برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر محمدحسین تازیکی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمدحسین تازیکی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 تاثیر پانسمان بر میزان عفونت زخم در اعمال جراحی تمیز دکتر سیامک رجایی-دکتر محمد حسین تازیکی-محمدرضا ربیعی-پویه گرایلی 86 چکیده مقاله
2 بررسی اپیدمیولوژیک شکاف کام و لب در یک دوره شش ساله در گرگان دکتر محمد حسین تازیکی - دکتر شهریار سمنانی -دکتر محمد جعفر گلعلی پور - ناصر بهنام پور- صادق علی تازیکی 85 چکیده مقاله
3 همه گیری شناسی خودکشی در استان گلستان دکتر محمد جعفر گلعلی پور - دکتر محمد حسین تازیکی- دکتر شهریار سمنانی-محمد جعفر گلعلی پور - ناصر بهنام پور - صادق علی تازیکی 85 چکیده مقاله
4 تعیین سطح شنوایی در بیماران تالاسمی ماژور دکتر محمد حسین تازیکی - دکتر محمد جعفر گلعلی پور - ناصر بهنام پور 83 چکیده مقاله
5 میزان بروز عود آبسه دور لوزه و ارتباط آن با نوع درمان دکتر محمد حسین تازیکی-ناصر بهنام پور 83 چکیده مقاله
6 شکاف لب و کام در گرگان محمد جعفر گلعلی پور- محمدحسین تازیکی-آزادرضا منصوریان- محمد علی وکیلی 82 چکیده مقاله
7 گزارش یک مورد سندرم گلدنهار علی اکبر عبداللهی - 82 چکیده مقاله
8 بررسی فراوانی لنفادنیت گرانولوماتوزی سر و گردن و نتایج رنگ آمیزی زیل نلسون دکتر محمد حسین تازیکی- دکتر رامین آذرهوش-دکتر محمد جعفر گلعلی پور 82 چکیده مقاله
9 گزارش یک مورد نادر متاستازجلدی سرطان حنجره به شکل آبسه ای در ناحیه باسن دکتر رامین آذرهوش -دکتر محمد حسین تازیکی - دکتر محمد جعفر گلعلی پور - دکتر محمد حسین تازیکی 82 چکیده مقاله
10 پری کوندریت عفونی اوریکول و همراهی آن با هرپس زوستر و گزارش یک مورد آن دکتر محمد حسین تازیکی -دکتر بابک سلطانی مجله علوم پزشکی گلستان 79 چکیده مقاله
11 کاهش شنوایی حسی - عصبی در التهاب مزمن گوش میانی محمدحسین تازیکی - محمد مهدی قاسمی مجله علوم پزشکی گلستان 78 چکیده مقاله
12 the comparison of hearing loss among diabetic and non - diabetic patient taziki mh- mansourian ar 2011 چکیده مقاله
13 the study of iran - iraq war s victim earsfindings in the golestan provience taziki mh-behnampour n- mansourian ar clinical and diagnostic research 2010 چکیده مقاله
14 skin metastazis area localization from laryngeal carcinoma and overview of simolor cases r.azarhoush-mh.taziki-mj golalipoor-bijan aria 2009 مقاله کامل
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 88 queries by YEKTAWEB 3840