برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - سید یعقوب جعفری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سید یعقوب جعفری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 طرح نیروی انسانی و سپس قراردادی و حق التدریسی ، کارشناس پرستاری ، دانشکده پرستاری و مامائی بویه بعنوان مربی 66 68
2 استخدام در دانشکده پرستاری و مامائی بویه 8/2/69 بعنوان مربی
3 ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بیهوشی 69 لغایت 24/9/71 69 71
4 همتراز هیأت علمی در گروه آموزشی از 24/9/71
5 تبدیل به هیأت علمی از 2/11/84
6 رئیس دانشکده پرستاری و مامائی بویه و سرپرست دوره شبانه دانشگاه از سال 72 تا 78 « 6 سال » 72 78
7 سرپرست و مسئول راه اندازی دانشکده پیراپزشکی مهر 75 لغایت بهمن 76 ، « 16 ماه » 75 76
8 مدیر گروه اطاق عمل و هوشبری از سال 75 « 8 سال »
9 مشاور رئیس دانشگاه و مسئول کمیته هماهنگی امور ایثارگران دانشگاه از سال 81 « ادامه دارد »
10 معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه : 14 سال از سال 73 لغایت تا کنون « بجز 22/10/80 لغایت 4/10/81 » 73
11 عضو شورای سیاست گذاری معاونین دانشجوئی و فرهنگی وزارت بهداشت 5 سال « ادامه دارد »
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 84 queries by YEKTAWEB 3658