برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر حمیدرضا جوشقانی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حمیدرضا جوشقانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 ...Prevalence of hepatitis D virus infection Pakistan journal of biological science 2007 چکیده مقاله
2 Hepatitis B/C virus co-infection in Iran: A seroepidemiological study. Turk J Gastroenterol 2007 چکیده مقاله
3 ...Seroprevalance of hepatitis virus Indian j med sciences 2007 چکیده مقاله
4 ...Effect of occupational exposure Ijomeh 2007 چکیده مقاله
5 ...Decreased polyunsaturated and increased saturated fatty acid Andrologia 2006 چکیده مقاله
6 ...Hbv/hcv co-infection in iran Pakistan journal of biological science 2006 چکیده مقاله
7 سرو اپیدمیولوژی سلیاک در دهندگان خون استان گلستان گرگان 1385 چکیده مقاله
8 كاهش سطح کولین استراز گلبول های قرمز در کارکنان کارخانه تولید سموم گیاهی گرگان 1385 چکیده مقاله
9 شيوع عفونت هپاتيت B در بالغين استان گلستان مجله اپيدميولوژي ايران 1385 چکیده مقاله
10 Serum cholinesterase level reduction in pesticide factory workers Journal of medical science چکیده مقاله
11 vOrnithine transcarbamylase deficiency in Iranian children Iranian J public health چکیده مقاله
12 Study of zinc deficiency in pregnant women Iranian J public health چکیده مقاله
13 مقایسه آنزیم اورنیتین کربامیل ترانسفراز با آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز.... گرگان چکیده مقاله
14 تعیین جهش های ژن p53 در سرطان معده به روش pcr-sscp گرگان چکیده مقاله
15 ...Clinical effect of haemodialysis on plasma lipid peroxidaton Asian J biochemistry چکیده مقاله
16 (Serum homocysteine levels in patients with myocardial infarction in Gorgan (in northern Iran Asian J biochemistry چکیده مقاله
17 Haematologic indices in pesticide factory workers J biological sciences چکیده مقاله
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3709