برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - ناصر بهنام پور ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر ناصر بهنام پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو هيأت علمي به صورت طرح دانشكده پزشكي گرگان
2 عضو هيأت علمي و قائم مقام آموزشكده آموزشكده پيراپزشكي گرگان
3 معاون آموزشي و پژوهشي آموزشكده پيراپزشكي گرگان
4 عضو شوراي آموزشي دانشگاه علوم پزشکی گلستان
5 ، مدير آمار و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشکی گلستان
6 مدير پژوهشي دانشگاه علوم پزشکی گلستان
7 جانشين معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشکی گلستان
8 مدير گروه بهداشت دانشکده پيراپزشكي و بهداشت گرگان
9 مدير گروه بهداشت عمومي دانشکده پيراپزشكي و بهداشت گرگان
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 80 queries by YEKTAWEB 3638