستان مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان تکمیل شده 1386
4 بررسی رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان قنبر روحی - حسین رحمانی انارکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان تکمیل شده 1385
5 بررسي انگيزه تحصيلي و رابطه آن با برخي از عوامل دردانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گلستان قنبر روحی - سید عابدین حسینی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان تکمیل شده 1384
6 بررسي ميزان فرسودگي شغلي پرستاران شاعل در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي گلستان و تعيين رابطه آن با برخي از عوامل غلامرضا محمودی - قنبر روحی دانشگاه علوم پزشکی گلستان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان تکمیل شده 1383
7 بررسي تاثير موسيقي بر ميزان اضطراب و پارامتر هاي فيزيو لوژيك در بيماران آماده عمل جراحي شكم در بيمارستان پنجم آذر گرگان قنبر روحی - حسین رحمانی انارکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان تکمیل شده 1383
8 ارزيابي اقتصادي با تاكيد بر هزينه تمام شده خدمات در بخش آزمايشگاه تشخيص طبي بيمارستان مرکزی شرکت ملی نفت ايران قنبر روحی با راهنمایی آقای دکتر ایرج کریمی بیمارستان مرکزی شرکت ملی نفت ایران - تهران در حال اجرا 1375
9 بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و باورهای خود کارآمدی با انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال1389 در حال اجرا -
## مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان قنبر روحی - حسین رحمانی - حمید آسایش - علیرضا شریعتی مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان دوره پنجم شکاره دو پاییز و زمستان 87 شماره پی در پی 14 1387 مقاله کامل
2 نحوه مدیریت پرستاری و رابطه آن با فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان قنبر روحی - عین اله ملایی - غلامرضا محمودی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم-دوره ششم ، شماره دو ،پائیز و زمستان 87 1387 مقاله کامل
3 رابطه ی سطح سرمی هورمون پاراتیروئید با برخی عوامل در بیماران تحت درمان با همودیالیز علیرضا شریعتی - مسلم حسام - حسین نصیری - قنبر روحی مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگاندوره جهارم ، شماره دو ، پاییز و زمستان 1386 شماره پی درپی 12 1386 مقاله کامل
4 انگیزه تحصلی و رابطه آن با برخی از عوامل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان قنبر روحی- سید عابدین حسینی- حسین رحمانی- محمد تقی بادله گام های توسعه در آموزش پزشکی ، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره چهارم ، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1386 1386 مقاله کامل
5 تاثیر سه روش آموزش بر میزان آکاهی دختران دبیرستانی شهر گرگان نسبت به بیماری ایدز عین اله مللایی - علی اکبر عبداللهی- قنبر روحی مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه-دوره جهارم ، شماره دو ، پاییز و زمستان 1386 شماره پی درپی 12 1386 مقاله کامل
6 فرسودگی شغلی ورابطه آن بانگرش پرستاران در خصوص حقوق ومزایای کارکنان پرستاری شاغل دربیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال 1384 قنبر روحی- مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگاندوره جهارم ، شماره یک ، بهار و تابستان 1386 شماره پی درپی 11 1386 مقاله کامل
7 بررسی رابطه بين فرسودگی شغلی و عوامل شرا يط محيط کار در پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی گلستان غلامرضا محمودی - قنبر روحی- دکتر موجرلو- حوالنساء شیخ مجله دانشگاه علوم پزشكي گرگان-دوره هشتم-شماره 2-تابستان 1385 (شماره مسلسل18) 1385 مقاله کامل
8 مقایسه ی اثرات گند زدایی محلول هالامید و گلوتارآلدئید سید عابدین حسینی-غلامرضا محمودی- علی اکبر عبداللهی- قنبر روحی مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان -دوره جهارم ، شماره دو ، پاییز و زمستان 1386 شماره پی درپی 12 1385 مقاله کامل
9 تاثير موسيقی برميزان اضطراب و برخی از متغير های فيزيولوژيک بيماران قنبر روحی - حسین رحمانی - علی اکبر عبداللهی مجله دانشگاه علوم پزشكي گرگان-دوره هفتم – بهار و تابستان 1384 مقاله کامل
## مقالات در دست چاپ
# عنوان نگارندگان عنوان مجله نوع انتشار
1 مقایسه تاثیر سه روش آموزشی بر میزان آگاهی دختران دبیرستانی شهر گرگان نسبت به بیماری ایدز علی اکبر عبداللهی - عین اله ملایی - قنبر روحی مجله علمی پژوهشی پیاورد سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرش مقاله برای انتشار در شماره آتی مقاله کامل
## مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 فعالیت های پرستاران و زمان صرف شده برای مراقبت از بیماران بخش داخلی قنبر روحی - حسین رحمانی - حمید آسایش - سید عابدین حسینی دومین سمینار پرستار و ماما (گرگان ) 1388 شفاهى
2 رابطه توده بدنی با عوارض چاقی در شهر گرگان در سال 1387 عین اله ملایی - سید عابدین حسینی - قنبر روحی دومین سمینار پرستار و ماما (گرگان ) 1388 پوسترى
3 رابطه فرسودگی شغلی پرستاران شاغل با استرس شغلی ناشی از حوادث زندگی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان غلامرضا محمودی - قنبر روحی - حورالنساء شیخ دومین سمینار پرستار و ماما (گرگان ) 1388 پوسترى
4 انگیزه تحصلی و رابطه آن با برخی از عوامل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان قنبر روحی سیمنار پرستار- ماما و پژوهش (گرگان) 1385 شفاهى
5 بررسي رابطه سطوح فرسودگي پرستاران با برخي عوامل محيط كار در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي استان گلستان غلمرضا محمودی - قنبر روحی دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 1385 شفاهى
6 موسيقی روِيکردی درمانی برای بيماران قبل از عمل جراحی قنبر روحی - حسین رحمانی سمينار سراسری مفاهيم پرستاری (گرگان) 1383 شفاهى
7 مقايسه كا آيي منابع توليد خدمات در بخشهاي هماتولوژي و ايمونولوژي بيمارستان مركزي شركت ملي نفت ايران قنبر روحی کنگره مديرا ن کيفيت د رسالن اجلاس تهران ( موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران ) 1383 شفاهى
8 ارزشيابی عملکرد کارکنان قنبر روحی کارگاه آموزشی ارزشيابی عملکرد کارکنان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی تهران 1377 شفاهى
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
2 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
3 دانشگاه علوم پزشکی جهرم
4 گواهی شرکت در جبهه و برادر شهید
برگشت به صفحه کارنامه علمی
educational deputy
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 59 queries by YEKTAWEB 3638