برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
:: اعضا - دکتر سیامک رجائی ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی ##
پست الکترونیک rajaeigoums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل آقاي دکتر سیامک رجائی
محل تولد کرمانشاه
تاریخ تولد 1343
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى متخصص جراحی عمومی
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
اطلاعات شغلی
محل خدمت دانشكده پزشكي
درجه علمی دكتراي تخصصي
استاديار
وضعیت استخدامی رسمي
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
## توصيف مختصر
## سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دکترای عمومی
2 متخصص جراحی عمومی شهید بهشتی تهران ایران 1373
3 دوره تروما 3 ماهه مونترال كانادا 2001
4 دوره تروما 1 ماهه واشنگتن امريكا 2001
## آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 انگلیسی خوب خوب
1 آشنايي به مهارت هاي پايه كامپيوتر - اينترنت خوب خوب
## سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 ریاست مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1375 1385
2 ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1378 1380
3 مدیر گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
4 سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1385
## مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه Logbook دانشگاه علوم پزشکی گلستان- گرگان دانشگاه علوم پزشکی گلستان- گرگان 87
2 کارگاه گزارش صبحگاهی دانشگاه علوم پزشکی گلستان- گرگان دانشگاه علوم پزشکی گلستان- گرگان 86
3 کارگاه اخلاق پزشکی بر اساس PBL دانشگاه علوم پزشکی گلستان- گرگان دانشگاه علوم پزشکی گلستان- گرگان 87
4 سمینار حاکمیت بالینی دانشگاه علوم پزشکی گلستان- گرگان دانشگاه علوم پزشکی گلستان- گرگان 89
5 کارگاه آرسکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان- گرگان دانشگاه علوم پزشکی گلستان- گرگان 86
6 کارگاه استاد توانمند دانشگاه علوم پزشکی گلستان- گرگان دانشگاه علوم پزشکی گلستان- گرگان 87
7 رهبری آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و درمانی ایران دانشگاه علوم پزشکی و درمانی ایران 89
## طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی مورد- شاهدی برخی از عوامل خطرزای سرطان پستان در بیماران مراجعه کننده به مراکز تشخیص و درمانی شهرستان گرگان دکتر رجائی دانشگاه علوم پزشکی شهرگرگان تکمیل شده 1377
2 بررسی توزیع نتایج آسیب شناسی در نمونه های آپاندیس ارسال شده به بخش آسیب شناسی مرکز پنجم آذر گرگان در طول یکسال 1/1/76 لغایت 30/12/76 تکمیل شده 77
3 بررسی آسیب شناسی نمونه های جراحی تیروئید در سه سال اخیر در مرکز آموزشی درمانبی بیمارستان 5 آذر گرگان تکمیل شده 78
4 بررسی میزان بقای پنج ساله بیماران کانسر مری در مراجعین به آزمایشگاههای پاتولوژی شهرستان گرگان تکمیل شده 79
5 بررسی اثر پانسمان در پیشگیری از عفونت زخم در اعمال جراحی تمیز در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی 5 آذر تکمیل شده -
6 مقایسه اثر درآنتی بیوتیک کفلین و کلیندامایسین در پیشگیری از عفونت زخم در اعمال جراحی تمیز آلوده شکم در بیماران مراجعه کنده به مراکز آموزشی درمانی 5 آذر شهرستان گرگان تکمیل شده 82
7 بررسی حساسیت وویژگی سونوگرافی در تشخیص سنگ مجرای ، صفراوی مشترک همراه در بیماران سنگ صفرا در بیمارستان 5 آذر گرگان از سال 81-83 تکمیل شده 83
8 بررسی عوارض حین بستری پس از وفاژکتومی در بیماران مبتلا به کانسر مری مراجعه کننده به بیمارستان 5 آذر گرگان از سال 83-1380 تکمیل شده 83
9 بررسی اندیکاسیونهای تیروئیدکتومی در بیماران بستری در بیمارستان 5 آذر گرگان در طی سالهای 80 تا 85 تکمیل شده 86
10 بررسی توزیع فراوانی عوارض تیروئید کتومی در بیماران تحت عمل تیروئید کتومی در طی سالهای 84-1377 در بیمارستان 5 آذر گرگان تکمیل شده 85
11 بررسی شیوع آسیبهای داخل شکمی بدنبال ترومای نافذ شکمی در بیماران بستری در بخش جراحی بیمارستان 5 آذر گرگان از تاریخ 1/1/81 تا 31/4/86 تکمیل شده 86
## دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسي مورد-شاهدي برخي از عوامل خطر زاي سرطان پستان در بيماران مراجعه كننده به مراكز تشخيصي و درماني شهرستان گرگان استاد راهنما گرگان
2 بررسي توزيع نتايج آسيب شناسي در نمونه هاي آپانديس ارسال شده به بخش آسيب شناسي مركز 5 آذر در طول يكسال 1/1/76 تا 30/12/76 استاد راهنما گرگان 76
3 بررسي آسيب شناسي نمونه هاي جراحي تيروئيد در سه سال اخير در مركز آموزشي درماني بيمارستان 5 آذر گرگان استاد راهنما گرگان
4 بررسي ميزان بقاي پنج ساله بيماران كانسر مري در مراجعين به آزمايشگاههاي پاتولوژي شهرستان گرگان از سال 1370 تا 1374 استاد راهنما گرگان 74
5 مقايسه اثر دو نوع آنتي بيوتيكkeflin وClyndamycin دريشگيري از عفونت زخم جراحي استاد راهنما گرگان
6 بررسي تاثير پانسمان بر كاهش ميزان عفونت زخم در اعمال جراحي clean در مراجعين به بيمارستان 5 آذر گرگان استاد راهنما گرگان
7 بررسي عوارض ماه اول پس ازوفاژكتومي در بيماران مبتلا به كانسر مري مراجعه كننده به بيمارستانهاي شهرستان گرگان در سال 83 – 82 استاد راهنما گرگان 83
8 بررسي حساسيت و ويژگي سونوگرافي توسط كولانژيوگرافي حين عمل در تشخيص سنگ مجراي صفراوي مشترك همراه در بيماران مبتلا به سنگ كيسه صفراوي مراجعه كننده به بيمارستان 5 آذر در سال استاد راهنما گرگان 83
9 بررسي انديكاسيونهاي تيروئيدكتومي در بيماران بستري در بيمارستان 5 آذر گرگان در طي سالهاي 85 – 80 استاد راهنما گرگان 85
10 بررسي توزيع فراواني عوارض تيروئيدكتومي در بيماران تحت عمل تيروئيدكتومي در طي سالهاي 84-1377 در بيمارستان 5 آذر گرگان استاد راهنما گرگان 84
11 بررسي شيوع آسيبهاي داخل شكمي بدنبال تروماي نافذ شكمي در بيماران بستري در بخش جراحي بيمارستان 5 آذر گرگان از تاريخ 1/1/1381 تا پايان تير ماه 86 ( 31/4/86) استاد راهنما گرگان 86
12 تعيين عملكرد نظام آموزشي از ديدگاه فارغ التحصيلان نيمسال دوم سال تحصيلي 86 – 1385
## دانشجويان تحت مشاوره
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسي موارد گزارش شده سرطان (cancer registry) شهرستان گرگان (طي سالهاي 79-75 ) استاد مشاور گرگان 79
## مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 بررسی رویکرد اعضای هیئت علمی بالینی در ارائه بازخورد به دانشجویان در دانشکده پزشکی گرگان سیامک رجایی-کتایون رحمدل-محمد رضا یوسفی مجله سبز- فصلنامه تخصصی آموزش در علوم پزشکی، اردیبهشت ماه 1388 ویژه نامه خلاصه مقالات دهمین کنگره کشوری آموزش علوم پزشکی،شیراز 88 مقاله کامل
2 تجهیزات پزشکی،آموزش درمانگاهی،دانشجویان پزشکی سیامک رجایی-کتایون رحمدل- اکرم ثناگو-مهسا رمضانی- محمد رضا یوسفی-لیلا جویباری 88 مقاله کامل
3 آموزش درمانگاهی:بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان در واحد درمانی جراحی 88 مقاله کامل
4 بررسی توانمندی اعضای هیئت علمی در کاربرد شیوه های آموزش الکترونیکی 88 مقاله کامل
5 ارزش آسپيراسيون سوزني تيروئيد در افتراق نئوپلاسم هاي فوليكولر تيروئيد دکتر سیامک رجائی مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان – دوره هفتم – شماره 2 – پاييز و زمستان 1386. 86 مقاله کامل
6 مقاله تعيين توزيع فراواني عوارض تيروئيدكتومي در بيمارستان تحت عمل جراحي تيروئيدكتومي در طي سالهاي 1384-1377 در مركز آموزشي و درماني 5 آذر گرگان دکتر سیامک رجائی 4 و 5 بهمن 86 – تهران بيمارستان امام خميني 86 مقاله کامل
7 مقاله تاثير پانسمان بر ميزان عفونت زخم اعمال جراحي تميز دکتر سیامک رجائی دوره هفتم – شماره 2 – پاييز و زمستان 1386. 86 مقاله کامل
8 مقاله تعيين توزيع فراواني انديكاسيونهاي تيروئيدكتومي در بيماران تحت عمل جراحي تيروئيدكتومي دکتر سیامک رجائی 4 و 5 بهمن 86 – تهران – بيمارستان امام خميني 86 مقاله کامل
9 مقاله بررسي آشنايي و كاربرد شبيه سازي رايانه اي در آموزش پزشكي توسط اعضاي هيئت علمي دانشكده پزشكي گرگان دکتر سیامک رجایی- دکتر محمد رضا یوسفی- دکتر فاطمه چراغعلی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد سال پانزدهم – 86 مقاله کامل
10 مقاله بررسي عملكرد نظام آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گلستان از نظر فارغ التحصيلان دکتر سیامک رجایی-محمد رضا قنبری-دکتر موسی کیانی-مسلم حسام-فرزانه افغان نژاد- سید ضیاء عسگری انشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد سال پانزدهم – شماره 5 – زمستان 1386. 86 مقاله کامل
11 مقاله بررسي عوامل تاثير گذار در استفاده از شيوه هاي آموزشي الكترونيكي (E-learning ) در آموزش پزشكي از ديدگاه اعضاي هيئت دانشكده پزشكي گرگان دکتر محمد رضا یوسفی-دکتر سیامک رجایی-دکتر محمد جعفر گلعلی پور-دکتر فاطمه چراغعلی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد سال پانزدهم – شماره 5 – زمستان 86 . 86 مقاله کامل
12 بررسی میزان آشنایی و کاربرد صفحات ویدیویی آموزشی موجود در شبکه جهانی وب در آموزش پزشکی توسط اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی گرگان 86 مقاله کامل
13 Urinary retention due to mesenteric cyst : An exteremely unusual presentation of a rare complication . Indian journal of nephrology Dr. siamak rajaei Jan 2008 / vol18 / issue 1 مقاله کامل
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 رياست مركز آموزشي درماني پنجم آذر گرگان 1375 1385
2 قائم مقام رياست دانشگاه دانشكده پزشكي گرگان 1378 1380
3 مديريت گروه جراحي دانشكده پزشكي گرگان 1376 1378
4 مديريت گروه جراحي دانشكده پزشكي گرگان 1383 1385
5 معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1385 تاکنون
برگشت به صفحه کارنامه علمی
educational deputy
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 59 queries by YEKTAWEB 3638