برگشت به صفحه اول سایت
AWT IMAGE
:: اعضا - دکتر شقایق انوری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم دکتر شقایق انوری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت مشاوره
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسی فراوانی ژن vacA هلیکوباکتر پیلوری در مراجعین مبتلا به دیسپپسی بیمارستان پنج آذر گرگان در سال 1390 خاتون حیدری دانشگاه علوم پزشکی گلستان 93
2 بررسی میزان آلودگی میکروبی دست کارکنان ICU و عوامل مرتبط با آن در مرکز آموزش درمانی پنج آذر فاطمه استادی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 93
3 بررسی ژنوتیپ SCCmec استافیلوکوک اورئوس های مقاوم به متی سیلین (MRSA) جدا شده از نمونه های بالینی شهرستان گرگان اکرم طاهری راد دانشگاه علوم پزشکی گلستان 94
4 بررسی فراوانی ژنهای کد کننده سیدروفورها و تاثیر غلظت های مختلف عنصر آهن بروی رشد اشرشیاکلی یوروپاتوژن بهنوش خاشعی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 94
5 بررسی اثر آنتی بیوتیک و رامنولیپید بر خواص سطحی اشرشیاکلی. مهدی خانقلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ----
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.054 seconds with 932 queries by AWT YEKTAWEB 3220